Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

De onderzoekscommissie over de enveloppenverkiezingen

Gestart door Pieszyce, 11 januari 2024, 01:10

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Kaczyński en Morawiecki zullen het zelf uitleggen
Parlementariërs hebben veel vragen


29 april 2024

De voorzitter van de parlementaire commissie voor envelopverkiezingen, Dariusz Joński, beweert dat de parlementariërs hun werk snel zullen afmaken.

– Toen ik voorzitter van de commissie werd, heb ik beloofd dat het werk niet langer dan zes maanden zou duren en dat ik mij aan mijn woord zal houden. De hoorzittingen eindigen op 24 mei, zei Joński van KO in een interview met Interia.

– Adam Bielan zal op 7 mei voor de commissie verschijnen, voormalig voorzitter van de Senaat Tomasz Grodzki op 15 mei en voormalig premier Mateusz Morawiecki op 16 mei. De laatste hoorzitting vindt plaats op 24 mei. Vervolgens willen we de president van PiS, Jarosław Kaczyński, ondervragen, zei hij.

PiS-leiders zullen veel uit te leggen hebben. Uiteindelijk moest Kaczyński de beslissing nemen om deze verkiezingen te houden. Hoewel, zoals Joński opmerkt, het Morawiecki was die de juiste beslissing tekende.

Bron: 

Pieszyce


Onderzoekscommissie voor het verloop van de verkiezingen voor de president van de Republiek Polen in de vorm van stemmen per post
Sejm van de Republiek Polen

   
 
62 minuten geleden begonnen met streamen

Hoorzitting van Adam Bielan, lid van het Europees Parlement, opgeroepen om te getuigen in lopende procedures gericht op het onderzoeken van de wettigheid, regelmatigheid en wenselijkheid van acties die zijn ondernomen ter voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen voor de president van de Republiek Polen in 2020 in de vorm van post stemmen.

Benoeming van een permanente adviseur van de Commissie.

Pieszyce


Het verhoor was een ramp, Bielan was agressief, onderbrak de leden van de commissie wanneer
hij zin had en als gevraagd werd te zwijgen ging hij door. Allemaal op de video te zien. 
  >:(


Diabeł Stockton     @DiabelStocktonX

Dziś na komisji śledczej ds. wyborów kopertowych  @AdamBielan kłamał, że nie miał nic wspólnego z organizacją wyborów kopertowych. W materiałach dowodowych znalazły się jednak maile udowadniające, że z Bielanem konsultowano nawet rodzaj zabezpieczeń na drukach PWPW.
 
Vandaag loog hij bij de onderzoekscommissie envelopverkiezingen @AdamBielan dat hij niets te maken had met de organisatie van envelopverkiezingen. Het bewijsmateriaal omvatte echter e-mails waaruit bleek dat zelfs het type beveiligingskenmerken op PWPW-formulieren met Bielany was geraadpleegd.


Robert Anacki         @RobertAnacki

Bielan zeznaje, że nie miał pojęcia co ustalają JG i JK - wprost w tym uczestniczył, uczestniczył w procesie tworzenia przepisów, oddelegował do tego swojego mecenasa, cały czas zeznaje nieprawdę. Załączam dowód - kolejny - jaki mieliśmy ,,konflikt" i jak Bielan dziękuję że go pochwaliłem w kontekście pomocy przy ustaleniach dotyczących zakresu noweli ustawy aby były bezpieczne. Mój konflikt z Bielanem - a raczej jego ze mną, bo mi on był obojętny - zaczął się w momencie kiedy wysłał Karola Rabendę i Marcela Klinowskiego do mnie do mieszkania aby mnie przekupić na zniszczenie Jarosława Gowina i pomoc w przejęciu Porozumienia i przekonaniu posłów aby zbudować większość. To wtedy nagle zaczęły się publikacje na mój temat, moich firm i dalej kolejne prowokacje, inwigilacja, kryminalizacja, itd. Adam Bielan stale kłamie przed komisją, udaje że czegoś nie pamięta, itd.
 
Bielan getuigt dat hij geen idee had wat JG en JK aan het beslissen waren - hij was er rechtstreeks bij betrokken, hij nam deel aan het proces van het opstellen van regelgeving, hij delegeerde zijn beschermheer om het te doen, en hij blijft onwaarachtig getuigen. Ik voeg bewijs bij – nog een bewijs – van welk 'conflict' we hadden en, net als Bielan, bedank ik hem voor zijn lof in de context van het helpen bepalen van de reikwijdte van het amendement op de wet om ze veilig te maken. Mijn conflict met Bielany – of beter gezegd zijn conflict met mij, omdat ik onverschillig tegenover hem stond – begon toen hij Karol Rabenda en Marcel Klinowski naar mijn appartement stuurde om mij om te kopen om Jarosław Gowin te vernietigen en hem te helpen de Overeenkomst over te nemen en de parlementsleden ervan te overtuigen een meerderheid opbouwen. Toen begonnen plotseling de publicaties over mij en mijn bedrijven, gevolgd door verdere provocaties, surveillance, criminalisering, enz. Adam Bielan liegt voortdurend voor de commissie, doet alsof hij zich iets niet herinnert, enz.
Robert Anacki        @RobertAnacki

Pan Bielan kłamie, że był ze mną w konflikcie, wręcz był w dobrych relacjach do majowych wyborów i pracowaliśmy wspólnie w kwietniu i maju aby pogodzić strony odnośnie wymagań jakie stawiał PJG co do organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii, nawet próbował przez Panów Rabendę i Klinowskiego nakłonić mnie do wyrzucenia Jarosława Gowina z jego własnej partii po ustaleniach. Konflikt był konsekwencję tego, że nie stanąłem po stronie tak Bielana jak i Jarosława Kaczyńskiego aby zniszczyć Gowina - oferowano mi za to wiele benefitów - wyrzuciłem oferujących za drzwi i na to też są dowody, świadkowie. W dowód tego, że to Bielanowi puszczały nerwy, skakał po ławce i krzyczał, że zniszczy JG publikuję poniższe wiadomości - mam z Bielanem wiele innych wiadomości i wcale się nie odciął - to kłamca.
 
De heer Bielan liegt dat hij in conflict met mij was, sterker nog, hij stond op goede voet tot aan de verkiezingen van mei en we hebben in april en mei samengewerkt om de partijen te verzoenen met betrekking tot de eisen die PJG stelde aan de organisatie van de presidentsverkiezingen tijdens Na de pandemie probeerde hij mij zelfs via de heer Rabenda en Klinowski over te halen Jarosław Gowin na de regelingen uit zijn eigen partij te zetten. Het conflict was een gevolg van het feit dat ik niet de kant van zowel Bielany als Jarosław Kaczyński koos om Gowin te vernietigen - ik kreeg hiervoor veel voordelen aangeboden - ik gooide de aanbieders de deur uit en daar is ook bewijs van, getuigen. Om te bewijzen dat Bielan zijn geduld verloor, sprong hij op de bank en schreeuwde dat hij JG zou vernietigen. Ik publiceer de volgende berichten - ik heb veel andere berichten met Bielan en hij nam helemaal geen afstand - hij is een leugenaar.


Robert Anacki         @RobertAnacki

Odnośnie Pana Bielana, dowody które opublikowałem to niewielki fragment materiałów wskazujących na to, że Bielan czynnie uczestniczył w ustaleniach dotyczących tego jak mają się odbyć wybory, czy kiedy mają się odbyć - czyli możliwie jak najwcześniej co zwiększało szansę
@AndrzejDuda
na reelekcję i była jedyna motywacja Adama Bielana, nawet jego mecenas nie zgadzał się z nim. Odnośnie nazywania mnie aferzystą - zarzutów jakie mi postawiono za rządów PiS po to aby mnie skryminalizować z byle powodu i móc dzisiaj takie rzeczy o mnie opowiadać, to informuję że postępowanie się kończy, a w sprawie umorzono już większość postawionych zarzutów, ściągnięto wszelkie środki zabezpieczające tak ze mnie jak i innych podejrzanych, a między pokrzywdzonymi a mną prokurator zainicjował w świetle dowodów wskazujących na to że to Bielan i ministrowi rządu PiS niszczyli spółkę TECRA mediacje abyśmy podali sobie rękę i rozeszli się bez dalszego marnowania czasu i pieniędzy państwa polskiego, bo szkoda środków na sprawy inicjowane i inspirowane przez zaszłą władzę - a wątki wskazujące na aferę z TECRA dobrze opisał w materiale
@tvn24
@JacekZalek
, który nazwał Adama Bielana i działań jego kolegów przypominających mu "zorganizowaną grupę przestępczą". Z zawiadomienia właściciela TECRA przeciwko Bielanowi ale nie tylko toczą się postępowania i jak jest jakaś afery dotycząca spółki TECRA to jedynie związane z jej niszczeniem przez Bielana - co wprost powiedział Żalek i dostarczył na to dowody. Rozumiem, że po aby opublikowane zdjęcia wiadomości nie wyszły na jaw zniszczono mi 2 z 4 urządzeń w procesie analizy dowodów w sprawie która właśnie się kończy, ale niestety dla Adama Bielana zachowały się jeszcze 2 urządzenia i dowody wskazujące na to jak wiele decyzji podejmował, jak aktywnie uczestniczył w procesie organizacji wyborów i to z jego inicjatywy i działań zmarnowano pieniądze publiczne. Niech pan Bielan mnie nie prowokuje do dalszej publikacji korespondencji z nim bo wskażę kolejne dowody w których np. Bielan pisze mi, że "słyszał że go chwaliłem" - co musiał dotrzeć do Jarosława Kaczyńskiego - tak chwaliłem, że mimo skakania po ławce udało się ustalić co powinno się znaleźć w ustawie dotyczącej sprawnego organizowania wyborów w pandemii. Co lepsze są dowody na to, że JG jedyne czego oczekiwał to dobrych przepisów, niezależnie kto wygra - co było największym bodźcem do wściekłości Bielana i prezesa Kaczyńskiego, którzy musieli skapitulować.
 
