Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Polen: BEVOLKING

Gestart door Pieszyce, 23 oktober 2022, 12:41

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Polen:   BEVOLKING

2.1 Samenstelling en spreiding
 
De bevolking bestaat voor 98% uit Polen (vóór de Tweede Wereldoorlog 65%). Voorts zijn er Wit-Russische, Oekraïnse, Russische, Litouwse, Tsjechische, Slowaakse, Griekse en Duitse minderheden alsmede zigeuners. In de
periode 1985-1995 bedroeg de gemiddelde bevolkingstoename 0,4%. In 1995 was het geboortecijfer 13‰; de kindersterfte bedroeg in 1995 16 per 1000 levendgeborenen. Ongeveer 65% van de bevolking woont in steden;
de grootste steden zijn: Warschau (1,64 miljoen inw.), Lódz (833 700), Kraków (745 100), Wroclaw (= Breslau; 642 330), Poznan (582 800) en Gdansk (463 060).
 
2.2 Taal
 
De officiële taal is het Pools (zie Poolse taal); de minderheden spreken hun eigen talen.

2.3 Religie 

 
Ongeveer 97% van de bevolking is rooms-katholiek; 1,5% behoort tot de Russisch-Orthodoxe Kerk; 0,5% is protestants, van wie de meeste lutheranen. Voorts zijn er ca. 80 000 oud-katholieken. Het aantal joden - in 1939 nog
10% van de bevolking - bedroeg in 1993 nog slechts 1300.
 
De Rooms-Katholieke Kerk is georganiseerd in de aartsbisdommen Gniezno, Kraków, Poznan, Warschau en Wroclaw, plus twee aartsbisdommen buiten het Poolse grondgebied; Lwow en Vilnius, en 21 bisdommen. Primaat
van Polen is de aartsbisschop van Warschau en Gniezno (het oudste bisdom). Tijdens het communistische regime bloeide de kerk tegen de verdrukking in. In 1950, 1956 en 1972 sloten kerk en staat overeenkomsten, waarbij
de kerk het regime aanvaardde en de staat garanties gaf voor het kerkelijk bestuur en het katholieke onderwijs. Het bezoek van paus Johannes Paulus II aan zijn vaderland in juni 1979 versterkte de positie van de kerk ten
opzichte van de overheid. In mei 1989 werd een nieuw akkoord bereikt, waarbij de kerk volledig wettelijk erkend werd. In het akkoord werden de onafhankelijkheid van de kerk en de vrijheid van godsdienst vastgelegd.
Bovendien kreeg de kerk recht op eigen scholen en media.