Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Poolse bossen verdwijnen voor onze ogen

Gestart door Pieszyce, 7 januari 2023, 14:25

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce

Poolse bossen verdwijnen voor onze ogen
27. May 2022 at 13:15
Poolse bossen verdwijnen voor onze ogen
Niemand weet wat er met het hout gebeurt, en de prijzen stijgen als een gek


Agnieszka Zielińska
16 mei 2022 

Vertegenwoordigers van de houtindustrie beschuldigen de staatsbossen ervan dat zij in Polen roofbouw plegen op het hout en dat het Poolse hout op grotere schaal wordt uitgevoerd dan het bedrijf beweert.
 Volgens hen drijft het door de staatsbossen gevoerde beleid de houtprijzen op. Als gevolg daarvan is er een tekort aan hout en zijn de prijzen in Polen nu de hoogste in Europa. Daardoor worden bouw-
materialen ook duurder en stijgen de prijzen van brandhout. Milieuactivisten en socialisten zijn daarentegen van mening dat er in Polen al vele jaren sprake is van massale houtkap. Bovendien weten de
bosbouwers zelf niet wat er met het gekapte hout gebeurt.

Bossen bedekken meer dan een kwart van de oppervlakte van Polen. Bossen vervullen een belangrijke functie - zij beschermen ons tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, waaronder droogte,
 overstromingen en hitte. Zij moeten daarom worden beschermd als ons gemeenschappelijk erfgoed.

De laatste jaren echter zijn enorme hoeveelheden omgehakte bomen, opgestapeld in hopen, een alledaags beeld in de Poolse bossen. Ook de schaal waarop wordt gekapt, zorgt voor
steeds meer controverse. Dit geldt des te meer voor bossen in de voorsteden en voor landschapsparken en natuurreservaten. Ook worden er massaal bomen gekapt in bossen.

- Onlangs was ik op vakantie in Mazurië, in de buurt van Morąg, en wat ik in de omringende bossen zag, maakte een deprimerende indruk op mij. Grote delen van het bos werden volledig omgehakt.
In plaats van stilte en vogelgezang, overheerste het lawaai van motorzagen. Niemand zal mij ervan kunnen overtuigen dat zo'n grootschalige kap een gewoon bosbeheer is," zegt Beata
tegen money.pl.

Kaart van geplande kap verontwaardigd boswachters

Bosbouwers weerleggen dergelijke beschuldigingen en leggen al lang uit dat het bosareaal niet afneemt, maar juist toeneemt. Ter ondersteuning van deze stelling publiceren zij gegevens, onder meer van
 het Centraal Bureau voor de Statistiek (CSO), volgens welke het bosareaal in Polen tussen 1991 en 2020 met 566.000 ha (d.w.z. gemiddeld met bijna 19.000 ha per jaar) is toegenomen. In de praktijk
betekent dit echter dat het bosareaal van Polen in deze periode met 1,8 procentpunt is toegenomen.


Milieuorganisaties zijn niet overtuigd door de statistieken. Zij beweren dat de staatsbossen zelfs "in hun handen wrijven", b.v. na stormen - het liggende hout wordt dan "geoogst" buiten het plan om, als
een bonus.

Een jaar geleden hebben activisten van het initiatief "Bossen en burgers" een kaart gemaakt waarop je kunt zien welke delen van de bossen zullen worden gekapt. Zij hebben het onder meer opgesteld
op basis van publiek beschikbare informatie van de gegevensbank voor bossen, die in januari 2021 openbaar is gemaakt. De gebieden waar houtkap is gepland, zijn in het rood gemarkeerd. Nadat de
gegevens waren ingevoerd, werd bijna de hele kaart rood.

Deze publicatie wekte verontwaardiging bij de Staatsbosbeheer, die de opstellers van de kaart beschuldigde van manipulatie. Marta Jagusztyn, co-auteur van de kaart, legde echter uit dat openbaar
beschikbare gegevens op de kaart werden gezet.


Zonder commentaar, citaatafbeelding van Twitter.com

De activist is ook van mening dat Staatbosbeheer onwillig is en onvoldoende informatie verstrekken over hun activiteiten. - De Stichting Lasy i Obywatel heeft reeds acht zaken gewonnen in administratieve
 rechtbanken tegen de Staatsbosbeheer voor het weigeren van toegang tot informatie, en heeft geen van hen verloren (verscheidene zaken zijn nog hangende)," legt zij uit in een interview met money.pl.

De houtindustrie wil een exportverbod

Gebrek aan toegang tot informatie is niet het enige probleem. De houtindustrie waarschuwt al enkele jaren dat het onmogelijk is voldoende hout te kopen uit de staatsbossen.

Volgens de vertegenwoordigers van de sector is dit een gevolg van het beleid van Staatsbosbeheer, dat de houtprijzen opdrijft. De reden is onder meer de nieuwe regels voor de verkoop
 van hout, d.w.z. de verlaging van de pool voor gewone kopers tot 70% van de aankoophistorie. Dit betekent dat slechts 30 procent van het hout naar veilingen gaat, waar het zonder enige beperking kan
 worden gekocht.