Wat de heer Bielan betreft: het bewijsmateriaal dat ik heb gepubliceerd bestaat uit een klein fragment van materiaal waaruit blijkt dat Bielan actief heeft deelgenomen aan de afspraken over hoe de verkiezingen zouden worden gehouden, of wanneer ze zouden worden gehouden – d.w.z. zo vroeg mogelijk, wat de kans vergrootte dat de verkiezingen zouden worden gehouden. kans
@AndrzejDuda
op herverkiezing en was de enige motivatie van Adam Bielan, zelfs zijn beschermheer was het niet met hem eens. Wat betreft het feit dat ik een schandaal ben - de aanklachten die tegen mij zijn ingediend tijdens de PiS-regering om mij om welke reden dan ook te criminaliseren en om vandaag zulke dingen over mij te kunnen zeggen, zou ik u willen informeren dat de procedure ten einde is en dat de meeste van de De aanklacht in de zaak is al stopgezet en alle beschermende maatregelen zijn genomen, zodat mij en andere verdachten, en tussen de benadeelde partijen en mij, de aanklager is begonnen, in het licht van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het Bielan en de minister van PiS-regering waren die het bedrijf TECRA heeft vernietigd, bemiddeling voor ons om elkaar de hand te schudden en uit elkaar te gaan zonder de tijd en het geld van de Poolse staat verder te verspillen, omdat het een verspilling van geld zou zijn voor zaken die door de voormalige autoriteiten zijn geïnitieerd en geïnspireerd – en de draden die daarop wijzen het TECRA-schandaal werd goed beschreven in het materiaal
@tvn24
@JacekZalek
, waarin Adam Bielan en de acties van zijn collega's werden genoemd als een "georganiseerde criminele groep". Volgens de kennisgeving van de eigenaar van TECRA is er een procedure aanhangig tegen Bielany en niet alleen tegen Bielany, en als er een schandaal is met betrekking tot het bedrijf TECRA, houdt dit alleen verband met de vernietiging ervan door Bielany - wat Żalek rechtstreeks zei en er het bewijs van leverde. . Ik begrijp dat om te voorkomen dat de gepubliceerde foto's van het nieuws aan het licht komen, twee van de vier apparaten zijn vernietigd tijdens het analyseren van bewijsmateriaal in de zaak die nu ten einde loopt, maar helaas voor Adam Bielan zijn twee apparaten en bewijsmateriaal vernietigd bewaard gebleven waaruit blijkt hoeveel beslissingen hij nam, hoe hij actief deelnam aan het proces van het organiseren van de verkiezingen en dat het door zijn initiatief en daden was dat overheidsgeld werd verspild. Laat de heer Bielan mij niet provoceren om de correspondentie met hem verder te publiceren, want ik zal wijzen op verder bewijsmateriaal waarin Bielan mij bijvoorbeeld schrijft dat "hij hoorde dat ik hem prees" - dat Jarosław Kaczyński moet hebben bereikt - Ik prees hem zo erg dat het, ondanks dat ik op de bank was gesprongen, mogelijk was om vast te stellen wat er moest worden opgenomen in de wet inzake de efficiënte organisatie van verkiezingen tijdens de pandemie. Wat beter is, is het bewijs dat het enige wat JG verwachtte goede regelgeving was, ongeacht wie er won – wat de grootste stimulans was voor de woede van Bielan en president Kaczyński, die moesten capituleren.


Bron:  https://twitter.com/RobertAnacki/status/1787848730655195273

Pieszyce

   
Onderzoekscommissie voor het verloop van de verkiezingen voor de president van de Republiek Polen
 in de vorm van stemmen per post 46 minuten geleden begonnen met streamen

Ontvangst van het deskundig advies van prof. Piotr Uiębła, benoemd door de Commissie bij resolutie nr. 4 van 22 december 2023.

Hoorzitting van Mateusz Morawiecki, voormalig premier, opgeroepen om te getuigen in lopende procedures gericht op het onderzoeken van de wettigheid, regelmatigheid en doelgerichtheid van de acties die zijn ondernomen ter voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen voor de president van de Republiek Polen in 2020 in de vorm van correspondentiestemming.

Pieszyce


Morawiecki probeerde Kaczyński te beschermen. Het pakte niet zo goed uit voor hem

16 mei 2024

Tijdens de hoorzitting van Mateusz Morawiecki vandaag voor de parlementaire commissie voor de enveloppeverkiezingen werd een vraag gesteld over de rol van Jaroslaw Kaczynski. Het hoofd van de commissie, Dariusz Joński, vroeg de voormalige premier wanneer hij een dergelijk idee had besproken met Jaroslaw Kaczynski.

- Het was zeker achteraf toen de PO stemde voor een verkiezing per post op 28 maart 2020," zei Morawiecki.

- De mening van Jaroslaw Kaczynski was positief, net zoals de mening van president Borys Budka positief was, of de mening van Kosiniak-Kamysz, zei Morawiecki.

– De mening van Jarosław Kaczyński was positief, net zoals de mening van Borys Budka positief was, evenals de mening van Kosiniak-Kamysz – zei Morawiecki.

Dit klinkt prachtig. Behalve dat, zoals de heer Joński aangaf, Morawiecki de leden van het Europees Parlement probeerde te misleiden. Want hij wist heel goed dat er naar een andere wet werd verwezen.

Bron:    wiesci24.pl     język po Polsku

Pieszyce

Het leven van Morawiecki is EEN grote leugen, mede dankzij papa Kornel. Het soort dat zijn eigen familie verkoopt voor winst.  >:(

Ik heb alles gevolgd en mijn schoonheid werd boos dat het zo lang duurde, maar het was het waard.

De ENIGE manier om achter de waarheid te komen is dat de commissie een aantal figuren aan de leugendetector leggen tijdens de ondervragingen, want als je net zo lang de Poolse politiek volgt als ondergetekende, kun je maar één concluderen.

PiS is niets anders dan één grote leugen die letterlijk op lijken staan om gelijk te krijgen.


De laatste zin is niet van mij, maar van een Poolse journalist die in NL woont.
Ben het wel met hem eens.  ::)


Pieszyce


Morawiecki gaat zorgvuldig om met de waarheid. Daarom vergat hij één ding

17 mei 2024

Mateusz Morawiecki hield een vurige toespraak. Hij begon PO te beschuldigen van 'het in gevaar brengen van de gezondheid en het leven van burgers'.

– Ik beschuldig u ervan de Poolse staat te schaden door zo'n circus, zo'n kerststal te organiseren. Omdat ambtenaren die toen in een uiterst moeilijke situatie beslissingen namen, bij een volgende crisis naar L4 zullen vluchten en geen beslissingen willen nemen, aldus de oud-premier.

– Ik beschuldig de PO ervan de waarheid te verbergen (...) dat jullie, vertegenwoordigers van de leiding van de PO, vier jaar geleden de presidentsverkiezingen hebben vernietigd vanwege jullie bekrompen en partijbelangen, omdat jullie bang waren dat jullie kandidaat (Małgorzata Kidawa-Błońska) ) zou een compromitterend resultaat hebben – betoogde Morawiecki.

Hij vergat blijkbaar dat PiS toen aan de macht was. Dat PiS-politici belangrijke beslissingen namen. Ook al was hij slechts een marionet in Kaczyński's handen, hij is er ook verantwoordelijk voor. En niet de politici die toen in de oppositie zaten. De toenmalige autoriteiten zorgden ervoor hun invloed onder de Polen te beperken.

Bron:    wiesci24.pl     język po Polsku

Pieszyce
17 minuten geleden begonnen met streamen

Hoorzitting van Jarosław Kaczyński, voormalig vicevoorzitter van de Raad van Ministers, opgeroepen om te getuigen in lopende procedures gericht op het onderzoeken van de wettigheid, regelmatigheid en wenselijkheid van de maatregelen die zijn genomen ter voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen voor de president van de Republiek Polen in 2020 in de vorm van correspondentiestemmen.

Pieszyce


Er is nog weinig in lange tekst, hier wat korte reacties.Dariusz Joński     @Dariusz_Jonski

Jarosław Kaczyński zeznał, że to on podjął ,,decyzję wewnętrzną" w sprawie wyborów kopertowych.
Jarosław Kaczyński getuigde dat hij het was die de "interne beslissing" nam met betrekking tot envelopverkiezingen.
tvn24        @tvn24

Jarosław Kaczyński stawił się w piątek przed komisją do spraw wyborów kopertowych. W trakcie przesłuchania prezes PiS powiedział, że "posiedzenie tej komisji jest nielegalne". Magdalena Filiks, posłanka KO zapytała go, czemu bierze udział w czymś, co jest nielegalne. Na co Jarosław Kaczyński odpowiedział, że "z dobroci serca". RELACJA w http://tvn24.pl/ | Transmisja w @tvn24 i TVN24 GO  https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-przed-komisja-do-spraw-wyborow-kopertowych-24-maja-2024-relacja-na-zywo-st7931614

Jarosław Kaczyński verscheen vrijdag voor de commissie voor envelopverkiezingen. Tijdens de hoorzitting zei de PiS-president dat "de bijeenkomst van deze commissie illegaal is." Magdalena Filiks, een KO-parlementslid, vroeg hem waarom hij deelnam aan iets dat illegaal was. Waarop Jarosław Kaczyński antwoordde dat "uit de goedheid van zijn hart." RELATIE in http://tvn24.pl | Uitgezonden op  @tvn24  en TVN24 GO    https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-przed-komisja-do-spraw-wyborow-kopertowych-24-maja-2024-relacja-na-zywo-st7931614

Grzegorz Kot  @gfkot

HIT autorstwa  @FiliksMagdalena: Radzę hamować piętami, bo ja sobie nie pozwolę żeby pan mnie obrażał. Naprawdę musiałby pan mieć kilka przerw na higienę, gdybym ja powiedziała, co ja myślę o panu
HIT door @FiliksMagdalena : Ik raad u aan om met uw hakken te remmen, want ik sta niet toe dat u mij beledigt. U zou echt een paar hygiënepauzes moeten nemen als ik u zou vertellen wat ik van u denk    ;D  ;D

PiS to nie moja bajka.To zło!!!    @59Jpiech

No i na koniec cynik,krętacz i manipulat Kaczyński dostał po łapach od pani Poseł Filiks za wyjątkowe chamstwo.Wreszcie ktoś ma odwagę walić mu prawda co większość Narodu o nim myśli prosto miedzy oczy.Wspaniala kobieta . Pisowska trollownia 3,2,1 start.

