Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Komen er massale RTV-vergunningcontroles?

Gestart door Pieszyce, 11 maart 2023, 01:19

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Komen er massale RTV-vergunningcontroles?
Het postkantoor heeft gesproken


Autor Izolda Hukałowicz
10 maart 2023
 
Staan we voor massale controles op de registratieplicht van televisies? De Poolse posterijen hebben verduidelijkt wie in het bijzonder inspecties kunnen verwachten. Zij heeft ons ook meegedeeld wie bij ons kan aankloppen in het kader van de inspectie. Het heeft ook antwoord gegeven op de vraag of we een tv moeten registreren als we er geen tv op kijken, maar bijvoorbeeld series van een internetplatform.

Veel Polen zijn bang voor een controle van het kijk- en luistergeld. Volgens de wet kan die controle worden uitgevoerd door medewerkers van de Poolse posterijen. Betekent dit dat binnenkort postbodes op onze deuren zullen kloppen met de vraag hen een bewijs van registratie van de televisie en betaling te tonen? Niet echt. De Poolse Post verduidelijkt misverstanden en legt uit wie ons kan controleren en in welke situatie.

RTV-vergunning 2023 - komen er massale huiscontroles?

 • De Poolse posterijen ontkennen ten stelligste dat controleurs massaal zullen controleren of wij ons kijk- en luistergeld hebben betaald.
  Naar eigen zeggen voeren niet meer dan enkele tientallen controleurs in het hele land hun taak uit.
 • Bovendien zijn het niet de huizen waarop de controleurs zich richten. De Poolse Post richt zich vooral op bedrijven en instellingen.
  Het aantal controles van huishoudens is verwaarloosbaar en vertegenwoordigt slechts een percentage van alle controles.
 • Het aantal handhavingstitels is de afgelopen jaren op hetzelfde niveau gebleven, en er is zelfs sprake van een lichte daling van
  jaar tot jaar.

RTV abonnementscontrole. Kan de postbode ons controleren?

 • De Poolse posterijen verduidelijken met klem dat geen enkele postbode bevoegd is om controles uit te voeren op
  de verplichting om ontvangers te registreren. Dit wordt alleen gedaan door bevoegde medewerkers van het Financial Service
  Centre van Poczta Polska.
 • Belangrijk is dat de inspecteurs van de Poolse posterijen zich tijdens de controle moeten identificeren en een
  identiteitskaartmoeten tonen, waarvan het model in de verordening is gespecificeerd.

RTV omroepbijdrage. Hoe kan men in beroep gaan tegen een oproep tot betaling van achterstallige vergoedingen?

Iedere klant kan gebruik maken van de procedure om in beroep te gaan tegen een dergelijke aanmaning. Verklarende brieven, klachten, vorderingen worden door de Poolse Post in elk stadium van de zaak en de procedure in overweging genomen.

In het geval van reeds uitgevoerde tenuitvoerlegging bestaat ook de mogelijkheid om in elk stadium van de procedure bezwaren en klachten in te dienen, evenals klachten bij de provinciale administratieve rechtbank. Verzoeken om kwijtschelding en betaling in termijnen kunnen rechtstreeks bij de KRRiT worden ingediend.

TV-registratie. Moet u omroepbijdrage betalen als u geen TV kijkt?

Het antwoord is: JA. De wet voorziet in een vermoeden van gebruik, zodat iemand die een radio- of televisieontvanger bezit, geacht wordt deze te gebruiken. Volgens de geldende wet moet hij dus worden geregistreerd.

RTV abonnementscontrole. Waar haalt de Post onze gegevens vandaan?

Het Postkantoor gebruikt hun abonneebestand (een databank van geregistreerde abonnees - personen en entiteiten die de registratieformaliteiten hebben vervuld) en openbare databanken, zoals het Centraal register van hotelfaciliteiten of het Centraal register en informatie over bedrijfsactiviteiten.

RTV-abonnement - meldingen en herinneringen

Poczta Polska stuurt kennisgevingen en herinneringen over achterstallige vergoedingen voordat de executietitel wordt afgegeven. Zoals het postkantoor benadrukt, is het de moeite waard eraan te denken dat de abonnee verplicht is Poczta Polska te informeren over eventuele formele en juridische wijzigingen, zoals een adreswijziging, wijziging van rechten op vrijstelling van vergoedingen, stopzetting van het gebruik, zoals het geval is met de levering van elektriciteit.

Bron: upday.com przez Autor Izolda Hukałowicz      język po Polsku

Bobal

Voor iedereen die in Polen woont:
Wat hierboven staat is ons desgevraagd op het postkantoor ook verteld. De dames op het postkantoor houden zich alleen bezig met de registratie na aanmelding en eventueel de betaling, verder bemoeien ze zich er niet mee. Dat geldt ook voor de postbodes. In principe is een controle mogelijk maar er zijn inderdaad relatief weinig controleurs voor het hele land. Van horen zeggen (geen ervaring mee): er kunnen ook verklikkers zijn.....
Ik weet niet meer de exacte bedragen maar op jaarbasis is het kijk- en luistergeld circa PLN 240. Boete bij niet betalen circa PLN 900 plus een hoop gezeur.
Het bezit van een televisietoestel of radio leidt tot heffing, het is niet relevant of en hoe je die gebruikt. Wij kijken bijvoorbeeld alleen stand alone DVD's en via internet films en TVN. Het voelt dan inderdaad niet helemaal lekker om TVP te sponsoren maar dat is helaas "part of the deal" van het wonen in Polen.

Pieszyce


En als je alles via internet zou doen, dus geen radio en geen TV toestel?

Veel PC schermen zijn al behoorlijk groot.  ;)


Bobal

ik weet het, maar.....meerdere radio's en een dikke flatscreen. Alles voor een paar tientjes in euro's afgekocht.

PieszyceIk snap hem.

Weet nog hoe het in NL was, TV en Radio betalen en dan had je autoradio gratis.

Hoe is dat in Polen met de autoradio??

Bobal

Ik heb de autoradio niet uitgezocht maar ik ga er vanuit, dat die in het pakket zit.

PieszyceAnders de auto in aluminium verpakken  ;D  ;D  ;D  ;D