Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Wat voor soort wezen woont er in het Presidentiële paleis in Polen?

Gestart door Pieszyce, 20 mei 2024, 13:27

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Wat voor soort wezen woont er in het Presidentiële paleis in Polen?

De president en de minister van Buitenlandse zaken van Iran zijn bij een vliegtuigongeluk omgekomen, velen in Iran zijn dolblij want deze ultraconservatieven zorgden voor terreur in Iran.

Vrouwen zonder hoofddoek dansen in huis van blijdschap en drinken samen iets wat ik niet ken.

Als ex. mede-admin van een forum over Iran, kan ik hen zeer goed begrijpen.

In het Presidentiële paleis in Warschau heerst echter droefenis. De meeste  Polen zijn het daar niet mee eens.
Zie hieronder een schandalig bericht dat Duda de wereld in stuurde


Darth is Vader       @Darth_is_Vader

Polski prezydent żegna Rzeźnika Teheranu, odpowiedzialnego za masowe egzekucje opozycjonistów i krwawe tłumienie protestów kobiet. A. Duda jest ,,głęboko poruszony"... i porównuje śmierć mordercy do katastrofy smoleńskiej. Coś niebywałego. Nieprawdopodobny skandal.
De Poolse president neemt afscheid van de Slager van Teheran, verantwoordelijk voor massa-executies van oppositionisten en de bloedige onderdrukking van vrouwenprotesten. A. Duda is "diep ontroerd"... en vergelijkt de dood van de moordenaar met de ramp in Smolensk. Iets ongelooflijks. Een ongelooflijk schandaal.Vertaling:
Ik ben diep getroffen door het nieuws van de tragische dood van de president van Iran, de heer Ebrahim Raisi, samen met zijn regeringsdelegatie, bij een vliegtuigongeluk. Weinig landen hebben zulke tragische bladzijden in hun geschiedenis. Maar wij Polen, vreselijk getroffen in 2010 door het neerstorten van het Poolse regeringsvliegtuig in Smoleńsk, Rusland, kennen het gevoel van schok en leegte dat in menselijke harten en in de staat achterblijft na het plotselinge verlies van de politieke en sociale elite, na het plotselinge verlies van dierbaren en vrienden. Daarom is het met bijzonder begrip dat we de geliefden van de slachtoffers en het Iraanse volk vergezellen in gebed en verdriet.


Tomasz Lis       @lis_tomasz

Po śmierci mordercy tego człowieka, Duda wysyła kondolencje łącząc jego śmierć ze śmiercią polskiego prezydenta w katastrofie lotniczej. Co to jest za gość.
Na de dood van de moordenaar van deze man betuigt Duda zijn condoleances, waarbij hij zijn dood in verband brengt met de dood van de Poolse president bij een vliegtuigongeluk. Wat een kerel is dat.


(Deze man werd opgehangen vanuit religieuze overwegingen omdat hij in de Iranese oppositie zat, zijn dochtertje werd gedwongen toe te kijken, hoe ze de man ophingen.)


Monika Mesuret          @NocnaZ

Duda poruszony śmiercią Rzeźnika z Teheranu, jest smutny jak po katastrofie w Smoleńsku. Nic głupszego dzisiaj nie przeczytacie.
Duda, ontroerd door de dood van de Slager van Teheran, is net zo verdrietig als na de ramp in Smoleńsk. Dommer zul je vandaag niets lezen.Duda's vergelijking is het domste wat hij tot nu toe heeft geuit, dommer kan niet. Je vergelijkt een democratisch gekozen (overleden) president van je land met een door manipulatie gekozen president van een Terreurstaat, een land dat Terrorisme als broodwinning kent??

Het Poolse volk noemt Duda met recht een "Debyl".


Maar Polen is wel vaker over de schreef gegaan en wijkt vaak af van wat andere westerse staten beslissen. Domheid, of hebzucht?? Idioterie of diepgeworteld anti-westers?? Het blijkt wel vaker dat voormalige communistische landen afwijken van wat wij niet wensen goed te keuren.