En ten slotte werd Kaczyński, een cynicus, een bedrieger en een manipulator, door parlementslid Filiks op de pootjes geslagen vanwege zijn uitzonderlijke onbeschoftheid. Eindelijk heeft iemand de moed om hem de waarheid te vertellen over wat het grootste deel van de natie over hem denkt, midden tussen de ogen. Een geweldige vrouw. Pisowska trollend 3,2,1 start.

   Pieszyce

#49

Jaroslaw Kaczynski voor de commissie.
"Ik had de overtuiging dat ze niet slechter zouden zijn dan andere verkiezingen"


24 mei 2024
Bron:PAP, TVN24

De hoorzitting van Wet en Rechtvaardigheid voorzitter Jarosław Kaczyński voor de onderzoekscommissie van de Sejm over de enveloppe verkiezingen vond vrijdag plaats. De voorzitter van Wet en Rechtvaardigheid zei, onder andere, dat hij in 2020 tot de conclusie was gekomen dat envelop verkiezingen "een goede oplossing waren voor Polen". - Het was een idee waaraan ik volledig toegeef," bracht hij over. Jaroslaw Kaczynski was de laatste getuige die voor deze commissie getuigde. We deden verslag van de vergadering van de commissie in tvn24.pl.

Op vrijdag, even na 10 uur, begon de parlementaire onderzoekscommissie naar de enveloppeverkiezingen aan haar laatste zitting. De voorzitter van de partij Recht en Rechtvaardigheid Jarosław Kaczyński getuigde voor de commissie. 

De voorzitter van Wet en Rechtvaardigheid was meer dan een kwartier te laat voor de vergadering van deze specifieke commissie. Nadat hij een verzoek had ingediend om zijn getuigenis te mogen beginnen met een vrije toespraak, ging het hoofd van de commissie, Dariusz Joński (Burgercoalitie), hier niet mee akkoord. De meerderheid van de commissieleden verwierp dit verzoek bij stemming.

De leden van de commissie wilden vaststellen wat de rol was van de voorzitter van de Wet en Rechtvaardigheid partij bij het nemen van beslissingen over de organisatie en het verloop van de enveloppeverkiezingen tijdens de uitbraak van Covid-19. Hieronder vindt u onze live verslaggeving van minuut tot minuut te zien in de link:

https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-przed-komisja-do-spraw-wyborow-kopertowych-24-maja-2024-relacja-na-zywo-st7931614

Daar het het laatste verhoor was van deze commissie en ook nogal heftig, probeer ik het op volgorde te zetten en te vertalen. Startend vanaf morgen.  :)


Jarosław Kaczyński stawił się przed komisją ds. wyborów kopertowych
Jaroslaw Kaczynski verschenen voor de envelop verkiezingscommissie

 • 10:14  Jarosław Kaczyński właśnie stawił się przed komisją, z 15 minutowym spóźnieniem.
  Jaroslaw Kaczynski is zojuist voor de commissie verschenen, 15 minuten te laat
 • 10:18  Dariusz Joński oficjalnie otworzył posiedzenie komisji.
  Dariusz Joński opent officieel de vergadering van de commissie
 • 10:23  Jarosław Kaczyński składa przyrzeczenie przed rozpoczęciem przesłuchania.
  Jaroslaw Kaczynski neemt de belofte af voor het begin van de hoorzitting.
 • 10:24  Kaczyński złożył wniosek o swobodną wypowiedź.
  Kaczynski doet een verzoek tot vrije meningsuiting.
 • 10:24  Przewodniczący komisji Dariusz Joński oddalił wniosek prezesa PiS. Kaczyński chciał swobodnej wypowiedzi. Joński się nie zgodził
  Commissievoorzitter Dariusz Joński verwerpt het verzoek van de PiS-voorzitter. Kaczynski wilde vrije meningsuiting. Joński was het daar niet mee eens
 • 10:25  Kaczyński złożył odwołanie od tej decyzji powołując się na wyrok TK z 2006 roku.
  Kaczynski ging in beroep tegen de beslissing onder verwijzing naar een uitspraak van het CT uit 2006.
 • 10:25  Joński poddał odwołanie Kaczyńskiego pod głosowanie komisji.
  Joński legde Kaczynski's beroep ter stemming voor aan een commissie.
 • 10:27  Za głosowały 4 osoby, przeciw 6, jedna osoba się wstrzymała. Odwołanie Kaczyńskiego zostało więc odrzucone. 
  Vier mensen stemden voor, zes tegen en één persoon onthield zich van stemming. Kaczynski's beroep werd daarom verworpen.
 • 10:31  Dariusz Joński zadał pytanie o rolę byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek w procesie organizacji wyborów kopertowych. 
  Dariusz Joński stelt een vraag over de rol van voormalig Sejm-voorzitter Elżbieta Witek in het proces van het organiseren van envelopverkiezingen.
 • Kaczyński: Ta komisja działa na zasadzie, którą można określić jako paradoksalną. Pełną winę za to, że te wybory się nie odbyły ponosi Koalicja Obywatelska. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ci, którzy są sprawcami różnych deliktów mają tych, którzy chcieli wykonać obowiązek konstytucyjny stawiać w roli oskarżonych. To jest sytuacja sprzeczna z konstytucją i zdrowym rozsądkiem.
  Deze commissie werkt volgens wat kan worden omschreven als een paradoxaal principe. De volledige schuld voor het feit dat deze verkiezingen niet hebben plaatsgevonden ligt bij de Burgercoalitie. We hebben een situatie waarin degenen die de daders zijn van verschillende misdaden, degenen die een grondwettelijke plicht wilden vervullen in de rol van beklaagden hebben geplaatst. Dit is een situatie die in strijd is met de grondwet en het gezond verstand.
 • Kaczyński: pełną winę za to, że te wybory się nie odbyły, ponosi Koalicja Obywatelska
  de volledige schuld voor het mislukken van deze verkiezingen ligt bij de Burgercoalitie
 • 10:33  Kaczyński: Komisja nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego pytanie, dlaczego ja mam uznawać komisję?
  de commissie erkent het Constitutioneel Hof niet de vraag is waarom zou ik de commissie erkennen?
 • Jacek Karnowski: pan nie jest ponad prawem, proszę odpowiadać na pytania.
  u staat niet boven de wet, beantwoord alsjeblieft de vragen.


De rest zal eerst in een gesloten sectie worden verwerkt, zodat ik rustig kan werken. ;)


Alles in het Pools https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-przed-komisja-do-spraw-wyborow-kopertowych-24-maja-2024-relacja-na-zywo-st7931614


De laatste  :D

 • 16:49   Dziękujemy za uwagę i kończymy naszą relację.
  Bedankt voor uw aandacht en we sluiten onze berichtgeving af.[/i]
[/list]

