Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Dit is waar ze bij PiS het meest bang voor zijn

Gestart door Pieszyce, 12 november 2023, 16:13

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Dit is waar ze bij PiS het meest bang voor zijn
Een overeenkomstige bepaling is opgenomen in het regeerakkoord


10 november 2023

Het regeerakkoord van de nieuwe regering is geparafeerd. Het bevatte een bepaling die letterlijk paniek veroorzaakte in Nowogrodzka.

De leiders van de coalitiepartijen erkenden namelijk dat "de wetteloosheid waarvan we allemaal getuige waren tijdens het bewind van onze voorgangers met naam en toenaam moet worden genoemd en ter verantwoording moet worden geroepen".

- Zonder rekenschap af te leggen voor de pathologieën en misdaden van de vorige regering is en blijft er geen eerlijk en gezagsgetrouw Polen. Het grondwettelijke principe dat alle acties van overheidsinstanties binnen de grenzen van de wet moeten blijven en door de wet moeten worden ondersteund, zal de basis vormen van zowel het verantwoordingsproces als de acties van de regering die door de coalitie wordt gevormd," aldus de overeenkomst.

En de omvang van de beschuldigingen is inderdaad groot. PiS-politici zullen zich moeten verantwoorden voor "pogingen om het staatsbestel illegaal te veranderen, voor het schenden van de grondwet en wetten en het overtreden van de rechtsstaat, voor het partijdig maken van openbare instellingen, voor het verduisteren van openbare middelen en het illegaal, doelloos en verkwistend uitgeven ervan". Of voor "een georganiseerd systeem van haat zaaien in de overheidsmedia". Er komen ook parlementaire onderzoekscommissies die zich al bezighouden met specifieke zaken die gedetailleerd moeten worden onderzocht.

Geen wonder dat er paniek heerst onder de politici van PiS. Voor hen was een echt betere toekomst gisteren al.

Bron:  wiesci24.pl       język po Polsku