Algemene Polen informatie - Forum over Polen - Webcams Polen

De Poolse taal – Tellen – Familie

Tellen ….:
Nederlands:
0 ….
1 ….
2 ….
3 ….
4 ….
5 ….
6 ….
7 ….
8 ….
9 ….
10 ….
11 ….
12 ….
13 ….
14 ….
15 ….
16 ….
17 ….
18 ….
19 ….
20 ….
21 ….
22 ….
23 ….
24 ….
25 ….
26 ….
27 ….
28 ….
29 ….
30 ….
40 ….
50 ….
60 ….
70 ….
80 ….
90 ….
100 ….
200 ….
300 ….
400 ….
500 ….
600 ….
700 ….
800 ….
900 ….
1000 ….
2000 ….
3000 ….

Eerste ….
Tweede ….
Derde ….
Vierde ….
Vijfde ….
Zesde ….
Zevende ….
Achtste ….
Negende ….
Tiende ….
Elfde ….
Twaalfde ….
Dertiende ….
Veertiende ….
Vijftiende ….
Zestiende ….
Zeventiende ….
Achttiende ….
Negentiende ….
Twintigste ….
Eenentwintigste ….
Tweeentwintigste ….
Drieentwintigste ….
Vierentwintigste ….
Vijfentwintigste ….
Zesentwintigste ….
Zevenentwintigste ….
Achtentwintigste ….
Negenentwintigste ….
Dertigste ….
Eenendertigste ….

Eenmaal ….
Tweemaal ….
Driemaal ….
Viermaal ….
Vijfmaal ….
Zesmaal ….

De helft ….
Een paar ….
Twee paar ….
Drie paar ….
Dubbel ….
Enige….

Pools:
Zero ….
Jeden ….
Dwa ….
Trzy ….
Cztery ….
Pięć ….
Sześć ….
Siedem ….
Osiem ….
Dziewięć….
Dziesięć ….
Jedenaście ….
Dwanaście ….
Trzynaście ….
Czterście ….
Piętnaście …..
Szesnaście ….
Siedemnaście ….
Osiemnaście ….
Dziewiętnaście ….
Dwadzieścia ….
Dwadzieścia jeden ….
Dwadzieścia dwa ….
Dwadzieścia trzy ….
Dwadzieścia cztery ….
Dwadzieścia pięć ….
Dwadzieścia sześć ….
Dwadzieścia siedem ….
Dwadzieścia osiem ….
Dwadzieścia dziewięć ….
Trzydzieści ….
Czterdzieści ….
Piędziesiąt ….
Sześćdziesiąt ….
Siedemdziesiąt ….
Osiemdziesiąt ….
Dziewięćdziesiąt …..
Sto ….
Dwieśćcie ….
Trzysta ….
Czterysta ….
Pięćset ….
Sześćset ….
Siedemset ….
Osiemset ….
Dziewięćset ….
Tysiąc ….
Dwa tysiące ….
Trzy tysiące ….

Pierwszy ….
Drugi ….
Trzeci ….
Czwarty ….
Piąty …..
Szósty ….
Siódmy ….
Ósmy ….
Dziewiąty ….
Dziesiąty ….
Jedenasty ….
Dwanasty ….
Trzynasty ….
Czternasty ….
Piętnasty ….
Szesnasty ….
Siedemnasty ….
Osiemnasty ….
Dziewiątnasty ….
Dwudziesty ….
Dwudziesty pierwszy ….
Dwudziesty drugi ….
Dwudziesty trzeci ….
Dwudziesty czwarty …..
Dwudziesty piąty ….
Dwudziesty szósty ….
Dwudziesty siódmy ….
Dwudziesty ósmy….
Dwudziesty dziewiąty….
Trzydziesty ….
Trzydziesty pierwszy….

Raz ….
Dwa razy ….
Trzy razy ….
Cztery razy….
Pięć razy ….
Sześć razy ….

Połowa ….
Para ….
Dwa pary ….
Trzy pary ….
Podwójny….
Kilka ….