Als gevolg daarvan hebben wij vandaag de hoogste houtprijzen in Europa. De prijs van dennenhout op veilingen loopt op tot 1.000 złoty per kubieke meter.

Over het geheel genomen zijn de houtprijzen in het afgelopen jaar in sommige gevallen met wel 200-300 procent gestegen. Bovendien is er een tekort aan hout, waardoor de prijzen nog duurder worden.

Sinds vorig jaar zijn de prijzen van onder meer OSB-platen drastisch gestegen. Uit gegevens van de PSB Groep blijkt dat ze in september 2021 bijna 125 procent duurder waren dan een jaar eerder. Ook de
sector van het schrijnwerk voor ramen kreeg te maken met stijgingen. In het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg de prijs van de zogenaamde "scantlings", die nodig zijn voor de productie van ramen,
2,1 duizend złoty per kubieke meter, en aan het eind van het jaar waren de prijzen gestegen tot 4,5 duizend złoty.

Ook de prijzen van brandhout stijgen. Daardoor kost een kubieke meter haagbeuk nu al ongeveer 500 złoty.

Vertegenwoordigers van de houtindustrie eisen ook al geruime tijd dat de regering voorschriften invoert die de uitvoer van hout naar het buitenland beperken.

Zij voeren aan dat Polen een roofbouweconomie heeft en dat Pools hout op grotere schaal wordt uitgevoerd dan de staatsbosbeheer aangeeft. Op de oproepen van de industrie is echter niet gereageerd.

Volgens officiële gegevens verlaat momenteel 10 procent van het rondhout, oftewel 4 miljoen kubieke meter hout, Polen en gaat het hoofdzakelijk naar China. Tegelijkertijd blijkt uit gegevens van
de nationale douanekamer dat de houtexport uit Polen na 2015 exponentieel is gestegen.

Een bos kan overal worden aangelegd

Is er echt sprake van houtkap op ongekende schaal in Polen?

 • Een maatstaf voor de hoeveelheid hout die in de Poolse bossen wordt gekapt, is het aantal kubieke meter gekapte bomen.
  Gedurende verscheidene jaren heeft het zich op een vergelijkbaar niveau bevonden, maar de laatste 20 jaar is het stelselmatig
  gestegen. Vroeger ging het om 25 miljoen kubieke meter hout, nu om 40 miljoen kubieke meter per jaar," legt Antoni Kostka van
  de Stichting Natuurlijk Erfgoed uit.

De deskundige is van mening dat de huidige schaal waarop wordt gekapt, logisch kan worden verklaard. - Een van de redenen waarom er meer wordt gekapt, is dat een groot deel van de bosopstand,
die vlak na de oorlog werd aangeplant in het kader van de actie om het bosareaal van het land te vergroten, nu de zogenaamde kapleeftijd bereikt, wanneer de opstand bestemd is om te worden
gekapt", zegt hij.

Hij voegt eraan toe dat het ook belangrijk is actie te ondernemen zodra de bomen zijn geveld. – De Poolse bossen bevinden zich aan de staart van Europa als het gaat om de zogenaamde
 natuurlijke bosvernieuwing.
Een bos kan op elke plaats ontstaan, op voorwaarde dat het met rust wordt gelaten. Ondertussen bevorderen de Poolse bosbouwers de natuurlijke regeneratie
onvoldoende, zo beweert hij.

Elektriciteitscentrales verbranden hectaren bos

Milieuactivisten luiden ook al vele jaren de noodklok over het gebruik van hout uit bossen als bron van zogenaamde biomassa. Uit het rapport "Bossen branden. The real price of bioenergy",
 in maart gepubliceerd door de Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot (Studio voor Alle Wezens), toont aan dat elke Poolse elektriciteitscentrale die houtbiomassa gebruikt het
equivalent van enkele of meer dan een dozijn hectaren bos per dag verbrandt. Bovendien verwacht de Poolse regering dat de aankoop van biomassa uit binnenlandse bronnen
tegen 2030 met 56 procent zal toenemen.


Tijdens de voorbereiding van het verslag kwam aan het licht dat geen enkele overheidsinstelling beschikt over gegevens over de herkomst van de in elektriciteitscentrales verbrande houtbiomassa.

Volgens de auteurs van het rapport is de toename van het gebruik van bosbiomassa voor de productie van energie ook een van de redenen waarom de Poolse bossen
 de laatste jaren zijn gekapt.


Dit wordt door de statistieken bevestigd. Uit het rapport van het Werk voor alle Wezens blijkt dat in de jaren 2004-2020 het jaarlijkse verbruik van houtbiomassa in Polen met ongeveer 70 procent is
toegenomen. Bovendien is in de jaren 2005-2020 de totale hoeveelheid bosbiomassa die voor bio-energie wordt gebruikt, bijna 140 keer zo groot geworden, van 35 duizend kubieke meter tot
4,9 miljoen kubieke meter.