Jerzy Król         @Krol_Yurek_99

Polska delegacja, jako JEDYNY europejski kraj obok Węgier, uczestniczy w upamiętnieniu 44. rocznicy rewolucji islamskiej w Iranie."
De Poolse delegatie neemt, als ENIGE Europese land naast Hongarije, deel aan de herdenking van de 44ste verjaardag van de Islamitische revolutie in Iran.


Bobal

Wat je ook van Lech Kaczynski vindt, deze vergelijking heeft hij niet verdiend en is zowel oliedom als schandalig. Er is nog wel een flink verschil tussen een democratisch gekozen president in een functionerende rechtsstaat en een massamoordenaar in een meedogenloze religieuze dictatuur.
Vanavond zag ik Donald Tusk op TV en die dacht er ook net zo over en wilde er verder niet veel woorden aan vuil maken. Daarna kwam er een woordvoerder van het presidentiële paleis waarvan ik de naam even kwijt ben en die het ook niet waard op te zoeken. Die zat z'n baas te verdedigen. Een beetje met als argument, dat het toch een collega president was. Tja, dan ben je of een lomperik die voor geld alles recht zit te praten wat de baas krom heeft gezegd of je begrijpt het echt niet en bent zelf net zo oliedom.
President Duda had een weloverwogen reactie beter aan een diplomatieke professional over kunnen laten (ik dacht trouwens dat dit de gebruikelijke gang van zaken is, en geen eigen initiatief van de president).

Pieszyce


Radosław Sikorski          @sikorskiradek

Że co?! Gdy irańskie drony niszczą Ukrainę, gdy przez Iran przewala się fala represji,  @AndrzejDuda
dzwoni do rzeźnika z Teheranu, mordercy tysięcy dysydentów i komplementuje pokojową politykę terrorystycznego reżimu mułłów? Czy Prezydent nam zwariował? https://president.ir/en/140290
WAT?! Wanneer Iraanse drones Oekraïne vernietigen, wanneer een golf van onderdrukking door Iran trekt, belt @AndrzejDuda de slager van Teheran, moordenaar van duizenden dissidenten, en complimenteert hij het vreedzame beleid van het terroristische regime van de mullahs? Is onze president gek geworden? https://president.ir/en/140290Radosław Sikorski    @sikorskiradek

Iran jest na amerykańskiej liście krajów sponsorujących terroryzm. Czy ta inicjatywa była skonsultowana z naszymi sojusznikami? Jako europoseł zaangażowany we wspieranie irańskich demokratów, żądam wyjaśnień, @prezydentpl.
Iran staat op de Amerikaanse lijst van landen die terrorisme sponsoren. Is dit initiatief geraadpleegd met onze bondgenoten? Als EP-lid dat zich inzet voor het steunen van Iraanse democraten, eis ik uitleg, @prezydentpl.

Radosław Sikorski        @sikorskiradek

Tłumaczę z komunikatu kancelarii Prezydenta Islamskiej Republiki Iranu: ,,Andrzej Duda oświadczył, że Islamska Republika Iranu od zawsze starała się rozszerzać i wzmacniać pokój i stabilność w świecie".
Ik vertaal de verklaring van het kantoor van de president van de Islamitische Republiek Iran: "Andrzej Duda verklaarde dat de Islamitische Republiek Iran altijd heeft geprobeerd de vrede en stabiliteit in de wereld uit te breiden en te versterken."


President in reactie op het telefoontje van zijn Poolse ambtgenoot:

Iran klaar om al zijn uitgebreide capaciteit te gebruiken, ook op diplomatiek gebied, om de oorlog in Europa te beëindigen


2022/10/19

De president beschreef de betrekkingen van Iran met beide partijen die betrokken zijn bij de oorlog in Europa als historisch en allround, en door het verwerpen van een aantal ongedocumenteerde beweringen over de standpunten van Iran, beschouwde hij deze als het resultaat van het bevooroordeelde beleid van westerse landen, met name de Verenigde Staten, en verklaarde: "Iran is bereid om al zijn uitgebreide capaciteit te gebruiken, ook op diplomatiek gebied, om een einde te maken aan de oorlog in Europa".

