Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Ziobro, Duklanowski... Wie zal er nog meer aan de gerechtigheid ontsnappen?

Gestart door Pieszyce, 4 februari 2024, 18:17

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Ziobro, Duklanowski... Wie zal er nog meer aan de gerechtigheid ontsnappen?

3 februari 2024

Zbigniew Ziobro en Tomasz Duklanowski ontsnapten uit Polen. Zullen meer mensen zich bij hen aansluiten? Dit kan niet worden uitgesloten.

Volgende week zal de Sejm de parlementaire immuniteit van enkele PiS-politici bespreken. Ze zullen uiteraard worden ingetrokken omdat Donald Tusk, die een nultolerantiebeleid heeft aangekondigd, de publieke stemming perfect begrijpt. Mensen willen wetsovertredende politici in de gevangenis zien.

In PiS wordt gezegd dat sommigen al overwegen te ontsnappen, omdat ze jaloers zijn op de spaarzaamheid van Zbigniew Ziobro. Duklanowski, die het kind van parlementslid Filiks aanviel, ontsnapte ook. Interessant genoeg wordt gezegd dat in beide gevallen de kerk betrokken was bij het helpen van de verdachten.

Enorme onregelmatigheden in het Justitiefonds vormen het topje van de ijsberg; een misdrijf dat mogelijk ontdekt wordt bij het parket. Niet alleen werden onderzoeken tegen PiS-criminelen stopgezet of vertraagd, maar ook de oppositie en mensen die ongunstig tegenover de regering stonden, vielen deze instelling aan. Ze werden ook gechanteerd met kennis van het openbaar ministerie – puur stalinisme.

Bron:    wiesci24.pl     język po Polsku

Pieszyce


Ziobro vlucht uit Polen?
PiS-mensen geloven niet in de ziekte, de oud-minister wil de immuniteit van een Europarlementariër


4 februari 2024

PiS-evacuatie.

Volgens een journalistiek onderzoek van het weekblad Newsweek geloven PiS-politici niet in de ziekte van Zbigniew Ziobro. Officieel zou hij volgens de entourage van de voormalige procureur-generaal kanker moeten bestrijden.

Het was kanker die de reden zou zijn voor de verandering in de positie van de president van Soeverein Polen. Dit standpunt werd ingenomen door Patryk Jaki.

De meest invloedrijke PiS-politici geloven echter niet in de ernstige gezondheidstoestand van Ziobro en wijzen erop dat deze rapporten niet stroken met de toegenomen activiteit van de politicus.

"Ze zijn verbaasd dat hij, terwijl hij ernstig ziek is, afgezanten stuurt om voor zichzelf een plek op de verkiezingslijst van het Europees Parlement te onderhandelen", zeggen de bronnen van Newsweek.

Ziobro wil meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. De immuniteit van het EP-lid is bedoeld om hem te beschermen tegen arrestatie wegens de schandalen van de afgelopen acht jaar.

Beata Kempa zal naar verwachting strijden voor de plaats van Ziobro op de PiS-lijsten voor het Europees Parlement. Ziobro rekent op een zetel uit Podkarpacie, waar PiS de meeste kans heeft op een zetel.

Belangrijk is dat zelfs PiS-politici in gesprekken met journalisten benadrukken dat Patrycja Kotecka, de vrouw van Ziobro, die een baan zou krijgen in het Europees Parlement, al naar Brussel is vertrokken. Hij moet parlementsleden adviseren over politieke onlinecampagnes.

Of dat zeggen tenminste de gebroeders Karnowski, wier website de onthullingen publiceerde toen de Ziobros vragen ontvingen van journalisten.

Radio Zet beweert op zijn beurt dat Ziobro vanaf de tweede plaats zal starten in het district Podkarpacie. De PiS-kandidaat ontvangt de eerste.

Bron:  wiesci24.pl    język po Polsku

Bobal

In aanvulling op voorgaande post: ontsnappen naar het EP lost uiteindelijk niets op. Hooguit vertraging. Onderstaande info komt van de website van het EP.

De parlementaire immuniteit is geen persoonlijk voorrecht van de leden, maar garandeert dat leden hun ambt vrij kunnen uitoefenen, zonder te worden blootgesteld aan arbitraire politieke vervolging. Als zodanig is zij een garantie voor de onafhankelijkheid en de integriteit van het Parlement als geheel.

Tegen de leden van het Europees Parlement kan geen onderzoek worden ingesteld, noch kunnen zij worden aangehouden of vervolgd op grond van in hun hoedanigheid van Parlementslid geuite meningen of uitgebrachte stemmen.