Fonetisch:
Zero ….
Jeden ….
Dva ….
Tshi ….
Tshteri ….
Pjentsj ….
Shesjtsj ….
Sjedem ….
Osjem ….
Dzjevjentsj ….
Dzjesjentsj ….
Jedenasjtsje ….
Dvanasjtsje ….
Tshinasjtsje ….
Jedenasjtsje ….
Tshternasjtsje ….
Pjentnasjtsje ….
Shesnasjtsje ….
Sjedemnasjtsje ….
Dzjevjentnasjtsje ….
Dvadzjesjtsja ….
Dvadzjesjtsja jeden….
Dvadzjesjtsja dva….
Dvadzjesjtsja tshi….
Dvadzjesjtsja tshteri….
Dvadzjesjtsja pjensj….
Dvadzjesjtsja shesjtsj….
Dvadzjesjtsja sjedem….
Dvadzjesjtsja osjem….
Dvadzjesjtsja Dzjevjentsj….
Tshidzjesjtsjie ….
Tshterdzjesjtsjie ….
Pjentsjdzjesjont ….
Shesjtsjdzjesjont ….
Sjedemdzjesjont ….
Osjemdzjesjont ….
Dzjevjendzjesjont ….
Sto ….
Dvjesjtsje ….
Tshista ….
Tshterista ….
Pjentsj-set ….
Shesjtsj-set ….
Sjedem-set ….
Osjemset ….
Dzjevjentsj-set ….
Tisjonts ….
dva-tisjontse ….
Tshi-tisjontse ….

Pjerfshi ….
Droegie ….
Tshetsjie ….
Tshfarti ….
Pjonti ….
Shoesti ….
Sjoedmi ….
Oesmi ….
Dzjevjonti ….
Dzjesjonti ….
Jedenasti ….
Dvoenasti ….
Tshinasti ….
Tshternasti ….
Pjentnasti ….
Shesnasti ….
Sjedemnasti ….
Osjemnasti ….
Dzjevjentnasti ….
Dvoedzjsti ….
Dvoedzjsti pjerfshi ….
Dvoedzjsti droegie ….
Dvoedzjsti tshetsjie ….
Dvoedzjsti tshfarti ….
Dvoedzjsti pjonti ….
Dvoedzjsti shoesti ….
Dvoedzjsti sjoedmi ….
Dvoedzjsti oesmi ….
Dvoedzjsti Dzjevjonti ….
Tshidzjesti
Tshidzjesti pjerfshi….

Ras ….
Dva razi ….
Tshi razy ….
Tshteri razi ….
Pjentsj razy ….
Shesjtsj razy ….

Powova ….
Para ….
Dva pari ….
Tshi pary ….
Podvoejny ….
Kielka….

Familie ….:
Nederlands:
Opa ….
Opaatje ….
Neef ….
Vader ….
Papa ….
Papaatje ….
Kleinzoon ….
Zoon ….
Zoontje ….
Broer ….
Broertje ….
Broederlijk ….
Oom ….
Oompje ….
Oma ….
Omaatje ….
Moeder ….
Moedertje ….
Nicht ….
Dochter ….
Dochtertje ….
Zuster ….
Zustertje ….
Tante ….
Tantetje ….
Kleindochter ….
Kleinkinderen….

Volwassen ….
Man ….
Vrouw ….
Huwelijk ….
Man (echtgenoot) ….
Vrouw (echtgenote) ….

Jeugd ….
Jongen ….
Jongen ….
Meisje ….
Meisje ….
Kind ….

Pools:
Dziadek ….
Dziadzio ….
Kuzyn ….
Ojciec ….
Tata ….
Tatuś ….
Wnuk ….
Syn ….
Synek ….
Brat ….
Braciszek ….
Braterski ….
Wuj ….
Wujek ….
Babka …..
Babcia ….
Matka / Mama ….
Mamusia ….
Kuzynka ….
Córka ….
Córeczka ….
Siostra ….
Siostryczka ….
Ciotka ….
Ciocia ….
Wnuczka ….
Wnuki ….

Dorośły ….
Męzczyzna ….
Kobieta ….
Małzeńśtwo ….
Mąż ….
Zona ….

Młodziez ….
Chłopiec ….
Chłopak ….
Dziewczyna ….
Dziewczyka ….
Dziecko ….

Fonetisch:
Dzjadek ….
Dzjadzjo ….
Koezin ….
Ojtsjets ….
Tata ….
Tatoesh ….
Vnoek ….
Sin ….
Sinek ….
Brat ….
Bratsieshek ….
braterskie ….
Voej ….
Voejek ….
Babka ….
Babtsja ….
Matka / mama ….
Mamoesja ….
Koezinka ….
Tsoerka ….
Tsoeretska ….
Sjostra ….
Sjostritshka ….
Tsjotka ….
Tsjotsja ….
Vnoetska ….
Vnoekie ….

Dorosjwi ….
Menshtshizna ….
Kobjeta ….
Mawżenjstfo ….
Monsh ….
Zona ….

Mwodzjez ….
Chwopjets ….
Chwopak ….
Dzjeftshina ….
Dzjeftshinka ….
Dzjetsko….

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in Your live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polenforum.nl