Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Poolse boomverzorging, hoe verzin je het

Gestart door Pieszyce, 4 april 2024, 23:41

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Poolse boomverzorging, hoe verzin je het   >:(  >:(


Anna Mierzyńska         @Anna_Mierzynska

Pokażę Wam, jak pielęgnowane były żywotniki w białostockim Parku Planty. Dziś władze Białegostoku chcą wyciąć te niemal stuletnie drzewa, choć przetrwały wszystkie ludzkie błędy pielęgnacyjne i żyją mimo wrośniętych w pnie sznurków.
Ik zal je laten zien hoe thuja's werden verzorgd in het Planty Park in Białystok. Tegenwoordig willen de autoriteiten van Białystok deze bijna honderd jaar oude bomen kappen, ook al hebben ze alle menselijke zorgfouten overleefd en leven ze nog steeds ondanks de snaren die in de stammen zijn ingebed.


Bron:    https://twitter.com/Anna_Mierzynska/status/1775787813432082635


Urszula Boublej     @ulkara

Aniu, ale te liny i sznurki to konieczność by tuje nie rozkładały się po alejkach. Wszystkich mocowań jest około 500. Są mocowane do pobliskich dębów... Bez nich nie dałoby się przejść Aleją Zakochanych...
Ania, deze touwen en kabelbinders zijn nodig om te voorkomen dat de Thuja's zich door de paden verspreiden. Wszystkich mocowań jest około 500. Ze zijn vastgemaakt aan nabijgelegen eikenbomen... Zonder hen zou het onmogelijk zijn om langs Lovers' Avenue te lopen...


Anna Mierzyńska         @Anna_Mierzynska

Wszystkich sznurków i trytytek więcej, ale bez przesady z tymi 500. Zbyszek Nikitorowicz ostatni mi tu pisal o 200, ustalcie sobie liczbę. A tu masz film, jak te sznurki i trytytki, które tak liczycie, wyglądają. Połowa nie pełni dziś żadnych funkcji. Idź i sama sprawdź. Pomóc?
Alle snaren en tritches meer, maar overdrijf niet met de 500. Zbyszek Nikitorowicz schreef me hier laatst over 200, stel jezelf een cijfer. En hier is een video van hoe die snaren en kabelbinders die je zo telt eruit zien. De helft heeft geen functie vandaag. Ga zelf maar kijken. Helpen?Video:    https://twitter.com/i/status/1775841321581719753


Anna Mierzyńska         @Anna_Mierzynska

Ula, pielęgnacja nie polega na zostawianiu sznurków na lata tak, by wrastały w pnie. Takie sznurki blokują w pniach przepływy składników odżywczych. Jeśli drzewo wymaga wsparcia, to przecież nie w takiej formie! Ps. Odciągów do pobliskich drzew jest osiem. Osiem.
Ula, zorg betekent niet dat je de snoeren en kabelbinders jarenlang moet laten zitten, zodat ze in de stammen groeien. Dergelijke snaren blokkeren de stroom voedingsstoffen in de stammen. Als een boom ondersteuning nodig heeft, zal deze niet in deze vorm zijn! Ps. Er zijn acht scheerlijnen naar nabijgelegen bomen. Acht.