Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Twitter berichten over de Poolse politiek.

Gestart door Pieszyce, 18 maart 2023, 00:51

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


PiS heeft altijd zo'n vreselijke grote mond over Homo's en Lesbiennes, wat te denken van deze fgoto, tijdens een partijtje met de ministers Wąsik en Kamiński?

Later op de avond was Kamiński zo dronken dat hij de Boxer van de gastheer een tongzoen gaf en het dier wilde huwen. Wat voor mensen regeren Polen?

     
Citaatfoto Twitter.com

Er is ook nog een foto waarbij beide heren half naakt zijn.

Pieszyce


Monika Mesuret          @NocnaZ

PiS rezygnuje z wymiany kopciuchów. W swoim programie PiS ścina plany wymiany pieców węglowych, zamiast 3 mln do 2030 r., jak obiecywał Morawiecki, zostaje wymiana tylko 500 tys (Wyborcza) I tyle zostaje z zapowiedzi programu Czyste Powietrze w błysku fleszy.

PiS stopt met het uitwisselen van souvenirs. In zijn programma schrapt PiS plannen om steenkoolovens te vervangen, in plaats van 3 miljoen tegen 2030, zoals Morawiecki beloofde, zullen er slechts 500.000 worden vervangen (Wyborcza) En dat is alles wat er overblijft van de aankondiging van het Clean Air-programma in de schijnwerpers.
8:03 a.m. • 15 sep. 2023•


Met andere woorden, geen geld voor een betere kachel? Je zoekt het maar uit!

Pieszyce


Romek Cz    @romekcz

W piątek z wód kanału Gliwickiego odłowiono 228 kg martwych ryb, w sobotę rano kolejne 122 kg. Czym się zajmuje i gdzie jest wiceminister środowiska Debil?

Vrijdag werd 228 kg dode vis gevangen uit de wateren van het Gliwice-kanaal, en op zaterdagochtend nog eens 122 kg. Wat doet viceminister van Milieu Debil en waar is hij?
Wanneer stoppen de Polen met zulke idioten te accepteren??

Pieszyce

RacjonalnyObywatel       @RacjonalnyObyw1

Członek grupy Wagnera zatrzymany w Czechach kupił wizę od PiS! Pewnie od tej moskiewskiej firmy, z którą Rau podpisał umowę na pośrednictwo! PiS to Rosja! #AferaWizowaPiS
 
Een lid van de groep van Wagner die in Tsjechië werd vastgehouden, kocht een visum bij PiS! Waarschijnlijk van het Moskouse bedrijf waarmee Rau een bemiddelingscontract tekende!Pieszyce


Bartosz T. Wieliński      @Bart_Wielinski

W czwartym dniu po wyborach, gdy wy rozliczacie Tuska z niespełnionych obietnic wyborczych, biedne niszczarki dokumentów są u kresu wytrzymałości #satyra #parodia #beztrybu
 
Op de vierde dag na de verkiezingen, wanneer u Tusk verantwoordelijk houdt voor zijn onvervulde verkiezingsbeloften, zijn de arme documentvernietigers aan het einde van hun uithoudingsvermogen. #satyra #parodia #beztrybu
PIS_noł_plis            @pis_plis

Dziennikarze  @tvn24 nie zostali wpuszczeni na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Spale z udziałem Dudy. Na ich słowa "mamy prawo relacjonować sprawowanie urzędu przez najważ. urzędników" usłyszeli od rzecznika "S" M. Lewandowskiego: "MY TEGO PRAWA NIE SZANUJEMY".
 
Journalisten @tvn24 mochten met deelname van Duda het Nationaal Congres van Afgevaardigden van NSZZ "Solidarność" in Spała niet bijwonen. Toen ze zeiden "we hebben het recht om verslag uit te brengen over de uitoefening van hun ambt door de belangrijkste functionarissen", hoorden ze van "S"-woordvoerder M. Lewandowski: "WIJ RESPECTEREN DIT RECHT NIET".


PieszyceJarek Szymański            @Bojar52Jarek

Taki obrazek lata wśród nauczycieli.

Zo'n foto vliegt onder lerarenPieszyce


Krzysztof Luft  @KrzyLuft

A to co? Kto by się spodziewał, że Pan @PiotrGlinski  będzie po ponad 30 latach wracać do najgorszych wzorów komunistycznych - oni też masowo niszczyli ślady swoich ,,dokonań".  >:(  >:(

Dus? Wie had verwacht dat de heer @PiotrGlinski  na meer dan 30 jaar zou terugkeren naar de ergste communistische patronen – zij vernietigden ook massaal de sporen van hun 'prestaties'.  >:(  >:(
citaat foto's twitter.comBob57     @Bobik57

PILNE  Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni stworzą dwa odrębne kluby w Sejmie. Obydwa ugrupowania deklarują bliską współpracę, a jeden wspólny klub mają zamiar powołać w Senacie. Od początku nie miałem wątpliwości.

DRINGEND  De Poolse Volkspartij en Szymon Hołownia's Poland 2050 zullen twee afzonderlijke clubs in de Sejm creëren. Beide groepen verklaren een nauwe samenwerking en zijn van plan één gemeenschappelijke club in de Senaat op te richten. Vanaf het begin had ik geen twijfels.


