Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Canada start eerste procedure voor inbeslagname en verbeurdverklaring van

Gestart door Pieszyce, 21 december 2022, 21:35

Vorige topic - Volgende topic
Zoektermen Canadavanvoorenstarteersteprocedureinbeslagnameverbeurdverklaring

Pieszyce


Canada start eerste procedure voor inbeslagname en verbeurdverklaring van
activa van gesanctioneerde Russische oligarch


Van: Global Affairs Canada
Nieuwsbericht
19 december 2022 - Ottawa, Ontario - Global Affairs Canada

De geachte Mélanie Joly, minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag aangekondigd dat Canada beslag zal leggen op 26 miljoen dollar van Granite Capital Holdings Ltd., een bedrijf dat eigendom is van Roman Abramovich, een Russische oligarch die op grond van de verordeningen inzake speciale economische maatregelen (Rusland) is gesanctioneerd.

Dit is de eerste keer dat Canada gebruik maakt van zijn nieuwe bevoegdheden op grond waarvan de regering beslag kan leggen op activa van gesanctioneerde personen. Dit betekent dat minister Joly nu zal overwegen een gerechtelijk verzoek in te dienen om de activa permanent aan de Kroon te verbeuren. Bij verbeurdverklaring zal de opbrengst kunnen worden gebruikt voor de wederopbouw van Oekraïne en de compensatie van slachtoffers van de illegale en ongerechtvaardigde invasie van het Poetin-regime.

Canada is het eerste G7-land dat dergelijke maatregelen treft, waarmee het blijk geeft van zijn sterke betrokkenheid bij Oekraïne, de wederopbouw ervan en het ter verantwoording roepen van degenen die hebben geprofiteerd van en steun hebben verleend aan het regime van president Poetin.

Citaten

"Vanaf het begin van de oorlog hebben wij Poetin en zijn medeplichtigen gewaarschuwd dat zij zich niet zouden kunnen verbergen voor de gevolgen van hun daden. Straffeloosheid is nooit een optie geweest en Canada zal druk blijven uitoefenen op het Russische regime en degenen die hebben geprofiteerd van Poetins barbaarse invasie van Oekraïne. Terwijl de Oekraïners dapper blijven vechten om het land dat hun rechtmatig toekomt terug te winnen, bevestigen wij onze toezegging om Oekraïne bij te staan zolang dat nodig is."

- Mélanie Joly, minister van Buitenlandse Zaken

"De oligarchen van Poetin zijn medeplichtig aan de illegale en barbaarse inval van Rusland in Oekraïne. Canada zal geen toevluchtso . . . . . . . . . . . . .

Bron:   Lees hier verder . . . . . . canada.ca/en/global-affairs . . . . .English