Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Protocol belastingverdrag Polen naar Staten-Generaal

Gestart door Pieszyce, 21 december 2022, 14:33

Vorige topic - Volgende topic
Zoektermen PolenProtocolbelastingverdrag

Pieszyce

Protocol belastingverdrag Polen naar Staten-Generaal
30. May 2021 at 00:03


Protocol belastingverdrag Polen naar Staten-Generaal

28 mei 2021

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft het op 29 oktober 2020 tot stand gekomen Protocol tot wijziging  van het verdrag tussen Nederland en Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer gestuurd.

Het protocol is opgenomen in Trb. 2020, nr. 119. Met de in het Wijzigingsprotocol opgenomen bepalingen wordt in hoofdzaak bereikt dat het Verdrag in lijn wordt gebracht met de zogenoemde 'minimumstandaard' die is ontwikkeld in het OESO/G20-project Addressing Base Erosion & Profit Shifting ('BEPS-project'). Daarnaast wordt met het Wijzigingsprotocol het Verdrag op een aantal punten geactualis . . . . . . . . .

Bron:  taxlive.nl  . . . . .Lees hier verder . . . . . . .

Pieszyce

Re: Protocol belastingverdrag Polen naar Staten-Generaal
Reply #1 - 30. May 2021 at 09:23


glogow
Senior Lid


Posts: 345


Vraag me af of er leden zijn op dit forum, die de protocol wijzigingen kunnen lezen, en daarna ook de wijzigingen begrijpen en de gevolgen weten voor Nederlandse inwoners in Polen.

Door deze wijzigingen krijg Polen meer macht over het inkomen van de Nederlanders en een groter aandeel van de door hen te betalen belasting. Het maakt voor de Nederlanders niet veel uit, zij moeten toch over het wereldinkomen in Polen belasting betalen zonder belastingvrij bedrag en toeslagen kortingen alleen met aftrek van de in Nederland betaalde belasting.

Anders gezegd, de koek is het zelfde alleen krijgt Polen meer grip op de verdeling waardoor ze proberen een groter stuk te krijgen. Ik snap niet dat Nederland zich zo in de maling laat nemen door een land als Polen, waar geen democratie is en een minimaal sociaal systeem. Zijn die mensen bij het Nederlandse ministerie financiën dan zoveel dommer dan de mensen bij het Poolse ministerie??

Het gaat eigenlijk helemaal niet om de Nederlandse inwoners in Polen, dat zijn er maar een 1000-2000, maar om de Poolse inwoners die hun inkomen uit Nederland hebben, dat zijn er misschien 300.000.

Polen heeft met ingang van 2021 de wet aboliccyjna afgeschaft, waarmee de Poolse werknemers 15 euro per gewerkte dag in Nederland in mindering konden brengen op door hen te betalen belasting in Polen. Nu moeten ze ook over het wereld inkomen belasting betalen in Polen met aftrek van de in Nederland betaalde belasting.

Dat kan tussen de 2.000 en 4.000 euro meer belasting zijn, dus minder inkomen. Zij gaan dus meer inkomen vragen aan de Nederlandse werkgever, waardoor ze ook weer meer belasting gaan betalen in Polen. Nu is het alleen Nederland, maar zij gaan de belasting verdragen met alle andere EU landen aanpassen van bronland (betaal belasting waar het vandaan komt) naar woonland inkomsten belasting.

Dat hebben ze al gedaan met Slowakije en Oostenrijk en de andere landen volgen,omdat Europees gezien de Polen de wetten maken en de andere landen moeten betalen.

Alleen hebben ze bij de belastingdiensten heel veel mensen nodig om deze belastingen te controleren en te innen. Nu maken ze de mensen bang dat zij uit zichzelf die belasting gaan betalen en als ze dat niet doen komen ze in de grootste problemen b.v. beslaglegging of boven de 32.000 złoty gevangenisstraf.

Dit gaat om heel veel Polen die in Polen wonen maar in een ander land werken, dus heel grote belasting inkomsten voor Polen, ze denken dat er een paar miljoen in het buiten land werken.

Het belangrijkste wat er geschreven staat is dat Polen voor de PIS in 2014, de belasting bij de bronland wilden,maar dan hadden ze niets daarvan. Waarom hebben ze dan in 2015 het MLI verdrag ondertekend, dat ging toch om waar het verdiend word ook de belasting betaald word? Alleen als het geld naar Polen komt en daar uitgegeven wordt hadden ze toch de BTW(VAT) gehad, wat weleens meer kan zijn dan de inkomstenbelasting. Maar nu hebben ze allebei dus min 17% inkomsten en 23% vat.

Iets uit het verslag:
Met het nieuwe vijfde en zesde lid van artikel 23 van het Verdrag wordt de Poolse voorkomingsbepaling geactualiseerd.
Polen hanteert als methode ter voorkoming van dubbele belasting de verrekeningsmethode. Ondanks de aanvankelijk geuite wens van Polen om in plaats van de verrekeningsmethode voor bepaald inkomen uit arbeid en pensioen te kiezen voor een vrijstellingsmethode, heeft Polen aangegeven het huidige nationale beleid omtrent vermijding van dubbele belasting conform de keuze van Polen onder het MLI te hebben aangepast naar enkel de verrekeningsmethode.


Op verzoek van Glogow tekstueel geschaafd.  ;)