Verwijzend naar de 8 jaar durende en schadelijke oorlog die aan Iran werd opgelegd door de Verenigde Staten en enkele Europese landen onder invloed van Saddam Hoessein, benadrukte Ayatollah Raisi: "Geen enkel land is zo gemotiveerd om zich tegen oorlog te verzetten als Iran, dus de Islamitische Republiek Iran is bereid om al zijn uitgebreide capaciteiten te gebruiken, ook op diplomatiek gebied, om een einde te maken aan de oorlog in Europa".

De president beschreef Iran's opvang van Poolse vluchtelingen uit de Tweede Wereldoorlog als een van de mijlpalen in de betrekkingen tussen de twee naties en iets dat de visie en strategie van de Iraanse natie laat zien in het bijstaan van de onderdrukten, en benadrukte: "In de huidige situatie moeten zowel Teheran als Warschau proberen het niveau van de economische en commerciële interacties te verbeteren door passende oplossingen te bieden".

In dit telefoongesprek verwees Andrzej Duda, de president van Polen, naar de lange geschiedenis van de vriendschappelijke betrekkingen van zijn land met Iran, en beschreef de gastvrijheid van het Iranese volk voor de Poolse vluchtelingen van de Tweede Wereldoorlog als een teken van de diepte van de vriendschap tussen de twee naties en landen, en merkte op: "Polen waardeert altijd de vriendelijkheid en het altruïsme van het Iranese volk".

Verklarend dat de Islamitische Republiek Iran altijd heeft gestreefd naar uitbreiding en versterking van vrede en stabiliteit in de wereld, riep de president van Polen op tot verbetering van het niveau van samenwerking tussen de twee landen op bilateraal en internationaal gebied.

ریاست جمهوری      President van de Republiek

Archief


Het gaat nu niet meer lukken want de man is dood, maar de stelling startend met: . . . . De president beschreef Iran's opvang van Poolse vluchtelingen uit de Tweede Wereldoorlog als  . . . . . . .  is grove Bullshit.

Het was namelijk niet het soort Iran wat we nu kennen er was geen Ayatollah als leider, maar een Sjah. Sjah Reza Pahlavi vrouwen waren vrij, werden niet verplicht hoofd bedekkende kleding te dragen etc, dus een totaal ander land, met wiens eer de huidig verongelukte Ayatollah ging strijken.

Polen is hem dan ook niets verschuldigd want het zou nog maar de vraag zijn of in het huidige land Katholieke Polen welkom waren.

Ik ben het dan ook eens met de reactie van Sikorski.

RacjonalnyObywatel      @RacjonalnyObyw1

Czy Duda opłakiwał pomordowanych persów przez swojego idola szefa Iranu? Przypomnę Iran to wróg Polski i ISA, sojusznik Rosji Putina Bo PiS to!
Heeft Duda gerouwd om de vermoorde Perzen door zijn idool het hoofd van Iran? Laat me je eraan herinneren Iran is een vijand van Polen en ISA, een bondgenoot van Poetin's Rusland Omdat PiS dat is!
Robert Karcher        @Robert08938405


Przez "pana" Ebrahima Raisiego zginęła między innymi Jina Mahsa Amini,bo nie miała zasłoniętej glowy @AndrzejDuda  to ... Powstrzymam się bo mi konto zablokuja
Door onder meer "Mr." Ebrahim Raisi stierf ze Jina Mahsa Amini omdat haar hoofd niet bedekt was
@AndrzejDuda  is... Ik zal mij ervan onthouden, anders wordt mijn account geblokkeerd

Roman Sheremeta     @rshereme


Remember Atefeh Rajabi Sahaaleh, age 16, publicly hanged till death by lsIamic regime in Iran for being raped. She was punished by lsIamic sharia for being raped!
Denk aan Atefeh Rajabi Sahaaleh, 16 jaar oud, die publiekelijk tot de dood werd opgehangen door het Islamitische regime in Iran omdat zij verkracht was. Ze werd gestraft door de islamitische sharia omdat ze verkracht was! 
En deze Poolse president Katholiek, getrouwd, met een echte dochter en nog een dochter bij een ander, die nog steeds loopt te rotzooien met vrouwen, is verdrietig omdat een terroristenleider naar beneden geflikkerd [sorry ben laaiend] en dood is??

