Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Leszek Miller: De linkervleugel is mentaal al een dependance van PiS

Gestart door Pieszyce, 5 januari 2023, 20:49

Vorige topic - Volgende topic
Zoektermen Miller

Pieszyce

Leszek Miller: De linkervleugel is mentaal al een dependance van PiS
13. Jun 2021 at 13:46Leszek Miller: De linkervleugel is mentaal al een dependance van PiS

11 juni 2021

De linkervleugel spreekt steeds vaker de taal van PiS en tot mijn verbazing sloten de linkse activisten zich aan bij de kritiek op Tusk, ik weet niet waarom. Als iemand eraan twijfelt dat Tusk een politicus is waarmee Kaczyński kan verliezen, moet hij naar de nieuwsdiensten van TVP kijken, want dergelijke krachtige pogingen om de geloofwaardigheid van Tusk te vernietigen zijn recht evenredig met de angsten van Kaczyński. De betrokkenheid van links bij deze operatie is iets schandaligs, maar het bevestigt alleen maar dat links mentaal al een dependance van PiS is - vertelt Leszek Miller, oud-premier, thans lid van het Europees Parlement. En hij voegt eraan toe: - In het Europees Parlement is duidelijk verklaard dat voorzitster Von der Leyen moet beslissen of haar Commissie strijdt voor de rechtsstaat dan wel de antidemocratische acties van de Hongaarse en de Poolse regering steunt. Indien de EC dit verder uitstelt, zal dit er zeer waarschijnlijk toe leiden dat een motie van afkeuring tegen de Commissie zal worden ingediend. 

JUSTYNA KOĆ: Aan de ene kant hebben we de EP-resolutie over de eerbiediging van de rechtsstaat en de druk op de Europese Commissie in deze zaak. Aan de andere kant zegt Joe Biden, die in Europa is aangekomen: de democratie is terug, wij zijn klaar om de democratische wereld te leiden. Een paar dagen eerder sprak Barack Obama over Polen en Hongarije als autoritaire landen. Wordt het niet eens tijd dat de Poolse regering serieus nadenkt over een wijziging van haar beleid?

LESZEK MILLER: PiS zou erover moeten nadenken, maar zal dat zeker niet doen omdat wat er rond de PiS partij gebeurt voor hen een bevestiging is dat iedereen onze soevereiniteit en onafhankelijkheid probeert aan te tasten. Volgens hen zijn we eindelijk van onze knieën opgestaan en zal niemand ons in vreemde talen vertellen wat we moeten doen. Dit soort signalen uit de wereld zal door de machthebbers opnieuw verkeerd worden geïnterpreteerd, want in plaats van dit kamp ertoe aan te zetten hun beleid te corrigeren, zal het hen alleen maar sterken in hun gelijk. Volgens hen zijn de signalen die van buiten de Poolse grenzen komen, ook die van over de oceaan, een bewijs van het toenemende belang van de positie van Polen.

Wat Amerikanen betreft, denk ik dat

  PiS al alle illusies heeft verloren dat Biden het beleid van Trump zal voortzetten.

Joe Biden wil echt de positie van de VS herstellen als een land dat de regels van de democratie serieus neemt, en daarom zal hij de autoriteiten van Polen, dat steeds meer geïsoleerd raakt, niet op dezelfde weg tegemoet treden. In de EU heeft het de slechtste betrekkingen ooit, de regering van Joe Biden onderhoudt niet meer contacten met de Poolse autoriteiten dan nodig is. Polen blijft over met Turkije en China. Triest... Onze autoriteiten hebben ons in een steegje geleid, waar we zullen blijven aanmodderen tot het einde van hun bewind.

Pas over enige tijd zal dit rampzalige beleid echte schade beginnen aan te richten, want de tijd voor beroep en naleving is duidelijk voorbij. Zullen politici en wij kiezers dan niet nuchter worden?

Premier Morawiecki zei in Szczecin dat we het nog steeds zullen redden, heb ik begrepen, zelfs als er op de middelen wordt gekort. Ik vat dit op als een antwoord op uw vraag; de heer Morawiecki gaat ervan uit dat als het EU-geld wordt geblokkeerd, de drukpersen zullen versnellen en meer złoty zullen drukken.

Dus, volgens u is dit niet alleen praat voor binnenlandse politiek, maar een reëel scenario?