De immuniteit van een Parlementslid is tweeledig:

in de eigen lidstaat van het EP-lid is deze vergelijkbaar met de immuniteit die aan leden van het nationale parlement wordt verleend; en
op het grondgebied van elke andere lidstaat gaat het om vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook (artikel 9 van Protocol nr. 7).
Op de immuniteit kan geen beroep worden gedaan als EP-leden op heterdaad worden betrapt.

Hoe kan de immuniteit worden opgeheven of verdedigd?

Als een bevoegde nationale autoriteit het Europees Parlement verzoekt de immuniteit van een lid op te heffen (of een lid of voormalig lid erom verzoekt zijn immuniteit te verdedigen), deelt de voorzitter van het Parlement in de plenaire vergadering mee dat het Parlement dit verzoek heeft ontvangen en verwijst de Voorzitter het verzoek naar de bevoegde commissie van het Parlement (de Commissie juridische zaken).

Deze commissie kan verzoeken om de informatie of opheldering die zij nodig vindt. Het betrokken lid zal de gelegenheid krijgen te worden gehoord, en kan alle documenten of andere schriftelijke bewijsstukken overleggen.

Achter gesloten deuren neemt de commissie een aanbeveling aan over de vraag of het verzoek tot opheffing of handhaving van de immuniteit van het lid moet worden goedgekeurd of verworpen. Deze aanbeveling wordt vervolgens aan het gehele Parlement voorgelegd. Tijdens de plenaire vergadering die volgt op het besluit van de commissie, neemt het Parlement bij gewone meerderheid een besluit. Na de stemming brengt de Voorzitter het betrokken lid en de bevoegde autoriteit van de lidstaat onmiddellijk op de hoogte van het besluit van het Parlement.

Behoudt een lid van het Europees Parlement zijn zetel als zijn immuniteit wordt opgeheven?

Ja. Het mandaat van EP-lid is een nationaal mandaat en kan niet door een andere autoriteit worden ontnomen. Bovendien is de opheffing van de immuniteit van een lid geen schuldigverklaring. Zij is enkel bedoeld om de nationale rechterlijke instanties in staat te stellen een onderzoek te verrichten of een proces te voeren. Aangezien de Parlementsleden volgens de nationale kieswetten worden verkozen, is het aan de autoriteiten van de lidstaat om — als een lid schuldig wordt bevonden aan een strafbaar feit — te besluiten of het mandaat de persoon in kwestie om die reden moet worden ontnomen.

Pieszyce


Als ik die regelgeving zo doorlees, is het maar slapjes

Het inleveren van immuniteit zou minimaal een pas op de plaats moeten betekenen en hetinleveren van stemrecht.

Ook het behoudt van zetel, zo zou PiS bij wijze van spreken alle criminele parlementariërs in de EC kunnen dumpen om de zaak te ontwrichten.

Jammer.

Zoals Tusk zei, geen tolerantie, straffen waar gestraft moet worden.  :)

Bobal

De immuniteit van het EP kan worden ontnomen, om een onderzoek te doen (in Polen). Daarmee ben je nog niet direct schuldig. Er kan immers ook een oordeel van onschuld uitkomen en dan is inleveren van stemrecht niet aan de orde. Maar is iemand strafrechtelijk schuldig naar Pools recht, dan lees ik, dat het ook einde stemrecht is, feitelijk net als in een Poolse binnenlandse situatie.
Tja, en met de snelheid van het EP en vervolgens van een Pools onderzoek kan het EP wel tijdelijk een vluchthaven zijn (plus een kassa). Helaas  :( . Maar eerlijk: ook uit andere landen zijn er parlementariërs die in het EP inhoudelijk niks te zoeken hebben maar profiteren van al dan niet tijdelijk  immuniteit en hoog salaris. En nou we het er toch over hebben: zitten die ook niet in veel nationale parlementen?

Pieszyce


Zou het niet beter zijn als het land van herkomst de immuniteit in neemt. Ik weet niet meer wanneer, maar er was een Poolse dame die in de problemen kwam en wiens immuniteit in Polen werd ingenomen. In het EP heb ik haar nooit meer terug gezien. Had te maken met geld.

Je mag gerust namen noemen, je bedoelt Orban, die was vandaag zelfs niet in zijn eigen parlementaire zitting in Hongarije.
Daar zijn zijn immuniteit voorlopig niet worden ingenomen, terwijl hij de EU en de NATO in gijzeling houdt.

Daarom ben ik voorstander aan een EU gebonden immuniteit, in het land zelf bekijken ze maar wat ze doen, ze werken immers in de EU.