Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Twitter berichten over Polen

Gestart door Pieszyce, 5 oktober 2022, 21:19

Vorige topic - Volgende topic

PieszyceBartłomiej Sienkiewicz     @BartSienkiewicz

Posłanka Magdalena Filiks ujawnia powód, dla którego PiS chce jej odebrać imunitet. Za wieszanie prześcieradła z napisem "Czarnek -mrok polskiej edukacji". W trakcie tego policja mierzyła do niej z broni, zabrano jej legitymację sejmową i uderzono. Oni już nie mają limitów.

Kamerlid Magdalena Filiks onthult de reden waarom PiS haar immuniteit wil wegnemen. Voor het ophangen van een blad met het opschrift "Zwart - de duisternis van het Poolse onderwijs". Daarbij richtte de politie haar wapens op haar, haar parlementaire identiteitskaart werd weggenomen en ze werd geslagen. Ze hebben geen grenzen meer.
In het Polen van vandaag, ben je aangeklaagd voor je het weet, zelfs als je niets bijzonders hebt gedaan.Krzysztof Brejza  @KrzysztofBrejza

Senat przyjął poprawkę obniżającą koszty ciepła systemowego (szalenie ważna dla mieszkańców np. osiedli ogrzewanych przez ZEC-e), senatorowie PiS zagłosowali PRZECIW. Proszę Was o RT

De Eerste Kamer nam een amendement aan om de kosten van systeemwarmte te verlagen (uiterst belangrijk voor bewoners van bijvoorbeeld door ZEC's verwarmde woonwijken), PiS-senatoren stemden TEGEN. RT aubPieszycemec.Prado    @DanielSlezaq

- Byłem wpisany na listę obecności, nie było mnie na obradach komisji a zainkasowałem za to wynagrodzenie. No i...?

- Ik stond op de presentielijst, was niet aanwezig bij de commissievergaderingen en inde de vergoeding daarvoor. En...?Deze PiS ***** is Tadeusz Cymański een PiS adept die dit vaker uitvreet, en maar vangen.Andrzej G.     @EreaAndrzej

9 lutego 2022. Polska delegacja, jako JEDYNY europejski kraj obok Węgier, uczestniczy w upamiętnieniu 44. rocznicy rewolucji islamskiej w Iranie.

9 februari 2022. de Poolse delegatie neemt, als enig Europees land naast Hongarije, deel aan de herdenking van de 44e verjaardag van de Islamitische Revolutie in Iran.Pieszyce

Aneta ObserwatorXY    @ObserwatorXY

Jak Kaczyński przejął Express Wieczorny, by promować Porozumienie Centrum. Propaganda sprawiła, że odpłynęli dziennikarze i czytelnicy. A później Jarosław Kaczyński przejął TVP...

Hoe Kaczyński Express Wieczorny overnam om de Center Agreement te promoten. De propaganda deed journalisten en lezers wegdrijven. En toen nam Jarosław Kaczyński TVP over...Kaczor is rijker dan menigeen denkt. Allemaal verworven tijd de Jaruzelski tijd. >:(


Pieszyce


WaszeForumDialogu    @DialoguW

KIM JEST TEN PAJAC      O Morawieckim 
 
WIE IS DIE CLOWN        Over Morawiecki


Ik ben de naam van de spreker even kwijt, weet alleen dat hij een van Polen's beste economen is en anti PiS.
Hij was ergens op een congres toen iemand hem vroeg,

"Wie is die clown daar"?  (duidend op Morawiecki)  hij antwoordde "dat is onze premier!"

Zo maakt de PiS overheid reclame voor Polen.

Video:    https://twitter.com/i/status/1626984836488364033

Pieszyce


Glasnost Gone   @GlasnostGone

#Poland: 'We have started a preventive expansion of security measures on the border with Russia & Belarus. This is part of our defense and deterrence strategy. The first fortifications are already being placed on the border with the Kaliningrad Oblast.'

#Polen: "We zijn begonnen met een preventieve uitbreiding van de veiligheidsmaatregelen aan de grens met Rusland en Belarus. Dit maakt deel uit van onze verdedigings- en afschrikkingsstrategie. De eerste versterkingen worden al geplaatst aan de grens met de Oblast Kaliningrad.


Mariusz Błaszczak @mblaszczak • 6 u

Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

PieszyceJan Kot   @JanKot07

Dwa lata więzienia za informowanie i posiadanie materiałów o aborcji...Prezent dla kobiet czy raczej dla tego oszołoma ?...Następny projekt Godek to pewnie zakaz wyjazdu z kraju dla kobiet w ciąży...