Pieszyce

#50

D e e l 1


 • 10:34  Joński: czy pani Elżbieta Witek brała udział w kluczowych decyzjach dotyczących wyborów kopertowych?
  Was mevrouw Witek betrokken bij de belangrijkste beslissingen over de enveloppenverkiezingen?
 • 10:36  Kaczyński: Decyzja została podjęta w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia obywateli, jednocześnie obowiązkiem organizacji wyborów. W innych krajach również przeprowadzano takie wybory. Doszedłem do wniosku, i inni doszli do wniosku, że to jest dobre rozwiązanie dla Polski. Analiza dokumentów wskazuje na jedno: dokonano należytej staranności. Wszystkie działania były przeprowadzone w sposób, który gwarantował, że decyzja premiera była oparta o obowiązujące prawo.
  Het besluit werd genomen in een situatie waarin de gezondheid en het leven van burgers onmiddellijk bedreigd werden, terwijl het tegelijkertijd de plicht was om verkiezingen te organiseren. Dergelijke verkiezingen werden ook in andere landen gehouden. Ik kwam tot de conclusie, en anderen kwamen tot de conclusie, dat dit een goede oplossing was voor Polen. Uit de analyse van de documenten blijkt één ding: er is de nodige zorgvuldigheid betracht. Alle handelingen werden uitgevoerd op een manier die garandeerde dat het besluit van de premier was gebaseerd op de toepasselijke wetgeving.
 • 10:37  Kaczyński: jeżeli chodzi o marszałek Witek, w tej chwili nie przypominam sobie takich rozmów.
  Wat maarschalk Witek betreft, kan ik me op dit moment dergelijke discussies niet herinneren.
 • 10:42  Joński: kto podejmował decyzje w sprawie organizacji wyborów?
  wie nam de beslissingen over de organisatie van de verkiezingen?[]
  • Kaczyński: W rządzie normalnie funkcjonującym, zgodnie z prawem, są pewne procedury i te procedury były tutaj dotrzymane. Decyzji nie podejmowano w sposób pochopny, bez wyraźnego sprawdzenia, czy nie mamy do czynienia z jakimiś napięciami o charakterze prawnym.
   In een normaal functionerende regering zijn er volgens de wet bepaalde procedures en die procedures werden hier gevolgd. Beslissingen werden niet overhaast genomen, zonder een duidelijke controle om te zien of er spanningen van juridische aard waren.
 • 10:45  Joński: czy Adam Bielan był pierwszym, który przedstawił koncepcję wyborów kopertowych.
  Was Adam Bielan de eerste die het concept van de envelopverkiezingen naar voren bracht.
  • Kaczyński: Z całą pewnością wiedziałem, że takie wybory były przeprowadzane w Europie i poza Europą, na przykład w Kanadzie, i ta rozmowa nie miała z punktu widzenia podejmowania decyzji żadnego znaczenia.
   Ik was me er zeker van bewust dat dergelijke verkiezingen in Europa en buiten Europa, bijvoorbeeld in Canada, waren gehouden en dat dit gesprek niet relevant was voor de besluitvorming.
 • 10:47  Kaczyński:Nie wiem, gdzie podejmowano te decyzje, a w każdym razie nie pamiętam. Ja pracowałem na Nowogrodzkiej i w różnych pomieszczeniach sejmowych. Nie wiem, gdzie zapadła ta decyzja (o organizacji wyborów kopertowych - red.).
  Ik weet niet waar deze beslissingen werden genomen en ik kan het me in ieder geval niet herinneren. Ik werkte in Nowogrodzka en in verschillende kamers van het parlement. Ik weet niet waar deze beslissing (om enveloppenverkiezingen te organiseren - red.) is genomen.
 • 10:50  Kaczyński: nie jestem dumny, że jestem przed tą komisją, bo ona jest nielegalna.
  Ik ben er niet trots op dat ik voor deze commissie sta, want ze is illegaal.
 • 10:53  Odtwarzany jest fragment przesłuchania Jarosława Gowina. Na nagraniu Gowin mówi: - O pomyśle dowiedziałem się z telefonu Adama Bielana, który przedstawił mi ją jako swoją propozycję. W mojej opinii on był pomysłodawcą. Przedstawił ją także prezesowi Kaczyńskiemu. Od początku podszedłem do niej sceptycznie. Kaczyński przychylił się do tej propozycji.
  Er wordt een fragment afgespeeld van de hoorzitting van Jaroslaw Gowin. Op de opname zegt Gowin: - Ik hoorde over het idee door een telefoontje van Adam Bielan, die het aan mij presenteerde als zijn voorstel. Naar mijn mening was hij de bedenker van het idee. Hij presenteerde het ook aan president Kaczyński. Ik was er vanaf het begin sceptisch over. Kaczyński stemde in met het voorstel.
 • 10:55  Odtworzono także nagranie z przesłuchania byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który zeznał, że decyzje zapadały na posiedzeniach kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
  Een opname van het verhoor van voormalig premier Mateusz Morawiecki werd ook afgespeeld en hij getuigde dat beslissingen werden genomen tijdens vergaderingen van de leiding van Wet en Rechtvaardigheid.
 • 10:57  Kaczyński do Jońskiego: Pan wyraźnie nie rozumie reguł funkcjonowania demokracji parlamentarnej. Partie polityczne w demokratycznym państwie po pierwsze przeprowadzają wybory, a po drugie mają też wpływ na osoby, które pełnią funkcje państwowe.
  Kaczyński tegen Jońskiego: Je begrijpt duidelijk de regels van de parlementaire democratie niet. Politieke partijen in een democratische staat houden ten eerste verkiezingen en ten tweede hebben ze ook invloed op degenen die een staatsfunctie bekleden.
 • 10:59  Kaczyński: Ja zwołanego komitetu politycznego i narady w tej sprawie w tej chwili sobie nie przypominam. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez osoby, które miały prawo podejmować decyzję w tej sprawie. Ale przede wszystkim została podjęta przez Sejm i rząd.
  Ik kan me niet herinneren dat er op dit moment een politieke commissie bijeengeroepen is om over de zaak te beraadslagen. De beslissing is genomen door degenen die het recht hadden om over de zaak te beslissen. Maar in de eerste plaats is de beslissing genomen door het parlement en de regering.
 • 11:02  Joński: czy pan rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą przed wyborami?
  Hebt u voor de verkiezingen met president Andrzej Duda gesproken?
  • [Kaczyński: nie przypominam sobie takiej rozmowy.
   Ik kan me zo'n gesprek niet herinneren.
   Joński: Ale nie zakwestionował pan, że 30 marca dzwonił do pana Adam Bielan, który był szefem sztabu Andrzeja Dudy. Czyli pan skłamał.
   Maar u hebt niet betwist dat u op 30 maart bent gebeld door Adam Bielan, de stafchef van Andrzej Duda. Dat wil zeggen, u loog.
 • 11:06  Kaczyński: decyzja premiera była oparta o obowiązujące prawo
  Kaczynski: besluit premier was gebaseerd op bestaande wet
 • 11:08  Karnowski: kto brał udział w gremium, które podjęło decyzję w sprawie organizacji wyborów kopertowych?
  wie maakte deel uit van het orgaan dat besliste over de organisatie van de enveloppeverkiezingen?
  • Kaczyński: nie będę w tej chwili podejmował tego rodzaju wysiłku z tego względu, że mogę się pomylić. Pamięć może zawodzić.
   Ik wil op dit moment niet zo'n moeite doen omdat ik me kan vergissen. Mijn geheugen kan me in de steek laten.
   Karnowski: a może pan wymienić chociaż kilka osób?
   En kunt u op zijn minst een paar mensen noemen?
   Kaczyński: nie będę odpowiadał na to pytanie
   Die vraag beantwoord ik niet.
 • 11:10  Kaczyński: Za przeprowadzenie operacji w sensie technicznym odpowiedzialny był rząd, czyli także premier. Osobą, która poza tym miała dużo zadań do wykonania był szef kancelarii premiera (Michał Dworczyk - red.).
  De regering, d.w.z. ook de premier, was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operatie in technische zin. De persoon die verder veel taken te vervullen had, was het hoofd van het kabinet van de premier (Michał Dworczyk - red.).
 • 11:12  Kaczyński o procesie legislacyjnym ws. wyborów kopertowych:  nie wiem, czy ta ustawa się sama napisała, ktoś ją napisał, nie zajmowałem się tym bezpośrednio.
  Ik weet niet of deze wet zichzelf heeft geschreven, of dat iemand hem heeft geschreven, ik heb me er niet rechtstreeks mee bezig gehouden.
 • 11:15  Kaczyński: Wybory prezydenckie były niezwykle ważne, bo gdyby nie zostały we właściwym terminie przeprowadzone mielibyśmy sytuację, w której w Polsce nie byłoby prezydenta, bo nie byłoby podstawy, żeby marszałek Sejmu przejął tę funkcję. Groziła sytuacja, której absolutnie trzeba było uniknąć
  De presidentsverkiezingen waren uiterst belangrijk, want als ze niet op tijd waren gehouden, zou er een situatie zijn ontstaan waarin er geen president in Polen zou zijn geweest, omdat er geen basis zou zijn geweest voor de voorzitter van de Sejm om deze functie over te nemen. Er dreigde een situatie die absoluut voorkomen moest worden.
 • 11:17  Czy pan wie, że premier Morawiecki otrzymał w tej sprawie negatywne decyzje prawników KPRM i prokuratorii generalnej?
  Bent u ervan op de hoogte dat premier Morawiecki negatieve besluiten heeft ontvangen van de advocaten van de KPRM en het kantoor van de procureur-generaal over deze kwestie?
 • Kaczyński: jeśli chodzi o KPRM nic mi o takich negatywnych opiniach nie wiadomo. 
  Wat de KPRM betreft, ben ik niet op de hoogte van dergelijke negatieve feedback.
 • 11:23  Kaczyński: jeżeli chodzi o premiera Gowina, to sytuacja była nieco skomplikowana, zaczął wysuwać absurdalną konstytucyjnie koncepcję, żeby wybory zostały odłożone, a kadencja prezydenta przedłużona. Te propozycje, tak jak i propozycja pana Budki, by przesunąć wybory o rok, wymagały zmiany konstytucji.
  Wat premier Gowin betreft, was de situatie enigszins gecompliceerd, hij begon met het grondwettelijk absurde idee om de verkiezingen uit te stellen en de termijn van de president te verlengen. Voor deze voorstellen en het voorstel van de heer Budka om de verkiezingen met een jaar uit te stellen, was een grondwetswijziging nodig.
 • 11:27  Pytania zadaje Bartosz Romowicz (Polska 2050-TD).
  De vragen worden gesteld door Bartosz Romowicz (Polen 2050-TD).
 • 11:28  Dlaczego twierdzi pan, że praca tej komisji jest nielegalna?
  Waarom zegt u dat het werk van deze commissie illegaal is?
 • Kaczyński: nie jestem dumny, że jestem przed tą komisją, bo ona jest nielegalna
  Ik ben er niet trots op om voor deze commissie te staan, want het is illegaal
 • 11:29  Kaczyński: Dlatego, że komisja zamiast zajmować się Platformą Obywatelską i całą tą obstrukcją organizacji wyborów prezydenckich, wykonuje pewne zadania polityczne, obawiam się, a nawet jestem pewien, że o charakterze czysto wyborczym.
  Daarom voert de commissie, in plaats van zich bezig te houden met het Burgerplatform en de hele obstructie van de organisatie van de presidentsverkiezingen, bepaalde politieke taken uit, waarvan ik bang ben, en ik weet zelfs zeker, dat ze van puur electorale aard zijn.
 • 11:34  Kaczyński: nie miałem żadnych wątpliwości, że te wybory, przeprowadzone zgodnie z planem, będą całkowicie zgodne ze wszystkimi czterema zasadami wyborów.
  Ik twijfelde er niet aan dat deze verkiezingen, als ze volgens plan zouden verlopen, volledig in overeenstemming zouden zijn met alle vier de beginselen van verkiezingen.
 • 11:39  Czy pana zdaniem wybory korespondencyjne były bezpieczne?
  Was de verkiezing per post volgens u veilig?
 • 11:41  Kaczyński: Wziąwszy pod uwagę, że rocznie w tym czasie było dostarczanych około miliarda siedmiuset milionów przesyłek pocztowych, nie ma żadnych dowodów na to, żeby to przyczyniało się jakoś do zwiększania epidemii. One były na pewno dużo bardziej bezpieczne, niż gdyby powstawały relacje osobiste, kolejki przy urnach wyborczych.
  Aangezien er in die tijd jaarlijks ongeveer een miljard zevenhonderd miljoen poststukken werden bezorgd, is er geen bewijs dat dit op de een of andere manier bijdroeg aan een toename van de epidemie. Ze waren in ieder geval veel veiliger dan wanneer er persoonlijke relaties waren ontstaan, rijen bij de stembus.
 • 11:42  Kaczyński: nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z kierownictwa politycznego miał inne zdanie niż ja w tej kwestii.
  Ik kan me niet herinneren dat iemand in de politieke leiding een andere mening dan ik had over deze kwestie.
 • 11:45  Kaczyński: nie podzielam poglądu, że udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL nie miało podstawy prawnej.
  Ik deel de mening niet dat het vrijgeven van persoonsgegevens uit het PESEL-register geen rechtsgrondslag had.
 • (22 kwietnia 2020 r. ówczesny minister cyfryzacji Marek Zagórski udostępnił Poczcie Polskiej dane osobowe z rejestru PESEL dotyczące obywateli polskich, którzy uzyskali pełnoletność 10 maja 2020 r. i których krajem zamieszkania jest Polska - przyp. red.). 
  (22 april 2020. de toenmalige minister van Digitalisering Marek Zagórski heeft de Poolse posterijen persoonsgegevens uit het PESEL-register ter beschikking gesteld van Poolse burgers die op 10 mei 2020 meerderjarig zijn geworden en in Polen wonen - noot van de redactie).
 • 11:53 Czy nie rozważał pan, że zasadne byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej?
  Heb je niet overwogen dat een natuurramp gerechtvaardigd zou zijn?
 • Kaczyński: Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego byłoby nadużyciem prawa. Ja tego rozwiązania nie rozważałem.
  Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego byłoby nadużyciem prawa. Ja tego rozwiązania nie rozważałem.

