Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Rechtsstaat: Commissie daagt Polen voor het gerecht wegens schending van EU-wetg

Gestart door Pieszyce, 16 februari 2023, 00:59

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Persbericht

Rechtsstaat: Commissie daagt Polen voor het gerecht wegens schending van EU-wetgeving
door Pools Constitutioneel Tribunaal


15 februari 2023             De Europese Commissie heeft besloten Polen voor het Europees Hof van Justitie te dagen wegens schendingen van het EU-recht door het Poolse Constitutionele Tribunaal en zijn jurisprudentie. De Commissie wil ervoor zorgen dat de rechten van de Poolse burgers worden beschermd en dat zij op dezelfde manier als alle andere burgers in de EU van de voordelen van de EU kunnen genieten. De voorrang van het EU-recht zorgt voor een gelijke toepassing van het EU-recht in de hele Unie.

Op 22 december 2021Link in het Nederlands - had de Commissie een inbreukprocedure tegen Polen ingeleid door een aanmaningsbrief te sturen. Dit volgde op arresten van het Poolse Constitutionele Hof van 14 juli 2021 en 7 oktober 2021, waarin het bepalingen van de EU-verdragen onverenigbaar had verklaard met de Poolse grondwet en de voorrang van het EU-recht uitdrukkelijk in twijfel had getrokken.

Met deze arresten heeft het Constitutioneel Hof de algemene beginselen van autonomie, voorrang, doeltreffendheid, eenvormige toepassing van het recht van de Unie en de bindende kracht van de arresten van het Europees Hof van Justitie geschonden.

De Commissie is van mening dat deze arresten ook in strijd zijn met artikel 19, lid 1, VEU, dat het recht op daadwerkelijke rechtsbescherming waarborgt, aangezien deze bepaling te restrictief wordt uitgelegd. Zo verleent het Grondwettelijk Hof de in deze bepaling bedoelde waarborgen niet ten volle aan de justitiabelen voor de Poolse rechter.

De Commissie is tevens van oordeel dat het Constitutioneel Tribunaal niet langer voldoet aan de eisen van een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat eerder bij wet was ingesteld. Dit is te wijten aan de onregelmatigheden bij de benoemingsprocedures voor drie rechters in december 2015 en bij de selectie van de voorzitter in december 2016.

Op 15 juli 2022 -- besloot de Commissie Polen een met redenen omkleed advies te sturen, waarop Polen op 14 september 2022 antwoordde en de redenering van de Commissie afwees. Het antwoord van Polen gaat niet in op de bezwaren van de Commissie. Daarom heeft de Commissie vandaag besloten Polen voor het Europees Hof van Justitie te dagen.

Achtergrond

De rechtsstaat is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Het is essentieel voor de werking van de EU als geheel op het gebied van de interne markt en de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en om ervoor te zorgen dat de rechters van de lidstaten, die ook "EU-rechters" zijn, hun taak vervullen om toe te zien op de toepassing van het EU-recht en naar behoren samenwerken met het Europe . . . . . . . . . . .

Bron:  Lees jhier verder . . . . . Deutsch

Excuses dat dit maar een vertaald deel is, de Nederlandse versie was tot 16 februari 2023 om 00:04 uur nog niet voorhanden.