Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Europese Commissie gaat de strijd aan met corruptie. Nadruk op transparantie van het vermogen van politici

Gestart door Pieszyce, 6 mei 2023, 23:32

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce

Europese Commissie gaat de strijd aan met corruptie. Nadruk op transparantie van het vermogen van politici

IAR, uitgewerkt. Marcin Kozłowski
3 mei 2023
 
De Europese Commissie heeft een anticorruptiepakket voorgesteld. Het gaat om de bestrijding van corruptie binnen en buiten de Unie. De instemming van de EU-landen en het Europees Parlement is nodig om de wetgeving in werking te laten treden.

"De anticorruptievoorstellen van vandaag zijn een mijlpaal in de strijd tegen corruptie op nationaal en EU-niveau", luidt het communiqué van de Europese Commissie op woensdag. Zoals werd benadrukt, gaat het erom de lidstaten te ondersteunen bij het invoeren van doeltreffende anticorruptieregelgeving. Binnen de Unie stelt de Commissie voor de definitie van corruptiedelicten te harmoniseren, zodat niet alleen steekpenningen maar ook verduistering, het gebruik van invloed, fraude en ongeoorloofde verrijking eronder vallen. De Commissie wil ook de straffen voor corruptie harmoniseren.

"De vandaag gepresenteerde anticorruptievoorstellen zijn een mijlpaal in de strijd tegen corruptie op nationaal en EU-niveau". - luidt de mededeling van de Europese Commissie van woensdag. Zoals gezegd, omvat dit steun aan de lidstaten bij de invoering van doeltreffende anticorruptiewetgeving. Binnen de Unie stelt de Commissie voor de definities van corruptiedelicten te harmoniseren, zodat deze niet alleen steekpenningen omvatten, maar ook verduistering, gebruik van invloed, fraude en illegale verrijking. De Commissie wil ook de straffen voor corruptie harmoniseren.

Europese Commissie stelt pakket corruptiebestrijdingsmaatregelen voor

"Het pakket maatregelen van vandaag omvat nieuwe en strengere regels om corruptiedelicten strafbaar te stellen en de straffen in de hele EU te harmoniseren", aldus de Commissie. - aangegeven. Ook komt er een specifieke sanctieregeling in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, gericht op wereldwijde corruptiezaken. Daarnaast moet het EU-corruptiebestrijdingsnetwerk (waarin onder meer rechtshandhavingsinstanties samenwerken) onderzoeken op welke gebieden in de EU het risico op corruptie het grootst is. De bevindingen worden verwerkt in de EU-strategie voor corruptiebestrijding. De Europese Commissie wil de lidstaten ook verplichtingen opleggen inzake onder meer, meer transparantie, openbaarmaking en beheer van belangenconflicten in de publieke sector, openbaarmaking en verificatie van het vermogen van ambtenaren. "De lidstaten zullen ervoor moeten zorgen dat voorrechten en immuniteit tijdens corruptieonderzoeken kunnen worden opgeheven via een doeltreffende en transparante procedure die vooraf bij wet is vastgesteld," - luidt de mededeling van de EC.

Plaatsvervangend hoofd van de Europese Commissie: Corruptie is als kanker. Als het mag woeden, zal het onze democratische samenleving wurgen

"Door de wereldwijde corruptiecijfers behoren veel EU-lidstaten tot de landen die als de minst corrupte ter wereld worden beschouwd. Corruptie blijft echter een groot probleem voor burgers in de hele EU, zoals uit gegevens van Eurobarometer blijkt dat in 2022 bijna zeven op de tien Europeanen (68 % ) vonden dat corruptie wijdverbreid is in hun land, en slechts 31% was van mening dat de inspanningen van hun regering om corruptie te bestrijden effectief zijn, benadrukt de Europese Commissie. Corruptiegerelateerde verliezen kosten de economie van de EU naar schatting minstens 120 miljard euro per jaar. - Corruptie is als kanker. Als het mag woeden, zal het onze democratische samenleving wurgen en haar instellingen vernietigen. Net als bij de behandeling van kanker, moeten we de preventie verbeteren. We hebben ook sterke repressie-instrumenten en straffen voor corruptie nodig, niet alleen op nationaal maar ook op Europees niveau. Het pakket van vandaag zal de lat voor EU-brede definities en straffen voor corruptiedelicten hoger leggen en autoriteiten helpen criminelen te vangen en te bestraffen, zowel in de publieke als in de particuliere sector, waar ze ook voorkomen.

Bron: next.gazeta.pl przez Marcin Kozłowski    język po Polsku