Pieszyce

#51

V E R V O L G.


 
 • 12:00 Pytania zadaje Waldemar Buda (PiS).
  Vragen van Waldemar Buda (PiS)
 • 12:01  Czy była jakakolwiek inna droga o charakterze konstytucyjnym niż przeprowadzenie wyborów w terminie konstytucyjnym?
  Was er een andere manier van constitutionele aard dan het houden van verkiezingen op een constitutionele datum?
 • Kaczyński: nie było takiej możliwości i próba uniemożliwiania takich wyborów jest deliktem konstytucyjnym.
  die mogelijkheid was er niet en een poging om een dergelijke verkiezing te voorkomen is een grondwettelijke onrechtmatige daad.
 • 12:11  Kaczyński: Obstrukcja Senatu (w sprawie ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym - red.) miała charakter skrajny i była całkowicie oczywista. Całkowicie oczywista była skrajnie zła wola, której podstawą były czysto partykularne interesy. Działanie większości senackiej można uznać za nadużycie prawa.
  De obstructiepolitiek van de Senaat (over de wet op het universeel stemmen per brief - red.) was extreem en volkomen duidelijk. De extreme onwil gebaseerd op louter gevestigde belangen was volkomen duidelijk. De actie van de Senaatsmeerderheid kan worden beschouwd als misbruik van de wet.
 • 12:13  Pytania zadaje posłanka KO Magdalena Filiks.
  De vragen worden gesteld door KO parlementslid Magdalena Filiks.
 • 12:13  Dlaczego spóźnił się pan na posiedzenie tej komisji?
  Waarom was u te laat op deze commissievergadering?
 • Kaczyński: Wie pani, przyszedłem dlatego, że po prostu wydawało mi się, że jest nieco wcześniej. Jeżeli pani czuje się urażona, to ja panią przepraszam. Nie robiłem tego w sposób świadomy i celowy.
  Weet je, ik kwam omdat ik dacht dat het een beetje vroeg was. Als je je beledigd voelt, bied ik mijn excuses aan. Ik deed het niet bewust of opzettelijk.
  Magdalena Filiks do Jarosława Kaczyńskiego: dlaczego spóźnił się pan na posiedzenie tej komisji?
  Magdalena Filiks tot Jarosław Kaczyński: Waarom was je te laat voor deze commissievergadering?
 • 12:24  Kaczyński: Sądziłem, że jest coś takiego jak sumienie i w związku z tym Senat nie będzie stosował obstrukcji (w sprawie ustawy o wyborach kopertowych - red.). Okazało się, że to sumienie nie działa. Okazało się, że ja bardziej wierzę w człowieka niż ministrowie rządu mojej partii. Sądziłem, że Senat nie posunie się aż tak daleko i w związku z tym plan awaryjny musiał być realizowany dopiero wtedy, kiedy okazało się, że wykorzystali (30 dni na podjęcie decyzji ws. ustawy - red.).
  Ik dacht dat er zoiets bestond als geweten en dat de Senaat daarom geen obstructiepolitiek zou toepassen (op het wetsvoorstel Enveloppe Verkiezingen - red.). Het bleek dat dit geweten niet werkt. Het bleek dat ik meer vertrouwen had in de man dan in de ministers van de regering van mijn partij. Ik dacht dat de Eerste Kamer niet zo ver zou gaan en daarom moest het rampenplan pas worden uitgevoerd toen bleek dat ze (30 dagen om over het wetsvoorstel te beslissen - red.) hadden gebruikt.
 • 12:34  Kaczyński: Cała ta wizja mojej bezwzględnej władzy, jeżeli chodzi o moje decyzje w partii Prawo i Sprawiedliwość jest tworem propagandowym, który prawdopodobnie jest projekcją sytuacji w partii konkurencyjnej.
  Deze hele visie van mijn absolute macht als het gaat om mijn beslissingen in de Partij Recht en Rechtvaardigheid is een propagandacreatie die waarschijnlijk een projectie is van de situatie in een rivaliserende partij.
  • Filiks: czy pan mnie straszy?
   Maak je me bang?
 • 12:43  Kaczyński: Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że Platforma Obywatelska będzie musiała oddać Poczcie Polskiej te pieniądze (za wybory kopertowe, które się nie odbyły - red.).
  Ik hoop dat er een tijd komt dat het Burgerplatform de Poolse posterijen dit geld moet geven (voor de envelop verkiezingen die niet hebben plaatsgevonden - red.).
 • 12:48  Michał Wójcik: kto pana zdaniem doprowadził do zablokowania wyborów, za które podatnicy zapłacili?
  Wie heeft er volgens jou geleid tot het blokkeren van de verkiezingen waar belastingbetalers voor hebben betaald?
 • 12:48  Kaczyński: Platforma Obywatelska.
  Platforma Obywatelska.
 • 12:48  Joński: pan kłamie, wprowadza pan w błąd.
  u liegt, u misleidt.
 • 12:49  Kaczyński: ja nie wprowadzam w błąd, to PO zablokowała te wybory, dlatego, że groziła jej klęska wyborcza.
  Ik ben niet misleidend, het was de PO die deze verkiezingen blokkeerde omdat ze een verkiezingsnederlaag dreigden te lijden.
 • 12:52  Kaczyński: To była zaplanowana akcja Platformy Obywatelskiej i przeczenie temu jest przeczeniem rzeczywistości. To, co robi tutaj przewodniczący Joński, to kontynuacja ogólnej polityki PO, która opiera się na jednym gigantycznym kłamstwie.
  Dit was een geplande actie van het Burgerplatform en dit ontkennen is de realiteit ontkennen. Wat voorzitter Joński hier doet is een voortzetting van het algemene beleid van het Burgerplatform, dat gebaseerd is op één gigantische leugen.
 • 12:53  Joński: Zwracam panu uwagę, pan po raz kolejny obraża członków tej komisji.
  Ik wijs u erop dat u de leden van deze commissie opnieuw beledigt.
 • 13:02  Kaczyński: Cała ta operacja miała charakter zaplanowany. W pewnym momencie zapadła taka decyzja, pani (Małgorzata) Kidawa-Błońska (PO) ogłosiła, że nie bierze dalej udziału w kampanii, a później już wszystko było tylko w tym kierunku, żeby te wybory się nie odbyły, bo trzeba było zmienić kandydata.
  De hele operatie was gepland. Op een gegeven moment werd er een beslissing genomen, mevrouw (Malgorzata) Kidawa-Błońska (PO) kondigde aan dat ze niet langer deelnam aan de campagne, en toen ging alles alleen nog maar in de richting van het niet houden van deze verkiezingen, omdat de kandidaat veranderd moest worden.
 • 13:07  Witold Tumanowicz (Konfederacja): czy konstytucja pozwala na zmianę ordynacji wyborczej już po zarządzeniu wyborów, w trakcie biegu kalendarza wyborczego?
  staat de grondwet toe dat de kieswet wordt gewijzigd nadat de verkiezingen al zijn uitgeschreven, in de loop van de verkiezingskalender?
  • Kaczyński: Nie ma takiego zakazu w konstytucji. Gdyby to nastąpiło w warunkach normalnych to byłoby to nadużycie, ale to były warunki całkowicie nadzwyczajne, w związku z czym nie było tutaj nadużycia. Była chęć wykonania obowiązku konstytucyjnego i ochrony zdrowia i życia obywateli.
   Een dergelijk verbod staat niet in de grondwet. Als dit onder normale omstandigheden was gebeurd, zou het misbruik zijn geweest, maar dit waren totaal buitengewone omstandigheden en daarom was er hier geen sprake van misbruik. Men wilde een grondwettelijke plicht vervullen en de gezondheid en het leven van de burgers beschermen.
 • 13:10  Tumanowicz: skoro warunki były nadzwyczajne, dlaczego nie zdecydowaliście się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego?
  als de omstandigheden buitengewoon waren, waarom hebt u dan niet besloten om de noodtoestand af te kondigen?
  • Kaczyński: z tego względu, że nie było do tego konkretnej przesłanki.
   omdat er geen specifieke reden voor was.