Ze zouden Duda aan zijn voeten uit het Paleis moeten slepen.   >:(  >:(  >:(  >:(  >:(  >:( 

Pieszyce


Was dat Mastelerek? Die volgens velen een snuiver is?

Wacht maar tot men in de VS Trump achter de tralies gooit, zal er zeker van Dudalino een bericht komen, maar als je echt goed kijkt, zijn die twee aan elkaar gewaagd.

Op de Kanselarij is Mastelerek de baas en die schrijft vaak van zulke berichten, men vraagt zich ook af of hij snuift, want hij is niet normaal.

Ik ben van mening dat alle juristen samen moeten komen en de grondwet moeten doorspitten om te kijken of er geen manier is om Duda snel te lozen voor er ergere dingen gebeuren, en deze man wilde Kernwapens onder zijn beheer??

Ik wil er niet aan denken. >:(  >:(  >:(

Bobal


"Was dat Mastelerek? Die volgens velen een snuiver is?"

OK, omdat je erom vraagt even gezocht:
Andrzej Dera – Secretary of State

Of dit ook een snuiver is weet ik niet maar hij werd boos tijdens het interview en dat vond ik niet erg professioneel. Maar daar schijnen dit soort personen niet op geselecteerd te zijn  ;)

Pieszyce


Andrzej Dera – Secretary of State
https://www.president.pl/en/cabinet/andrzej-dera  English

Nee, een snuiver is het niet want hij noemde het eens in een TV programma de "Witte dood".

Een man die vaak in programma's wordt uitgenodigd, als het de president aangaat. Ik denk omdat hij jurist is. Wel iemand die eigenlijk niet zo aan de weg timmert als Mastelerek, maar op en top een PiS man vanaf 2005

Dat Boos worden is iets wat veel bij hem voorkomt, ik schakel dan meestal weg omdat hij dan irritante dingen gaat zeggen tegen de gesprekspartner, maakt nu uit of het een vrouw is of niet, niet zo met woorden, maar wel in de Houding van, "Hou je bek, want wat ik zeg is waar en de enige waarheid"  Om die reden mag ik hem ook niet.

Volgens mij is hij gescheiden en heeft in ieder geval een dochter en een zoon, want zijn "vrouw" Agata zei . . . . .

"Agata Dera, echtgenote van parlementslid Andrzej Dera uit Gorzów Wielkopolski, is kleuterleidster. Hij houdt van kinderen. Hij heeft er zelf twee: een tienerdochter en een zoon van anderhalf jaar oud. Ze is blij met het late moederschap. Ze vertelt over haar man dat hij er niet meer is, maar dat hij zijn zoon geweldig in slaap kon brengen."

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114873,3157037.html

Pieszyce


Ida Warschauer   ***** ***  @ida_warschauer

,,Pan prezydent złożył kondolencje po śmierci prezydenta Iranu, kim on nie był, ale był prezydentem, przedstawicielem elity, wybranym w wolnych wyborach" był łaskaw stwierdzić w Kropce nad i niejaki Andrzej Dera🤯 Jaki pan taki kram. Z jednym zastrzeżeniem. Ten jest turbodebilem‼
"De heer de president betuigde zijn medeleven na de dood van de president van Iran, die hij niet was, maar hij was een president, een vertegenwoordiger van de elite, gekozen in vrije verkiezingen" werd in Kropka nad i vriendelijk verklaard door een zekere Andrzej Dera 🤯 Je bent zo'n boef. Met één voorbehoud. Deze is een turbo-idioot ‼

Katarzyna Mucha    @KatarzynaMucha8

On jeszcze powiedział, że Ebrahim Ra'isi został DEMOKRATYCZNIE wybrany (sic!)
Hij zei ook dat Ebrahim Ra'isi DEMOCRATISCH gekozen was (sic!)

Stream met veel Poolse reacties.  https://x.com/ida_warschauer/status/1792618696139067638