Als zij van hun huidige beleid zouden moeten afstappen, zouden zij toegeven dat hun hele periode van het verpletteren van de Poolse democratie, waardoor het isolement van Polen werd versterkt, een vergissing was, en dat de briljante strateeg Jaroslaw Kaczyński met zijn minder briljante helpers Polen op een doodlopend spoor heeft gezet.

  Zij zullen het nooit toegeven en op de een of andere manier zullen zij het aan hun kiezers uitleggen, want de kiezers
  verwachten geen bewijzen, zij geloven gewoon blindelings in wat de regering zegt. Het is een soort religie en deze
  volgelingen zullen bij PiS blijven.

De EC heeft aangekondigd dat zij de Tsjechen steunt in het geschil over de Turow-mijn voor het HJEU. We worden bedreigd met een boete van 5 miljoen euro per dag en dat al meer dan 20 dagen. Minister Sasin verraste door te verklaren dat een onderhandelingsteam zal worden opgericht. Hoe beoordeelt u wat er in deze zaak gebeurt en hoe zal het aflopen?

Dit bewijst dat de Poolse diplomatie heeft opgehouden te bestaan, althans in de zin die wij er in de loop der jaren aan gewend zijn geraakt. Sasin gaf toe dat er praktisch geen serieuze analyses bestaan over de ontwikkeling van de Poolse positie in het conflict met de Tsjechische Republiek. Als zij zich nu pas met deze zaak gaan bezighouden, toont dat aan hoe groot hun indolentie en arrogantie is. Er was ruimschoots de tijd om het geschil met de Tsjechen op te lossen, temeer daar wij binnen de Visegrad-groep naar verluidt uitstekende betrekkingen met hen onderhouden en er tussen de vier landen bijna broederlijke betrekkingen bestaan. Plotseling vernemen wij nu dat de Tsjechenhun klacht voorleggen aan het HJEU, omdat zij geen andere manier zien om dit probleem op te lossen.

De laatste activiteit van de Poolse diplomatie in de Tsjechische Republiek vond onlangs plaats, maar betrof het uitoefenen van druk op de Tsjechische autoriteiten om het voor Poolse vrouwen moeilijker te maken in hun land een abortus te ondergaan. Ik begrijp dat dit belangrijker was voor de Poolse diplomatie, die geen serieuze onderhandelingen met de Tsjechen voerde maar verwachtte dat de Tsjechen Poolse vrouwen die een abortus wilden laten uitvoeren, zouden deporteren. Dit is het beste antwoord op de vraag hoe en wiens belangen de Poolse diplomatie behartigt. Hoewel ik het woord diplomatie hier niet zou gebruiken, omdat het eerder de onhandige ambtenaren zijn die nog op het ministerie werken.

Ik weet natuurlijk niet of het 5 miljoen zal zijn, want misschien zal het HJEU de schadevergoeding op een lager bedrag vaststellen, maar het is duidelijk dat

  De Poolse positie in dit geschil wordt van dag tot dag zwakker, want als de EC de Tsjechen steunt, betekent dit dat onze positie
  minder dan zwak is.

Dit is weer zo'n voorbeeld waarbij de echte politiek de PR van PiS-politici heeft ingehaald en we op het punt staan de gevolgen van het optreden van deze regering te ondergaan. Ik vraag het omdat het angstaanjagend is en ik heb de indruk dat we de muur bereiken of dat de Poolse regering de muur bereikt?

U hebt gelijk dat dit beangstigend is, maar dit is al lang niet meer gebeurd. Sinds lange tijd, langzaam maar gestaag, hebben de Poolse autoriteiten ons land onttrokken aan de rechtsstaat, aan de liberale democratie, aan de scheiding der machten, en zij hebben een eenvoudig antwoord op alle signalen waar zij alarm slaan - de Poolse regering is briljant, Polen is eindelijk zijn rang en zijn belang aan het herwinnen, en al degenen die alarm slaan zijn verraders, achterklappers, spreken in vreemde talen, en er is niets om zich zorgen over te maken.

U noemde recente situaties in het EP. Men kan stellen dat de leden van het Europees Parlement hun geduld verliezen, en in recente debatten is er al openlijke en harde kritiek geuit op de Commissie omdat zij de conditionaliteitsprocedure niet heeft ingeleid in duidelijke gevallen van schending van de rechtsstaat. In het Europees Parlement zijn duidelijke verklaringen afgelegd dat voorzitter von der Leyen moet beslissen of haar Commissie strijdt voor de rechtsstaat dan wel de antidemocratische acties van de Hongaarse en de Poolse regering steunt. Indien de EC dit blijft uitstellen, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot een situatie waarin een motie van wantrouwen tegen de Commissie zal worden ingediend.