 • 13:25 

 • 13:30  Kaczyński: (wybory korespondencyjne) to był pomysł, do którego się całkowicie przyznaję, natomiast pomysł nie był mój w tym sensie, że powstał w innych krajach. Kiedy ten pomysł ktoś mi tutaj przekazał, to ja go przyjąłem. W tym sensie był mój.
  (Correspondentieverkiezingen) was een idee waaraan ik volledig toegeef, terwijl het idee niet van mij was in de zin dat het in andere landen ontstond. Toen ik dit idee kreeg van iemand hier, heb ik het overgenomen. In die zin was het van mij.
  • Agnieszka Kłopotek (PSL): A kto panu ten pomysł przekazał?
   En wie heeft je op dit idee gebracht?
   Kaczyński: nie pamiętam.
   Dat weet ik niet meer.
 • 13:35  Kaczyński o słowach Michała Wypija: nic nie wiem o tym, żeby ktoś zapraszał posłów oddzielnie na rozmowy o Polsce i żeby dochodziło do szantaży.
  Kaczynski over de woorden van Michal Wypij: Ik weet niets over iemand die parlementsleden apart uitnodigt om over Polen te praten en dat er sprake is van chantage.
  • (Zeznając przed sejmową komisją śledczą Michał Wypij mówił, że w okresie przed wyborami kopertowymi dochodziło do różnych spotkań z politykami. Wspomniał m.in. spotkanie w willi ówczesnego
   (Michal Wypij, die getuigde voor de parlementaire onderzoekscommissie, zei dat er verschillende ontmoetingen waren met politici in de aanloop naar de enveloppenverkiezingen. Hij noemde onder andere een bijeenkomst in de villa van de toenmalige premier Mateusz Morawiecki - red.)
 • 13:45  Mariusz Krystian (PiS): czym różni się decyzja polityczna rządzącej partii od decyzji administracyjnej wydanej przez rząd?
  Waarin verschilt een politieke beslissing van de regerende partij van een administratieve beslissing van de regering?
  • Kaczyński: Wszystkie partie, czy te w opozycji, czy te przy władzy, podejmują różne decyzje, które potem są wcielane w życie przez organy państwowe, także wyłonione na najwyższym szczeblu przez te partie. To jest normalny mechanizm, to że w Polsce próbuje się go kwestionować, to wynikało z różnych planów różnych grup, które chciały w Polsce rządzić i uważały, że należy dezorientować opinię publiczną. Jest tak, że tak jak w PO różne decyzje są podejmowane przez partię, tak i u nas różne decyzje były podejmowane przez partię i później realizowane przez rząd i to jest sytuacja zupełnie normalna, przy czym decyzje nie mają charakteru obowiązującego w sensie prawnym, to tylko wskazanie pewnego kierunku działania, a te drugie zwykle zmieniają się albo w normy prawne, albo w postanowienia. To jest też rzecz zupełnie w demokracji normalna.
   Alle partijen, of ze nu in de oppositie zitten of aan de macht zijn, nemen verschillende beslissingen die vervolgens worden uitgevoerd door staatsorganen, waaronder de organen die op het hoogste niveau door deze partijen zijn gekozen. Dit is een normaal mechanisme, het feit dat er in Polen pogingen zijn ondernomen om het in twijfel te trekken was te wijten aan verschillende plannen van verschillende groepen die in Polen wilden regeren en het nodig vonden om de publieke opinie in verwarring te brengen. Het is zo dat, net zoals in het Burgerplatform, verschillende beslissingen werden genomen door de partij, zo werden ook hier verschillende beslissingen genomen door de partij en later uitgevoerd door de regering, en dit is een volkomen normale situatie, waarbij beslissingen niet bindend zijn in de juridische zin, ze zijn slechts indicaties van een bepaalde koers, en deze laatste worden meestal omgezet in wettelijke normen of bepalingen. Dit is ook iets volkomen normaals in een democratie.
 • 13:53  Joński:  Kto ogłasza wybory prezydenckie w Polsce? Dlaczego, zgodnie z tym, co pan powiedział na początku, pan nie rozmawiał w tej sprawie z panią marszałek Sejmu Elżbietą Witek, drugą osobą w państwie. Podejmował pan decyzje polityczne bez upoważnienia. Podjęliście sobie decyzję o przeniesieniu wyborów na inny termin, a pani marszałek dowiedziała się post factum.
  Wie organiseert de presidentsverkiezingen in Polen? Waarom hebt u, volgens wat u in het begin zei, deze kwestie niet besproken met mevrouw Elżbieta Witek, de voorzitter van de Sejm, de tweede persoon in de staat. U nam politieke beslissingen zonder gezag. U nam het besluit om de verkiezingen uit te stellen en mevrouw de Sejm-voorzitster kwam daar post factum achter.
  • Kaczyński: A kto to panu powiedział? Albo pan ma omamy słuchowe, albo pan nie rozumie tego, co się do pana mówi. Dlaczego pan zakłada, że pani marszałek o tym nie wiedziała?
   En wie heeft je dit verteld? Of je hebt een auditieve hallucinatie of je begrijpt niet wat er tegen je gezegd wordt. Waarom neem je aan dat de voorzitster dit niet wist?
   Joński: Pan powiedział, że rozmów z nią nie było i w ogóle nie było spotkań w tej sprawie. Dlaczego pan podjął osobiście decyzję polityczną o przygotowaniu wyborów korespondencyjnych bez rozmowy z drugą osobą w państwie?
   U zei dat er geen gesprekken met haar zijn gevoerd en dat er helemaal geen bijeenkomsten over deze kwestie zijn geweest. Waarom hebt u persoonlijk de politieke beslissing genomen om een verkiezing per post voor te bereiden zonder met de "tweede persoon in de staat" te praten?
   Kaczyński: Ja tutaj wyraźnie mówiłem, że to było pewne gremium polityczne i w oczywisty sposób pani marszałek do tego gremium należy.
   Ik heb hier duidelijk gezegd dat het een bepaald politiek orgaan was en dat de maarschalk duidelijk tot dit orgaan behoort.
   Joński: Teraz już pan kłamie. Pan powiedział wprost, że jeżeli pani marszałek sobie nie przypomina, to pan też sobie nie przypomina.
   Nu liegt u. U hebt ronduit gezegd dat als mevrouw de voorzitter zich niets herinnert, u zich ook niets herinnert.
 • 13:58  Krystian: czy panu było wiadomo o spotkaniach pana Gowina z ówczesną opozycją ws. wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie?
  Was u op de hoogte van de ontmoetingen van de heer Gowin met de toenmalige oppositie over de grondwettelijke termijn voor de presidentsverkiezingen?
   
  • Kaczyński: Tak, dochodziły do mnie tego rodzaju informacje. Słyszałem o spotkaniach pod Warszawą, w domu pana Michała Kamińskiego, i że tam padały ze strony opozycji różnego rodzaju propozycje wobec pana Gowina dotyczące jego przyszłej roli politycznej, gdyby uczestniczył w uniemożliwieniu tych wyborów.
   Ja, ik heb over dit soort informatie gehoord. Ik heb gehoord over bijeenkomsten in de buurt van Warschau, bij Michał Kamiński thuis, en dat er allerlei voorstellen werden gedaan aan de heer Gowin vanuit de oppositie over zijn toekomstige politieke rol als hij zou deelnemen aan het verhinderen van deze verkiezingen.
 • 14:20  Kaczyński: posiedzenie tej komisji jest nielegalne.
  De vergadering van deze commissie is onwettig
  • Filiks: Czemu pan bierze udział w czymś, co jest nielegalne?
   Waarom neem je deel aan iets dat illegaal is?
   Kaczyński: Z dobroci serca.
   Uit de goedheid van hun hart.
 • 14:33Anita Kucharska-Dziedzic:[/b] czy pan premier Morawiecki konsultował z panem kwestie związane z organizacją wyborów w 2020 roku? Czy odbywał z panem spotkania, czy się konsultował i w jakich kwestiach?
  Heeft premier Morawiecki u geraadpleegd over kwesties met betrekking tot de organisatie van de verkiezingen van 2020? Heeft hij met u vergaderd, overlegd en over welke kwesties? [
  • Kaczyński: Ze względu na sposób zadawania przez panią pytań, a także z uwagi na zachowanie pana przewodniczącego nie mam zamiaru odpowiadać tutaj na jakiekolwiek pytania.
   Vanwege de manier waarop u uw vragen hebt gesteld en vanwege het gedrag van de Voorzitter ben ik niet van plan om hier vragen te beantwoorden.
   Kucharska-Dziedzic powtórzyła pytanie.
   Kucharska-Dziedzic herhaalde de vraag.