Twee jaar gevangenisstraf voor het informeren en bezitten van materiaal over abortus... Een geschenk voor vrouwen of liever voor deze gek?... Het volgende project van Godek is waarschijnlijk een verbod om het land te verlaten voor zwangere vrouwen...   >:(  >:(  >:(
Pieszyce

Pracownia Bystra     @PracowniaBystra

Jesteśmy w Luksemburgu, gdzie przed Trybunałem Sprawiedliwości #UE  zapadnie ważny wyrok dot.  lasów  nieprzestrzegania w gospodarce leśnej wymogów ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz  braku prawa do sądu dla strony społecznej, która nie może skarżyć PULi 

We zijn in Luxemburg, waar een belangrijk arrest zal worden gewezen voor het Hof van Justitie #UE  met betrekking tot  bossen  niet-naleving van de eisen van strikte bescherming van plant- en diersoorten in bosbeheer en  gebrek aan recht op de rechter voor de sociale partij die de POOL niet kan aanklagen 

 

Pieszyce


Adam Mazguła    @amazgula

Banda czworga, obraz tęskniących za wyziewem stalinowskiego smrodu, upadku człowieczeństwa i rozumu. To oni stworzyli bogatą elitę szamba, szczucia, podsłuchów i kontroli, bezkarnego łajdactwa i kłamstwa, która w ich imieniu oblewa fekaliami Polaków, kpi z ich godności i zabija.

Een bende van vier, een beeld van mensen die verlangen naar het uitademen van de stalinistische stank, de val van de mensheid en de rede. Ze creëerden een rijke elite van septic tanks, achterbaksheid, afluisteren en controle, ongestraft schurkenstreken en leugens, die in hun naam uitwerpselen over Polen gieten, hun waardigheid bespotten en doden.Om ergens te beginnen stel ik dit voor, daarna volgt de rest.
Pieszyce


Gregor355   @grzegorz355

Niepełnosprawni w Sejmie muszą prosić Straż Marszałkowska o pójście do toalety, całą noc uprzykrzali niepełnosprawnym życie. Łukaszenka od tych ludzi którzy wydali takie polecenie się uczy. #SzczucieZabija Pis potrzebuje kolejną ofiare.
 
Gehandicapten in de Sejm moeten de maarschalkwacht vragen om naar het toilet te gaan, ze hebben de gehandicapten de hele nacht het leven moeilijk gemaakt. Loekasjenko leert van die mensen die zo'n bevel hebben uitgevaardigd. #SzczucieZabija Pis heeft nog een slachtoffer nodig. >:(  >:(

Pieszyce

Marcin Torz  @MarcinTorz

Wrocław. W mieście jest tyle szczurów, że gryzonie wchodzą już do mieszkań przez ubikacje. Ten na zdjęciu, na szczęście dla przerażonej lokatorki, utopił się w kanalizacji. Ale niektóre szczury się nie topią. Ohyda. Mieszkańcy są przestraszeni. Czy w tym mieście musi tak być?
 
Wroclaw. Er zijn zoveel ratten in de stad dat knaagdieren al via toiletten de appartementen binnenkomen. Die op de foto is, gelukkig voor de doodsbange huurder, verdronken in de riolering. Maar sommige ratten verdrinken niet. Schokkend. De bewoners zijn geschrokken. Moet het zo zijn in deze stad?Kijk dus in Wrocław voor je gaat zitten in de pot.    :)

Pieszyce

# Typowy Seba, Kąkubęt kąkubiny swej   @SebastianKrysz2

Rzeczpospolita Polska. Stan na 25 marca 2023 roku. Dzień dobry w sobotę
@pisorgpl

Republiek Polen. Status vanaf 25 maart 2023. Goedemorgen zaterdag.Een Poolse vakman repareert uw stroomkabel;D  ;D

Pieszyce


Stumbras   @Stumbras997

Pamiętacie jak TVP Info pod niebiosa wychwalało Orlen, za zwiększenie współpracy z Rosją. Z dumą dużymi literami napisali ,,Nowy szef Orlenu (...) zwiększa import ropy z Rosji, zrywając z polityką swojego poprzednika". Komisja ds. badania wpływów rosyjskich pewnie tym się zajmie...

Weet je nog hoe TVP Info Orlen de hemel in prees voor de toenemende samenwerking met Rusland. Ze schreven trots in hoofdletters: "Het nieuwe hoofd van Orlen (...) verhoogt de olie-import uit Rusland en breekt daarmee met het beleid van zijn voorganger." De Russian Influence Investigation Commission gaat daar
Pieszyce


In het woordenboek van PiS staat het woord Sanctie niet  >:(  >:(  >:(

Pieszyce

FRONTSTORY.PL  @FRONTSTORY_PL

Przeanalizowaliśmy zdjęcia satelitarne dachów rosyjskich placówek w Europie. Wiemy, gdzie jest ,,ucho Moskwy". Specjalistyczny sprzęt do wywiadu radioelektronicznego (SIGINT) zamontowano http://m.in. na dachu budynku dyplomatów na warszawskim Mokotowie. #ESPIOMATS
 
We analyseerden satellietfoto's van de daken van Russische faciliteiten in Europa. We weten waar het "oor van Moskou" is. Gespecialiseerde radio-elektronische inlichtingenapparatuur (SIGINT) is gemonteerd http://m.in . op het dak van het gebouw diplomaten in Warschau Mokotów. #ESPIOMATSVideo:
  https://twitter.com/i/status/1648182783376863234

Pieszyce

Piotr Czaban         @CzabanPiotr

Taki właśnie węgiel wjeżdża do Polski centralnej. Ze wschodu. Od przejścia granicznego w Kuźnicy. Tymczasem rząd mówi wojnie hybrydowej z Białorusią, wysyła kolejnych żołnierzy na pogranicze. No i przecież niby są jakieś sankcje. Niby.

