Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Prof. Jerzy Zajadło: De EU weet niet hoe ze van ons af moet komen

Gestart door Pieszyce, 5 januari 2023, 01:53

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce

Prof. Jerzy Zajadło: De EU weet niet hoe ze van ons af moet komen
16. Dec 2020 at 12:18Prof. Jerzy Zajadło: De EU weet niet hoe ze van ons af moet komen

14 december 2020

Het huidige Polen zou niet tot de EU worden toegelaten omdat het niet voldoet aan de criteria van Kopenhagen. Zeker, we zouden vandaag de dag
niet worden erkend als een volledig democratische staat, laat staan volledig wettig - zegt prof. Jerzy Zajadło, rechtsfilosoof van de Universiteit van
Gdańsk. - Ik vind dit compromis (met de EU) kwetsbaar, omdat het de ontmanteling van de rechtsstaat in Polen of Hongarije niet zal stoppen -
voegt hij eraan toe

JUSTYNA KOĆ: Wat is de betekenis van wat er op de EU-top is gebeurd? Is het een slecht compromis of een garantie dat fondsen worden gekoppeld
aan de rechtsstaat?

JERZY ZAJADŁO: Inderdaad, de handhaving van de koppeling tussen de fondsen en de rechtsstaat zal wat vertraging oplopen, aangezien we een
klacht bij het Hof van Justitie van de Europese Unie kunnen verwachten, die door Ursula von der Leyen zelf was voorgesteld. Vervolgens zou het
HvJEU kunnen beslissen of het al dan niet verenigbaar is met de verdragen. Wellicht wordt dit mechanisme eerder geactiveerd, aangezien dit fonds
vrij snel zal worden opgericht.

Wat het compromis betreft, het bereiken ervan is zeker niet nieuw. Laat me verwijzen naar de Ilias van Homerus, waar we in Boek XXIII een geschil
hebben tussen Antiloch en Menelaüs. Achilles bestelde een wagenrace waarin Antiloch een fout beging waardoor hij kon winnen. Menelaus had
natuurlijk een wrok en Antiloch zei dat hij de prijs terug zou geven aan Menelaus, maar op voorwaarde dat hij daadwerkelijk won. Menelaüs antwoordde
dat hij de onderscheiding niet zou accepteren, omdat zij moreel gezien de zijne was.

 • Zo werd een compromis bereikt en werd het geschil opgelost, maar het probleem bleef bestaan
  aangezien beide partijen bij hun mening bleven.

Het compromis in Brussel doet me denken aan dat in de Ilias, op één uitzondering na. Destijds beweerde niemand dat het inderdaad de fout van
Antiloch was.

Zowel Polen en Hongarije als de EU beweren dat de andere partij de fout heeft begaan. De Europese Unie beweert dat Polen en Hongarije een permanente
overtreding begaan in strijd met de rechtsstaat, Polen en Hongarije beweren dat de EU een overtreding begaat om fondsen te koppelen aan de rechtsstaat.
Dergelijke compromissen zijn helaas problemen die zich in de tijd verspreiden en vroeg of laat zal het conflict weer uitbreken.

Dus wie is er naar jouw mening fout en wie heeft gelijk?

Ik twijfel er niet aan dat de Europese Unie gelijk heeft. De Poolse regering stelt dat de Unie niet het recht heeft tussenbeide te komen in zaken die zijn
voorbehouden aan onze exclusieve bevoegdheid, waaronder de organisatie van de rechterlijke macht. Hier heeft de regering inderdaad gelijk, want het
is een interne bevoegdheid van de staat, maar deze organisatie van de rechterlijke macht moet voldoen aan andere bepalingen van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, vooral aan het tweede artikel over de rechtsstaat.

En hier begint de verwrongen argumentatie van de Poolse regering "wat is de rechtsstaat?". Er is nergens een definitie. Een definitie is natuurlijk niet
nodig zodat we een bepaalde kern van de rechtsstaat kunnen creëren, en natuurlijk weet iedereen wat er aan de hand is, behalve de Poolse regering
die zich voordoet als Grieks. Gezien de verwrongen houding van Polen en Hongarije heeft de EU een truc uitgehaald en haar toevlucht genomen tot
de procedure van het Verdrag betreffende de Europese Unie met betrekking tot bijvoorbeeld financiële discipline.

 • Dit is een soort bypass, maar wel heel slim, want in dit geval wordt gebruik gemaakt van
  gekwalificeerde meerderheid, niet van unanimiteit.

Het is de moeite waard eraan toe te voegen dat deze verordening gaat over financiële discipline en de manier waarop geld wordt besteed. Polen heeft
in dit opzicht niet veel te klagen, maar de Hongaren hebben al heel wat, wat blijkt uit het aantal procedures bij OLAF. Ik ben niet verrast door de
Hongaren dat ze Polen probeerden te betrekken bij dit spel, ik ben verrast door Polen dat ze zich heeft laten betrekken. Dus ik geef toe dat de
Europese Unie gelijk heeft, hoewel de politici van Solidarity Poland iets heel anders denken, net als premier Morawiecki.

De premier trompetterde succes ... Hebt u een andere mening?

De omvang van de onzin over Europees recht, die hij op een conferentie in Brussel uitsprak, was overweldigend en ik moet toegeven dat advocaten
buiten adem kunnen raken of zelfs verstopt kunnen raken. Als het bijvoorbeeld om de conclusies gaat, zei de premier dat ze de verordening moeilijker
te wijzigen zouden maken, dat ze dichter bij de primaire Europese wet zouden komen, bij internationale verdragen, en dat ze een grote juridische
betekenis zouden hebben.