   Kaczyński: Jak się pani uspokoi troszeczkę, to będzie pani mogła zadawać pytania. To posiedze nie, na początku którego odmówiono mi swobodnej wypowiedzi, jest nielegalne.
   Zodra u een beetje gekalmeerd bent, kunt u vragen stellen. Deze vergadering, aan het begin waarvan mij de vrijheid van meningsuiting werd ontzegd, is illegaal.
 • 14:35  Kaczyński: pan przewodniczący Joński uprawia tutaj kampanię wyborczą.
  De heer voorzitter Joński voert hier veerkiezingscampagne.
 • 14:36Anita Kucharska-Dziedzic ponownie powtarza to samo pytanie.
  Anita Kucharska-Dziedzic herhaalt dezelfde vraag nog een keer.
 • 14:37  Kaczyński: (Premier Mateusz Morawiecki - red.) odbywał w tym czasie ze mną spotkania, natomiast ich dokładnego przebiegu sobie w tym momencie nie przypominam. Sprawy wyborcze na pewno przez kilka tygodni były sprawami bardzo często omawianymi, zarówno w tych rozmowach jak i innych gronach, składających się z członków kierownictwa partii. Trudno ode mnie w tej chwili wymagać, żeby dokładnie sobie przypominał każde z tych spotkań.
  (premier Mateusz Morawiecki - red.) heeft in deze periode bijeenkomsten met mij gehouden, maar ik kan me het precieze verloop ervan op dit moment niet herinneren. Verkiezingskwesties waren zeker zaken die gedurende enkele weken zeer vaak werden besproken, zowel in deze gesprekken als in andere groepen bestaande uit leden van het partijbestuur. Ik kan me op dit moment moeilijk elk van deze bijeenkomsten precies herinneren.
  Spotkania z Mateuszem Morawieckim odnosiły się do samej idei przeprowadzenia tych wyborów, ale przede wszystkim do spraw związanych z dywersją uprawnianą przez Platformę Obywatelską. To były podstawowe sprawy, o których rozmawialiśmy.
  De bijeenkomsten met Mateusz Morawiecki hadden betrekking op het idee zelf om deze verkiezingen te houden, maar vooral op zaken die verband hielden met de afleidingsmanoeuvre van Burgerplatform. Dit waren de fundamentele kwesties die we bespraken.
 • 14:48  Anita Kucharska-Dziedzic: Jakie było pana stanowisko do przedstawionej przez Jarosława Gowina i popieranej także przez Łukasza Szumowskiego propozycji zmiany konstytucji, mam na myśli 7-letnią kadencję prezydenta.
  Wat was uw standpunt over het voorstel om de grondwet te wijzigen, gepresenteerd door Jarosław Gowin en ook gesteund door Łukasz Szumowski, ik bedoel de ambtstermijn van zeven jaar van de president.
  • Kaczyński: Ta propozycja była z punktu widzenia konstytucyjnego całkowicie absurdalna.
   Dit voorstel was vanuit grondwettelijk oogpunt volkomen absurd
 • 14:49  Kaczyński: Wybory korespondencyjne w sytuacji pandemii były bezpieczniejsze niż tradycyjne wybory.
  Postverkiezingen in een pandemische situatie waren veiliger dan traditionele verkiezingen.
  Kaczyński złożył wniosek o przerwę
  Kaczynski vraagt om een pauze


 • 14:53 Zarządzono przerwę w obradach komisji.
  De commissievergadering wordt onderbroken.


  citaatfoto Twitter.com

Pieszyce

#52
V E R V O L G 2.


 
 • 14:54 Zgłoszono wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za "nazwanie części mediów hitlerowskimi mediami oraz obrażanie członków komisji".
  Er is een motie ingediend om Jaroslaw Kaczynski te straffen omdat hij "delen van de media nazi-media heeft genoemd en leden van de commissie heeft beledigd".
  Kaczyński na sejmowej komisji o "hitlerowskich" mediach
  Kaczynski bij parlementaire commissie over 'nazi' media