Pieszyce


Bartłomiej Sienkiewicz   @BartSienkiewicz

To metalowy płot odgradzający Trybunał Konstytucyjny. Od 7 lat stały tu posterunki policyjne, chroniące niby-sędziów. Teraz zniknęły. Co się dzieje? Panie Przyłębska i Pawłowicz już nie potrzebują ochrony?!

Dit is een metalen hek dat het Constitutioneel Tribunaal scheidt. Al zeven jaar staan hier politieposten, die zogenaamde rechters beschermen. Nu zijn ze weg. Wat gebeurd er? Mevrouw Przyłębska en Pawłowicz hebben geen bescherming meer nodig?!
Rafał Trzaskowski   @trzaskowski_

Warszawa od kuchni  Czyli co nowego na zielonych torowiskach tramwajowych  Dotychczas trafiał na nie tylko rozchodnik. Teraz będą jeszcze zioła, np. Oregano Na ul. Obozowej na warszawskiej Woli posadziliśmy kolejny zielony dywan w stolicy. Oprócz wspomnianych rozchodnika i oregano znalazły się tam też goździki czy byliny. #StolicaZieleni

Warschau vanuit de keuken  Wat is er nieuw op groene tramsporen  Tot nu toe heeft alleen sedum ze gevonden. Nu komen er meer kruiden, bijvoorbeeld oregano  Op ul. We hebben nog een groen tapijt geplant in de hoofdstad Obozowa, in het Wola-district van Warschau. Naast de bovengenoemde sedum en oregano zijn er ook kruidnagel en vaste planten.

Voorbeeld van een goede burgemeester, die dit soort operaties zeer motiveert. 
Warschau wordt met de dag groener.   ;D

Pieszyce

SCHOKKEND


RacjonalnyObywatel         @RacjonalnyObyw1

PiS niedawno świętował w Iranie powstanie państwa islamskiego! Iran jest sojusznikiem Rosji, sponsoruje Hamas, który morduje dzieci i kobiety! Iran jest wrogiem Polski i Zachodu, chce nas zniszczyć! Ale PiS ich kocha!
 
PiS vierde onlangs de oprichting van een islamitische staat in Iran! Iran is een bondgenoot van Rusland, het sponsort Hamas, dat kinderen en vrouwen vermoordt! Iran is een vijand van Polen en het Westen, het wil ons vernietigen! Maar PiS is dol op ze!
Anton Gerashchenko       @Gerashchenko_en

Russia will chair UN Security Council for a month, starting on 1st of April 2023. A terrorist country that keeps breaking UN's basic principles. I can't wrap my head around it. Madness. Russia needs to at least be suspended from participating in the UN like South Africa was in 1974 (for its apartheid regime). https://time.com/6262698/danger-russia-president-u-n-security-council/
 
Rusland zal vanaf 1 april 2023 een maand lang voorzitter zijn van de VN-Veiligheidsraad. Een terroristisch land dat de basisprincipes van de VN blijft schenden. Ik kan er mijn hoofd niet omheen wikkelen. Krankzinnigheid. Rusland moet op zijn minst worden geschorst van deelname aan de VN, zoals Zuid-Afrika dat in 1974 deed (vanwege zijn apartheidsregime).
Anton Gerashchenko          @Gerashchenko_en

Iran will become chair of a UN Social Forum, an event convened by UN Human Rights Council that will take place today and tomorrow in Geneva. It was appointed in May by the president of the UN Human Rights Council. The Chairperson-Rapporteur of the Social Forum will be Ali Bahreini - Ambassador and Permanent Representative of The Islamic Republic of Iran to United Nations and other international organizations in Geneva. In April, Russia chaired the UN Security Council. I rest my case. Link: https://ohchr.org/en/events/forums/2023/2023-social-forum
 
Iran zal voorzitter worden van een Sociaal Forum van de VN, een evenement bijeengeroepen door de VN-Mensenrechtenraad en dat vandaag en morgen in Genève zal plaatsvinden. Het werd in mei benoemd door de voorzitter van de VN-Mensenrechtenraad. De voorzitter-rapporteur van het Sociaal Forum zal Ali Bahreini zijn - ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van de Islamitische Republiek Iran bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties in Genève. In april was Rusland voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. Ik laat mijn zaak rusten.

Pieszyce


Jan Piński   @Jan_Pinski

Zdrada. Wszędzie Zdrada. Partia PiS zaprasza na mszę w intencji ofiar "katastrofy" smoleńskiej, a nie "zamachu".

Bedrog. Verraad overal. De PiS-partij nodigt u uit voor een mis voor de slachtoffers van de 'ramp' in Smoleńsk, niet de 'aanval'.Pieszyce


Rycerze Jana Pawła II. Stara Iwiczna.
A przebieranie dzieci na Halloween katolikom przeszkadza...

Ridders van Johannes Paulus II. Oud Iwiczna.
En katholieken zijn verontrust door kinderen die zich verkleden voor Halloween...Pieszyce
volgens mij uit de tijd van de Drie Musketiers.  ;D

Pieszyce


Kijk zo eert Pools extreem rechts, de slachtoffers van de opstand in Warschau.
Zijn wormvormig aanhangsel zo er ter plekke af moeten vallen.

Tuig is het, wat zich zelf Patriotten noemt, het is niets anders dan een Kankergezwel in Polen wat er snel uitgesneden moet worden. Doet men dan niet dan zou Polen wel eens samen met een andere snorremans voor veel problemen kunnen zorgen.


 >:(   >:(   >:(   >:(   >:(   >:(   >:(