  Als het erom gaat zich om waarden te bekommeren en niet alleen om financiële middelen, is het Europees Parlement op dit gebied het meest geloofwaardig en betrouwbaar.

Hier zitten de mensen die in hun eigen land elke dag horen wat er over Polen en Hongarije wordt gezegd. Dan is er de Europese Commissie, en het meest conservatieve orgaan dat niet bereid is serieus na te denken over de wereld van de waarden is de Europese Raad, dat wil zeggen de premiers van alle lidstaten, want zij zijn gewapend met een wapen dat veto heet. Bovendien denken Morawiecki en Orbán dat als er iets gebeurt, zij het veto zullen gebruiken, of dat zij zullen laten weten dat het vandaag aan ons ligt en morgen aan een van jullie.

Gelukkig is het Europees Parlement zeer principieel in deze beginselen en zal het, zoals tijdens het laatste debat werd gezegd, de passiviteit van de Europese Commissie niet langer tolereren en niet achterover leunen en toezien hoe geld stroomt naar landen waar het niet naartoe hoort te stromen. Het is duidelijk dat het vetomechanisme zelf zal blijven bestaan, omdat dit in de Verdragen is vastgelegd, maar steeds meer besluiten zullen buiten de Raad om worden genomen, bijvoorbeeld naar de Raad van de Europese Unie, waar geen veto bestaat.

Vice-voorzitter Terlecki stuurde Cichanouska eerst naar Moskou, en vervolgens maakte hij haar in zijn verontschuldigingsbrief uit voor een idioot die geen idee heeft hoe het Poolse politieke toneel eruit ziet. Hoe beoordeelt u deze zaak?

Vicevoorzitter Terlecki trad op als distributeur die tot taak heeft buitenlandse gasten in contact te brengen met geselecteerde Poolse politieke actoren. De heer Terlecki meent dat hij aan bezoekers die naar Polen komen, kan aangeven met wie zij wel en met wie zij niet kunnen afspreken. Als we ervan uitgaan dat Terlecki niet in zijn eigen woorden spreekt, maar de gedachten van leider Jaroslaw Kaczynski verwoordt, hebben we ook een getuigenis van wat de voorzitter over dit onderwerp denkt.

  Ik denk, dat zij echt geloven dat zij overal een monopolie op hebben en dat wanneer een gast uit het buitenland aankomt, hij het programma moet volgen dat zij hem geven.

Ik herinner mij dat onlangs, toen een Franse delegatie ons kwam bezoeken en een van de ministers naar Kraśnik wilde gaan, hij dat niet deed omdat tijdens de besprekingen zoveel druk werd uitgeoefend dat de Franse minister zich er van distantieerde om niet het hele bezoek in een crisis te brengen. We hebben dus al met dergelijk gedrag te maken gehad.

Zondag zijn er de verkiezingen in Rzeszów, waar een gemeenschappelijke oppositiekandidaat tegenover Verenigd Rechts staat. Heeft Mr Fijołek een kans op de eerste ronde?

Ik wil dat Fijołek in de eerste ronde wint en ik denk dat het binnen bereik is. Als hij een paar punten tekort komt, zullen wij voor hem juichen en wensen dat hij in de 2e ronde wint.

Kan Rzeszów een zwaluw van consensus zijn voor de nationale verkiezingen en hoe beoordeelt u het gedrag van links in deze context?

Liever niet, want links heeft al verklaard dat het niet eendrachtig optreedt. Bovendien spreekt deze groep steeds vaker de taal van PiS en tot mijn verbazing sloten de linkse activisten zich aan bij de kritiek op Tusk, ik weet niet waarom. Als iemand eraan twijfelt dat Tusk een politicus is met wie Kaczyński kan verliezen, moet hij naar het TVP-nieuws kijken, omdat dergelijke verwoede pogingen om de geloofwaardigheid van Tusk te vernietigen recht evenredig zijn met de angsten van Kaczyński.

  Hoe meer haat voor Tusk op TVP, hoe meer de angsten van Kaczyński terloops door de TV worden gepresenteerd.

Kaczyński weet dat hij met Tusk kan verliezen, dus vallen de regeringsmedia hem met verdubbelde kracht aan. Links bij deze operatie betrekken is iets schandaligs, maar het bevestigt alleen maar dat links mentaal al een dependance van PiS is.

Bron:  wiadomo.co przez
Justyna Koć
        język po Polsku