Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Constitutioneel Hof 'legaliseert' de organisatie van envelop verkiezingen door Mateusz Morawiecki

Gestart door Pieszyce, 21 mei 2024, 23:21

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Constitutioneel Hof 'legaliseert' de organisatie van envelop verkiezingen door Mateusz Morawiecki

21 mei 2024 
 
Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het gebruik van anti-covidale wetgeving om verkiezingen voor te bereiden in een epidemische staat grondwettelijk was. Het panel dat uitspraak deed over de envelopverkiezingen werd voorgezeten door Stanislaw Piotrowicz. De rapporteur was Krystyna Pawłowicz.

- Nota bene, als de Senaat op dat moment ook respect had getoond voor het grondwettelijke beginsel van samenwerking van autoriteiten en veel eerder dan na 28 dagen een resolutie had aangenomen over de wet inzake speciale regels voor het houden van presidentsverkiezingen, dus bijvoorbeeld net als de Sejm binnen één dag, dan was het houden van presidentsverkiezingen op 10 mei 2020 mogelijk geweest, zei TK-rechter Krystyna Pawłowicz in de motivering van de uitspraak.

Pawłowicz wees erop dat de premier, toen hij bevelen uitvaardigde op basis van de 'anti-covidale' wetgeving, het recht had te geloven dat de organisatie van verkiezingen daar ook onder viel.

- De overheid was op grond van de bepalingen in de grondwet verplicht om de presidentsverkiezingen tijdig te organiseren. (...) De TK is het ermee eens dat het uiterst sterke democratische mandaat van de president van de Republiek Polen moet worden beschermd, zelfs in een staat van epidemie," benadrukte rechter Pawłowicz.

Constitutioneel Hof doet uitspraak over envelop verkiezingen

Het Grondwettelijk Hof heeft dinsdag uitspraak gedaan in een zaak over de grondwettigheid van het geven van instructies door toenmalig premier Mateusz Morawiecki in verband met de voorbereiding van de 2020 postverkiezingen, gebaseerd op 'anti-covidale' wetgeving.

De zaak over Morawiecki's instructies tijdens de pandemische periode werd ingeleid door een motie die begin december 2023 werd ingediend door een groep parlementsleden van Wet en Rechtvaardigheid. De motie betrof een bepaling uit de "anti-covidale" wetten van 2020, volgens welke "de minister-president op eigen initiatief of op verzoek van de gouverneur, na de minister die verantwoordelijk is voor economische zaken op de hoogte te hebben gebracht, in verband met de bestrijding van Covid-19 bevelen kan uitvaardigen die bindend zijn voor andere (...) rechtspersonen en organisatorische eenheden (...) en ondernemers". Zoals verzoekers beklemtoonden, moest worden uitgemaakt of deze bepaling het uitvaardigen van bevelen inzake verkiezingen toestond of niet.

 Het Constitutioneel Hof oordeelde over de zaak, bestaande uit: Stanisław Piotrowicz - voorzitter, Krystyna Pawłowicz - rapporteur, Julia Przyłębska, Bartłomiej Sochański, Rafał Wojciechowski.

Stanisław Piotrowicz en Krystyna Pawłowicz zijn voormalige PiS-parlementsleden die tijdens de regering van de Verenigd Rechtse coalitie in het Constitutioneel Hof werden gekozen. Bartłomiej Sochański is ook een voormalig politicus, voorheen dicht bij PO, en later geassocieerd met PiS. In 2018 stelde hij zich namens deze partij tevergeefs kandidaat voor de burgemeester van Szczecin. Rafał Wojciechowski is op zijn beurt een gediplomeerd doctor in de juridische wetenschappen en professor aan de Universiteit van Wrocław. De PiS-club droeg hem eind 2019 voor als kandidaat voor rechter bij het Constitutioneel Hof.

Envelop verkiezingen. Er werd 76 miljoen złóty verspild

De presidentsverkiezingen die gepland waren voor 10 mei 2020 en die niet hebben plaatsgevonden, worden gewoonlijk envelopverkiezingen genoemd. Op deze manier werd ruim 76 miljoen złoty uit de staatsbegroting verspild. De parlementaire onderzoekscommissie probeert de verantwoordelijken te identificeren. Tijdens de laatste bijeenkomst van de commissie voor envelopverkiezingen getuigde Mateusz Morawiecki.

16 april 2020. Morawiecki, op dat moment regeringsleider, gaf het Poolse postkantoor de opdracht om Covid-19 tegen te gaan door de nodige stappen te nemen en uit te voeren ter voorbereiding op het houden van de algemene verkiezing van de president van de Republiek Polen in 2020, die als gevolg van de pandemie per brief moest worden gehouden.

DWW, kba,

Bron: PAP / wiadomosci.onet.pl przez DWW, kba,      język po Polsku

Pieszyce


Citeer- De overheid was op grond van de bepalingen in de grondwet verplicht om de presidentsverkiezingen tijdig te organiseren. (...) De TK is het ermee eens dat het uiterst sterke democratische mandaat van de president van de Republiek Polen moet worden beschermd, zelfs in een staat van epidemie," benadrukte rechter Pawłowicz.

Dus zelfs al was er een epidemie, dan hadden de verkiezingen door moeten gaan. Men heeft geschat dat er duizenden mensen ziek zouden zijn geworden en velen zouden sterven. Toch is het mandaat van de president belangrijker??

Grove schande.  >:(