Dergelijke steenkool komt centraal Polen binnen. Vanuit het oosten. Vanaf de grensovergang in Kuźnica. Ondertussen praat de regering over een hybride oorlog met Wit-Rusland, waarbij meer soldaten naar de grens worden gestuurd. En ja, er zijn sancties. Soort van.Video:  https://twitter.com/i/status/1677557145078833152

Michał Szczerba     @MichalSzczerba

Co to jest  @AMAdamczyk ?
Wat is dat @AMAdamczyk ?

Ja en over andere landen klagen en zelf alle sancties omzeilen.  >:(  >:(

Pieszyce


Rafał Trzaskowski    @trzaskowski_

Dziś likwidujemy składowisko ok. 360 ton niebezpiecznych odpadów przy ul. Odrowąża na Targówku. Sprawę zlekceważył rząd, nie pomogła też prokuratura, więc jako @warszawa wzięliśmy tę sprawę w swoje ręce. Załatwiamy ją, aby zapewnić bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom i zapobiec degradacji środowiska. Zdecydowałem się przeznaczyć na ten cel środki ze specjalnej rezerwy kryzysowej. To jednak kosztowna operacja - dlatego będziemy zabiegać o to, aby odzyskać poniesione koszty (a to poważne kwoty - mowa o kilku milionach złotych). Liczymy, że policja i prokuratura znajdą odpowiedzialnych za powstanie składowiska. I że wreszcie doczekamy się systemowych rozwiązań, które pozwolą na finansowanie likwidacji podobnych składowisk z budżetu państwa. Z samorządami z całej Polski apelujemy o nie od dłuższego czasu.

Vandaag liquideren we de stortplaats van ongeveer 360 ton gevaarlijk afval in ul. Odrowąża in Targówek. De regering negeerde de zaak en het parket hielp niet, dus als @warszawa namen we de zaak in eigen handen. We gaan hiermee aan de slag om de veiligheid van de omwonenden te waarborgen en aantasting van het milieu te voorkomen. Ik besloot hiervoor middelen uit de speciale crisisreserve vrij te maken. Dit is echter een dure operatie - daarom zullen we ernaar streven de gemaakte kosten terug te verdienen (en dit zijn serieuze bedragen - we hebben het over enkele miljoenen zloty). We hopen dat de politie en het parket degenen zullen vinden die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de stortplaats. En dat we eindelijk systemische oplossingen zullen zien die het mogelijk zullen maken de liquidatie van soortgelijke stortplaatsen uit de staatsbegroting te financieren. Wij roepen daar al lange tijd bij lokale overheden uit heel Polen op.

 12:13 p.m. • 28 nov. 2023 • 14,6K Weergaven

Pieszyce


Hirek123    @123Hirek

Bardzo obawiam się o przyszłość naszego Narodu

Ik maak mij grote zorgen over de toekomst van ons landVideo actie:: https://twitter.com/i/status/1761466449669849367

totaal 8 ribben kapot, hersenen zitten tegen de voorkant,
achterkant heeft niets meer, maar ik begrijp Hirek.Pieszyce


Anhedonia-reinkarnacja pis-GET (the f ** k) OUT!!     @Anna41718265

Oni się proszą wykopania z Kraju!

Ze vragen erom om het land uitgezet te worden!Dzireci wychowywane bez wiary i Boga będą szkodnikami

Kinderen die zonder geloof en zonder God zijn opgegroeid, zullen ongedierte zijn >:(  >:( 

>:(  >:(  >:(

Ik zal me inhouden.  >:(

Pieszyce


Okiem Wiejskiego    @okiemtomkaw

Kościół czynnie włącza się do akcji destabilizowania sytuacji wewnętrznej kraju. Akcja rozpoczyna się od wybranych kościołów i parafii i będzie obejmować kolejne. Rydzyk, Duda z Solidarności i wywrotowe organizacje prorosyjskie podburzają prosty lud. Zapraszam tradycyjnie o 20:00.

De Kerk is actief betrokken bij het destabiliseren van de interne situatie van het land. De campagne begint met geselecteerde kerken en parochies en zal ook volgende kerken en parochies omvatten. Rydzyk, Duda van Solidariteit en subversieve pro-Russische organisaties zetten het gewone volk op. Ik nodig je traditioneel uit om 20.00 uur.

Als je zelf de tekst van de video niet kunt volgen, vraag het dan je Poolse partner
het is belangrijk genoeg om te weten.