Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Sejm ( Poolse parlement )

Gestart door Pieszyce, 29 oktober 2022, 12:46

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Sejm    ( Poolse parlement )

Sejm (Pools, = vergadering).

Poolse landdag of standenvergadering, ontstond uit de sejmiki, de zelfbestuursorganen van de provincies, die sinds 1493 uit hun midden een algemeen Poolse
sejm bijeenriepen.

De sejm was samengesteld uit drie standen, nl.: de koning; de Senaat (waarin hoogwaardigheidsbekleders uit de gelederen van de magnaten, vojevodes
(zie vojvoda), bisschoppen en hofbeambten zitting hadden); de Kamer van afgevaardigden (izba posielska), waarin de gekozen vertegenwoordigers van de adel
 op de sejmiki zaten.

Voorts was voor de burgerij alleen de stad Kraków vertegenwoordigd, maar zonder stemrecht.

Toen in 1569 Litouwen met Polen werd verenigd, stuurde dit gebied ook afgevaardigden.

In 1573 werd bepaald dat de sejm elke twee jaar zou worden bijeengeroepen voor een zitting van hoogstens zes weken; tussentijdse bijeenkomsten waren
mogelijk.

De bevoegdheid van de sejm was vérgaand: voor het uitvaardigen van nieuwe wetten had de koning toestemming van de sejm nodig.

De sejm kon evenwel moeilijk tot besluiten komen, vooral na 1650 door het liberum veto.

Zij is als Poolse landdag spreekwoordelijk geworden voor verwarring en onenigheid.

Aanvankelijk vergaderde de sejm te Krakówf te Piotrków sinds 1569 te Warschau.

Naast de normale sejm bijeenkomsten kende men aparte vergaderingen, zoals die voor de koningskeuze, waar elke edelman persoonlijk aan deelnam.