Tijdens het debat, dat tegelijk met de publicatie van het verslag plaatsvond, betoogde Paweł Boski van het directoraat-generaal Staatsbosbeheer dat de staat op duurzame wijze voor
 de bossen zorgt.


 • Het is nooit de bedoeling geweest van ons bosbeheer om grondstoffen te verkrijgen voor verbranding. De groei
  van bio-energie en duurzame energiebronnen is dan ook geen reden om de oogst van houtachtige biomassa op te voeren,
  legde hij uit.

Wij handhaven een tekort systeem

Deskundigen die door money.pl werden geïnterviewd, zijn echter een andere mening toegedaan.

- Het bosbeheer in Polen is op minstens verschillende niveaus niet-duurzaam: ecologisch, klimatologisch, sociaal en economisch - meent Tomasz Pezold Knežević, senior natuurbeschermer bij het
 WWF Polen.

Volgens hem houdt staatsbosbeheer onder meer hun aanwezigheid in verlieslijdende bosinspecties in stand. Zij subsidiëren hun onderhoud met enorme bedragen van tientallen miljoenen zloty's
 per jaar. Het gaat hoofdzakelijk om bosinspecties in het Białowieża-woud en het Bieszczady-gebergte. - Paradoxaal genoeg zijn dit ook plaatsen met de hoogste natuurwaarden - zegt hij.

Volgens de WWF-deskundige betekent dit dat wij allen een gebrekkig systeem in stand houden, dat een destructieve invloed heeft op de Poolse bossen. Ondertussen worden bosbouwers vandaag
geconfronteerd met ernstige uitdagingen zoals b.v. het vasthouden van water, de bescherming van bossen tegen erosie
of de bescherming van een unieke biodiversiteit.

 • Deze negatieve tendensen worden waargenomen door de werknemers van de staatsbossen zelf.
  Helaas laat de vastgeroeste structuur van deze hiërarchische en politiek verstrengelde instelling geen
  ruimte voor hervorming en aanpassing aan dynamische milieu- en klimaatveranderingen. Ambitieuze
  doelstellingen zijn ook opgenomen in de meest recente strategieën van de Europese Unie (biodiversiteit
  en bosbouw). Alles lijkt erop te wijzen dat Polen opnieuw een rem zal zetten op de noodzakelijke
   veranderingen", zegt hij.

Waardevolle bossen moeten met rust gelaten worden

Antoni Kostka voegt hieraan toe dat de vertegenwoordigers van de staatsbossen tegenwoordig als een mantra herhalen dat zij het zogenaamde multifunctionele bosbeheer toepassen.

 • We lachen dat ze dat in elke hectare bos doen. Zij zijn van mening dat alle functies van het bos, namelijk de sociale,
   de economische en de natuurlijke, erin tot uiting moeten komen. Zij houden vol dat het overalkan. Dit is het verkeerde beleid.
  Milieuvriendelijke bossen moeten met rust worden gelaten,"
  zegt Antoni Kostka.

Hij herinnert er ook aan dat de strategie inzake biodiversiteit die is opgenomen in het goedgekeurde document "Fit for 55" vereist dat 10% van de oppervlakte van elk land strikt wordt beschermd.
- 10% van de oppervlakte van Polen is vrij veel. De Poolse staat is door de EC verplicht om tegen het einde van dit jaar een dergelijke lijst in te dienen. De klok tikt, maar de lijst ontbreekt nog.
Daarom is er een coalitie van niet-gouvernementele organisaties gevormd, die de regering zal bijstaan bij het opstellen van de lijst.

Wij hebben een woordvoerder van Staatsbosbeheer gevraagd te reageren op de aantijgingen van activisten en vertegenwoordigers van de houtindustrie. Wij hebben ook gevraagd of er volgens de
onderneming voorschriften moeten komen om de uitvoer van Pools hout naar het buitenland te beperken. Ondanks het feit dat wij meer dan een week geleden vragen hebben gestuurd, hebben wij
tot op heden helaas nog geen antwoord ontvangen.

Agnieszka Zielińska, journaliste money.pl

Bron:    money.pl przez Agnieszka Zielińska     język po Polsku

Pieszyce

Re: Poolse bossen verdwijnen voor onze ogen
27. May 2022 at 14:23

nemo.omen
Trouw Veteraan
 Dit verhaal is correct. Hout voor de hout kachel is niet te vinden.
Buk kent een prijs, als het er al is, een prijs die minimaal 2 keer zo hoog is als vorig jaar


Pieszyce

Re: Poolse bossen verdwijnen voor onze ogen
28. May 2022 at 01:26


Ja en als je kijkt wat er naast de bospaden ligt. . . .

Daarnaast rijden die tractoren alle grond naar de gort, sleuven van 50 cm diep, waar soms water in staat,
met een normale auto en zelfs met een gewone  4x4 is er niet meer te rijden.

In sommige gebieden is lopen al niet meet mogelijk.

Herplant. . . . . . . .

Daar hebben we geen tijd voor. >:( >:(