 • 15:15 Przerwa miała trwać 5 minut, jednak przedłuża się. Trwa już ponad 20 minut.
  De pauze zou 5 minuten duren, maar wordt steeds langer. Hij duurt nu al meer dan 20 minuten.
 • 15:16 Na sali obecni są już członkowie komisji, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Parlamentarzyści nadal czekają na prezesa PiS. Jacek Karnowski ocenił, że to spóźnienie to "kpina".
  Leden van de commissie, waaronder de voorzitter en vicevoorzitter, zijn al aanwezig in de kamer. De parlementsleden wachten nog steeds op de voorzitter van Wet en Rechtvaardigheid. Jacek Karnowski oordeelde dat de vertraging een "aanfluiting" is.
 • 15:16 Dariusz Joński przekazał, że poprosił przedstawicieli sekretariatu, żeby ustalili, czy świadek oddalił się czy wróci na posiedzenie.
  Dariusz Joński deelde mee dat hij vertegenwoordigers van het Secretariaat had gevraagd na te gaan of de getuige de vergadering had verlaten of nog zou bijwonen.
 • 15:18 Joński przekazał, że ma informację, że Kaczyński pojawi się o 15.30.
  Joński deelde mee dat hij informatie had dat Kaczynski om 15.30 uur zou verschijnen.
 • 15:20 W kolejnej turze pytań, przesłuchiwać Kaczyńskiego chce już tylko kilku posłów.
  In de volgende vragenronde willen slechts een paar parlementsleden Kaczynski nog ondervragen.
 • 15:20 W oczekiwaniu na prezesa PiS, przewodniczący komisji zarządził jeszcze przerwę do godziny 15.30.
  In afwachting van de PiS voorzitter gaf de commissievoorzitter nog opdracht voor een pauze tot 15.30 uur.
 • 15:33 Kaczyński pojawił się już w pobliżu sali posiedzenia komisji. Otoczyli go dziennikarze. Padło między innymi takie pytanie: - Ma pan poczucie, że te wybory to był błąd?
  Kaczyński was al in de buurt van de vergaderzaal van de commissie verschenen. Hij werd omringd door journalisten. Onder andere werd de vraag gesteld: - Hebt u het gevoel dat deze verkiezing een vergissing was?
  - Nie – odparł.
  - Nee," antwoordde hij.
 • 15:34 Joński wznowił posiedzenie.
  Joński hervat de vergadering.
 • 15:39  Mariusz Krystian został wykluczony z prac komisji. Joński stwierdził, że ten sabotuje prace komisji i uporczywie usiłuje zdawać pytania posłom, a nie świadkowi.
  Mariusz Krystianwerd uitgesloten van het werk van de commissie. Joński zei dat deze het werk van de commissie saboteerde en hardnekkig probeerde vragen door te geven aan parlementsleden in plaats van aan de getuige.
 • 15:40  Poseł Krystian nie wychodzi jednak z sali, choć przewodniczący go o to poprosił.
  De heer Krystian verlaat de kamer echter niet, hoewel de voorzitter hem dat heeft gevraagd.
 • 15:45 Głos zabiera Przemysław Czarnek.
  Het woord wordt gevoerd door Przemysław Czarnek.
 • 15:45  Czarnek: Czy ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią były wystarczające?
  Waren de beperkingen die als gevolg van de pandemie waren ingevoerd voldoende?
  • Kaczyński: Były wystarczające. Pandemia została po jakimś czasie opanowana. Straty ludzkie w Polsce były na poziomie mniej więcej średniej europejskiej.
   Ze waren voldoende. De pandemie werd na enige tijd onder controle gebracht. De menselijke verliezen in Polen lagen rond het Europese gemiddelde.
 • 15:48  Czarnek: Dzisiaj padło sformułowanie, że każdym normalnym demokratycznym kraju wybory przeprowadza PKW. Czy według pana prezesa wybory korespondencyjne może przeprowadzić tylko PKW, czy potrzebna jest też Poczta Polska?
  Vandaag werd gezegd dat in elk normaal democratisch land verkiezingen worden gehouden door de PKW. Kunnen volgens u correspondentieverkiezingen alleen door de PKW worden geleid, of is het Poolse postkantoor ook nodig?
  Prezes PiS: Potrzebna jest do tego Poczta Polska.
  Het Poolse postkantoor is hiervoor nodig.
 • 15:50  Joński: Wiemy, gdzie zapadały decyzje. Drugie piętro na ulicy Nowogrodzkiej.
  We weten waar de beslissingen zijn genomen. De tweede verdieping in de Nowogrodzka straat.
  • Kaczyński: Ja rezyduję na pierwszym piętrze.
   Ik woon op de eerste verdieping
   Joński: Czyli Morawiecki oszukał komisję nawet w tej sprawie? Na którym piętrze pan obraduje?
   Dus Morawiecki bedroog de commissie zelfs over deze kwestie? Op welke verdieping zit u?
 • 15:52 Czarnek mówił, że w niektórych krajach nie ma PKW i zapytał, czy to znaczy, że nie ma tam demokracji.
  Czarnek zei dat sommige landen geen PKW hebben en vroeg of dat betekende dat er daar geen democratie was.
  • Kaczyński: Demokracja przeżywa w Zachodniej Europie ciężki kryzys. We Francji zawsze to organizowało MSW.
   De democratie in West-Europa verkeert in een ernstige crisis. In Frankrijk is het altijd georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • 15:59  Joński: Czy rozmawiał pan z Ziobra na temat nieposłuszeństwa Gowina i tego, że nie chciał poprzeć wyborów korespondencyjnych?
  Heb je met Ziobro gesproken over de ongehoorzaamheid van Gowin en het feit dat hij geen postverkiezingen wilde steunen?
  • Kaczyński: Nie przypominam sobie rozmów z panem ministrem z tego okresu.
   Ik kan me geen gesprekken met de minister uit deze periode herinneren.
 • 15:59  Joński: Czy z Ziobrą rozmawialiście o wyborach korespondencyjnych?
  Hebben u en Ziobro postverkiezingen besproken?
  • Kaczyński: Poza tym, ze on akceptują cała sytuację, bo taka rozmowa prawdopodobnie musiała mieć miejsce, nie rozmawiałem.
   Afgezien van het feit dat hij de hele situatie accepteert, omdat zo'n gesprek waarschijnlijk moest plaatsvinden, heb ik niet gesproken
 • 15:59  Joński: Czy zasugerował pan Ziobrze, żeby uruchomił przeciwko Gowin prokuraturę?
  Heb je Ziobra voorgesteld, om Gowin te vervolgen?
  • Kaczyński: To jest całkowita bzdura.
   Dit is totale onzin.
 • 16:00 Joński mówił, że Gowin powiedział, że było domniemanie, że to mógł byś Jarosław Kaczyński.
  Joński zegt, dat Gowin zei dat er een implicatie was dat het Jaroslaw Kaczyński zou kunnen zijn geweest.
  • Kaczyński: To są konfabulacje pana wicepremiera.
   Dit zijn de beweringen van de vicepremier.
  • 16:06  Karnowski pytał, czy nie warto było rozmawiać z opozycją na temat przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.
   Karnowski vroeg of het de moeite waard was om met de oppositie te praten over het houden van verkiezingen per post.
  Prezes PiS podnosił w odpowiedzi argumenty o opozycji totalnej.
  De PiS voorzitter voerde als antwoord argumenten aan over totale oppositie.
 • 16:07  Karnowski: Czy były ekspertyzy o możliwości sfałszowania wyborów?
  Waren er deskundige meningen over de mogelijkheid van verkiezingsvervalsing?
  • Prezes PiS: Nie pamiętam takich ekspertyz.
   Ik kan me een dergelijke expertise niet herinneren. ]
  • 16:11 Pytania zeszły na wątek Pegasusa.
   De vragen daalden af naar de Pegasus-draad.
  Kaczyński mówił m.in.: nic o tym nie wiem, żeby pan Suski był podsłuchiwany przez Pegasusa i żeby w ogóle był podsłuchiwany.
  Kaczynski zei onder andere: Ik weet niets over het feit dat Mr Suski wordt afgeluisterd door Pegasus of überhaupt wordt afgeluisterd.
 • 16:13  Filiks: Jaka była różnica między pierwsza ustawą a drugą, której opozycja nie poparła?
  Wat was het verschil tussen het eerste en het tweede wetsvoorstel, dat de oppositie niet steunde?
  • Kaczyński mówił, że chodził o to, kto mógł głosować w trybie korespondencyjnym.
   Kaczynski zei dat het ging over wie er per briefwisseling mocht stemmen.
   Filiks: A jaka jeszcze?
   Wat is er nog meer?
   Kaczyński: Proszę mi przypomnieć.
   Herinner me eraan.
 • 16:15  Filiks: Pan nie wie, co było w tych ustawach. Po pierwsze, w pierwszej była możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego. Pozostawała możliwość, że wszyscy uprawnieni wyborcy mogli udać się do lokali. Kompetencje wyborcze pozostawały nadal przy PKW. Tak zmieniliście tę drugą ustawę – której opozycja nie poparła – że wymyśliliście sobie, że dla wszystkich wyborców w Polsce, nie dając im możliwości udania się do lokalu, zdecydowaliście, że dostarczycie koperty do domu bez potwierdzenia odbioru. Widzi pan różnice?
  U weet niet wat er in die wetten stond. Ten eerste was er in de eerste wet de mogelijkheid om per post te stemmen. De mogelijkheid bleef bestaan dat alle kiesgerechtigden naar de stembureaus konden gaan. De verkiezingsbevoegdheid lag nog steeds bij de PKW. U veranderde deze tweede wet - die de oppositie niet steunde - op zo'n manier dat u bedacht dat voor alle kiezers in Polen, zonder hen de mogelijkheid te geven om naar het stembureau te gaan, u besloot dat u enveloppen bij hen thuis zou bezorgen zonder ontvangstbevestiging. Ziet u de verschillen?
 • 16:20  Filiks: Czy decyzja premiera z 16 kwietnia zlecała przygotowanie do przeprowadzenia wyborów czy przeprowadzenie wyborów Poczcie Polskiej i PKW?
  Heeft het besluit van de minister-president van 16 april een mandaat gegeven voor de voorbereiding van de verkiezingen of voor het houden van de verkiezingen voor de Poolse Post en de PKW?
  • Kaczyński: Nakazywała przygotowanie do przeprowadzenia wyborów.
   Het mandateerde de voorbereiding op verkiezingen.
   Filiks: Te podmioty wykonały zadanie, które premier zlecił. A państwo mówicie, że te czynności się nie wydarzyły. To dlaczego ta decyzja miała by ć usunięta z obrotu prawnego?
   Deze entiteiten hebben het werk gedaan dat de premier had bevolen. En u zegt dat deze activiteiten niet hebben plaatsgevonden. Waarom moet dit besluit dan van de legale markt worden gehaald?
   Kaczyński: Bo to wszystko, co było celem tej operacji, nie zostało zrealizowane. Jeśli chodzi o Pocztę Polską nastąpiło wydrukowanie. Ale ta zasadnicza czynność, czyli rozprowadzenie kart i ich zebranie nie zostało wykonane.
   Want alles wat het doel van de operatie was, is niet gerealiseerd. Wat de Poolse posterijen betreft, heeft het drukken plaatsgevonden. Maar deze essentiële activiteit, dat wil zeggen de distributie van de kaarten en het inzamelen ervan, is niet uitgevoerd.
 • 16:23 Wywiązała się dynamiczna wymiana zdań między Filiks i Kaczyńskim. Posłanka twierdzi, że nie pozwoli się obrażać, a prezes PiS przekonuje, że nie wiedziała, co chciał powiedzieć.
  Er ontstond een dynamische uitwisseling tussen Filiks en Kaczynski. Het parlementslid zegt dat ze zich niet laat beledigen, terwijl de voorzitter van Wet en Rechtvaardigheid beweert dat ze niet wist wat hij wilde zeggen.
 • 16:23 Głos zabiera Anita Kucharska-Dziedzic.
  Het woord wordt gevoerd door Anita Kucharska-Dziedzic.
 • 16:27  Kucharska-Dziedzic: Czy dostrzegał pan jakiekolwiek trudności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów majowych? Czy uważał pan, że przygotowanie do nich i one same przebiegną zgodnie z prawem, zasadami i bez ryzyka zdrowotnego dla obywateli? Czy ktoś informował pana, że tego nie da się zrobić bez szkód dla obywateli?
  Heeft u organisatorische problemen ondervonden bij het verloop van de verkiezingen in mei? Dacht u dat de voorbereidingen voor de verkiezingen en de verkiezingen zelf zouden plaatsvinden in overeenstemming met de wet, de regels en zonder gezondheidsrisico's voor de burgers? Heeft iemand u erop gewezen dat dit niet kon gebeuren zonder schade voor de burgers?
  • Kaczyński: Mogę pani powiedzieć tak – oczywiście o różnego rodzaju trudnościach wiedziałem. I o tym rozmawiałem z różnymi osobami. Ale też już mówiłem tutaj, że w tym okresie koncentrowałem się głównie w swoich rozmowach z przedstawicielami rządu, z premierem, na takich kwestiach, które wiązały się przede wszystkim z szerzej rozumianą ochroną społeczeństwa, więc ochroną gospodarki.
   Ik kan mevrouw dit vertellen - natuurlijk wist ik van allerlei moeilijkheden. En ik heb er met verschillende mensen over gesproken. Maar ik heb hier ook al gezegd dat ik me in deze periode in mijn gesprekken met vertegenwoordigers van de regering, met de premier, vooral heb geconcentreerd op zaken die in de eerste plaats te maken hadden met de bredere bescherming van de samenleving, dus de bescherming van de economie.
 • 16:32  Kaczyński: Jeśli chodzi o wybory, to przede wszystkim rozmawialiśmy o tym, że mamy do czynienia z oporem ze strony samorządów. A nie ma rzeczywiście tego centralnego rejestru i to być może problem, z którym bardzo trudno będzie sobie dać rade. Były też kwestie związane z powolnością różnego rodzaju procesów związanych przede wszystkim z dyskusjami odnoszącymi się do kwestii prawnych.
  Wat de verkiezingen betreft, hebben we het allereerst gehad over het feit dat er weerstand is vanuit de lokale overheden. En er is niet echt een centraal register en dit is misschien een probleem dat heel moeilijk aan te pakken zal zijn. Er waren ook kwesties met betrekking tot de traagheid van verschillende soorten processen die voornamelijk te maken hadden met discussies over juridische kwesties.
 • 16:33  Kucharska-Dziedzic: Czy miał pan przekonanie, że te wybory będą tajne, równe, bezpośrednie?
  Had je de overtuiging dat deze verkiezingen geheim, gelijk en direct zouden zijn?
 • Kaczyński: Miałem przekonanie, że nie będą gorsze od innych wyborów, które przeprowadzono w Polsce począwszy od 1991 roku.
  Ik was ervan overtuigd dat ze niet slechter zouden zijn dan alle andere verkiezingen die sinds 1991 in Polen waren gehouden.
 • 16:38 Bartosz Romowicz przechodzi do zadawania pytań.
  Bartosz Romowicz gaat verder met het beantwoorden van vragen.
 • 16:40 Koniec pytań do Kaczyńskiego. Głos zabrał przewodniczący Dariusz Joński.
  Geen vragen meer aan Kaczyński. Het woord wordt gevoerd door Dariusz Joński.
 • 16:40 Kaczyński podniósł się i wstał z krzesła.
  Kaczyński stond op en stond op van zijn stoel.
 • 16:41 Joński tymczasem mówił m.in.: Ten człowiek działa jak "ojciec chrzestny", bez szacunku dla posłów, obywateli. Myśli, że stoi ponad prawem, otóż nie stoi.
  Joński zei ondertussen onder andere: Deze man gedraagt zich als een 'peetvader', zonder respect voor parlementsleden, en burgers. Hij denkt dat hij boven de wet staat, maar dat is niet zo.
 • 16:42 Poseł Michał Wójcik wziął w dłoń megafon i zaczął mówić w czasie przemówienia Jońskiego.
  Parlementslid Michal Wojcik nam een megafoon in zijn hand en begon te spreken tijdens Joński's toespraak.
 • 16:44 iech pan się nie ośmiesza, naprawdę – zwrócił się do niego przewodniczący.
  Doe niet zo belachelijk, echt niet," sprak de commissievoorzitter hem toe.
 • 16:44 Wykluczył go też z obrad.
  Hij sloot hem ook uit van de vergadering.
 • 16:49 Posiedzenie komisji zostało zamknięte.
  De commissievergadering wordt gesloten.
 • 16:49 Dziękujemy za uwagę i kończymy naszą relację.
  Dank u voor uw aandacht en we sluiten onze berichtgeving af.

Koniec - Einde