Ik geef toe dat ik me afvroeg of wat de premier zei tijdens de conferentie hetzelfde was als wat hij 10 minuten eerder in de vergaderzaal zei, want als
dat zo is, ben ik erg verrast dat deze overeenkomst is gesloten. Als het niet hetzelfde is, moet de Europese Unie zich bewust zijn van de kwetsbaarheid
van dit compromis, want dan zullen Kaczyński en Orbán hoe dan ook hun werk doen. We twijfelden er niet aan dat de Poolse regering de EU zou
behandelen als een geldautomaat die voor financiering wordt gebruikt.

 • Het gebruik door premier Morawiecki van de uitdrukking "zogenaamd de rechtsstaat "is een
  enorme tactloosheid in verhouding tot wat hij zelf op de top heeft vastgesteld.

b]Zijn we wat soevereiniteit kwijtgeraakt?[/b]

Op grond van artikel 90 van de Grondwet is er een referendum gehouden over toetreding tot de Europese Unie. De EU is een vorm van een internationale
organisatie, of liever een supranationale. We wisten van meer - we wilden het heel graag, en door in 2004 lid te worden van de Europese Unie, werden
volgens het referendum sommige bevoegdheden overgedragen aan Brussel. Is deze Europese Unie dezelfde als waar we in 2004 lid van zijn geworden?
Natuurlijk niet, want de Europese Unie is voortdurend in ontwikkeling en integratie, maar vandaag is Polen niet meer hetzelfde land dat tot de Unie is
toegetreden. Het huidige Polen zou niet tot de EU worden toegelaten omdat het niet voldoet aan de criteria van Kopenhagen. Zeker, we zouden vandaag
de dag niet worden erkend als een volledig democratische staat, laat staan volledig geregeerd door de rechtsstaat.

Zal de Unie fondsen kunnen blokkeren?

Ik denk van wel, hoewel veel afhangt van de richting waarin het interpretatiemechanisme zal gaan. De belangrijkste vraag is of deze uitgaven in Polen
onder gerechtelijk toezicht kunnen vallen. We gaan ervan uit dat ja, en de rechtbanken zullen in bepaalde situaties de kosten kunnen beheersen, zodat
het probleem van de onafhankelijkheid van de rechtbanken, en dus het probleem van de rechtsstaat, bij ons zal terugkeren.

 • Het is waar dat de conclusies zeggen dat het blokkeren van fondsen een laatste redmiddel is, maar
  het is slechts een lockpick.

Ik beschouw dit compromis als over het algemeen kwetsbaar. Ik zal een vergelijking gebruiken. Slavernij in de Verenigde Staten was ook een compromis,
beschreven in de grondwet, zeer onstabiel, dat eindigde met de burgeroorlog. Er waren onderweg een paar andere compromissen en elk was vergelijkbaar
met die in Brussel, geen enkele was permanent. Thomas Jefferson schreef in 1820 een brief aan zijn buurman. Hij had veel achter zijn oren, want hij bezat
bijna 200 slaven, dus schreef hij - we lieten de wolf in de schaapskooi en het is niet erg duidelijk hoe we er vanaf moeten komen. Dit is vandaag het geval
met Polen in de EU, ze weten niet hoe ze ons moeten temmen, omdat niemand had verwacht dat een dergelijke situatie zich in Polen zou voordoen.
Ze weten niet hoe ze ons moeten temmen of hoe ze van ons af moeten komen.

U zei dat het compromis misschien niet blijvend is. Wat gebeurt er dan?

We schreven onlangs met prof. Łętowska's boek over het uitsterven van de rechtsstaat. Dit is wat we vandaag in Polen hebben. Deze

 • de ontmanteling van de rechtsstaat escaleert. Het beste voorbeeld hiervan is de verscherping
  van het politieoptreden tijdens de recente vrouwenstakingen.

Naar mijn mening zal dit proces doorgaan en zal de Unie er iets aan moeten doen. Daarom vind ik dit compromis kwetsbaar, want het zal de ontmanteling
van de rechtsstaat in Polen of Hongarije niet stoppen.

Een van de Duitse commentatoren schreef dat zonder deze fondsen de regering van Morawiecki de steun op het platteland niet zou hebben behouden en
dat Orbán geen cliëntelistische economie zou hebben gehandhaafd. Heeft de EU de rechtsstaat niet "ingeruild" voor vrede en snelle betalingen aan
de landen van Zuid-Europa?

Het veto zou resulteren in een voorlopige begroting, wat zou betekenen dat er niets nieuws kan worden gestart, daarom heeft de Unie uiteraard enkele
concessies gedaan. De Duitse commentator heeft gelijk dat het uiteindelijk Polen en Hongarije waren die besloten het niet te riskeren, maar dat het een
uitgesteld probleem was. Ik zal het samenvatten met een anekdote. Ik had lessen bij de laatste prof. Langer uit de rechtstheorie. Het was halverwege
de jaren zeventig, niet lang nadat de professor terugkeerde uit de Verenigde Staten. Destijds was joggen populair over de oceaan. Professor Langer
gaf bij zijn terugkeer lezingen vol uitweidingen over de Verenigde Staten, en hij vroeg graag pervers:

 • verlengt joggen het leven of verkort het de pijn?

Het lijkt een beetje op dit compromis; of het nu gaat om het verlengen van het leven van de EU of het verkorten van de lijdensweg van staten die zich
verzetten tegen het felle verzet tegen de vernietiging van de rechtsstaat.

Bron:  Przez  wiadomo.co  język po Polsku