Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

'U heeft geen morele basis om ons gedrag te beoordelen'

Gestart door Pieszyce, 28 april 2023, 21:17

Vorige topic - Volgende topic
Topic zoektermen [SEO] TK

Pieszyce


'U heeft geen morele basis om ons gedrag te beoordelen'
We onthullen nog een brief van TK-rechters


Auteur: DoRzeczy.pl   
26 april 2023

"Wij vinden dat u niet alleen niet het recht hebt om de titel van president van het Constitutioneel Tribunaal te gebruiken, maar dat u ook geen morele basis hebt om ons gedrag en de gerechtelijke eed die wij hebben afgelegd te beoordelen" - schrijven de rechters van het Constitutioneel Tribunaal aan Julia Przyłębska in een brief die door het portaal DoRzeczy.pl is ingezien.

Vijf rechters van het Constitutioneel Tribunaal hebben opnieuw een brief geschreven aan de president van het Constitutioneel Tribunaal, Julia Przyłębska. De auteurs van de brief zijn Jakub Stelina, Andrzej Zielonacki, Wojciech Sych, Zbigniew Jędrzejewski en Mariusz Muszyński.

Ter herinnering: bij het Constitutioneel Hof loopt een geschil over de vraag of Julia Przyłębska volgens de wet nog steeds voorzitter van het Constitutioneel Hof mag zijn. Przyłębska wil in functie blijven tot december 2024, het einde van haar negenjarige rechterlijke termijn. Zij voert aan dat zij tot president is benoemd op een moment dat de bepalingen die een termijn van zes jaar voorschrijven nog niet van kracht waren. Een aantal rechters is de tegenovergestelde mening toegedaan en wijst op andere juridische argumenten.

Nog een brief van de rechters van het Constitutioneel Tribunaal

Vijf rechters van het Constitutioneel Tribunaal hebben Julia Przyłębska opnieuw een brief gestuurd. Deze werd vandaag aan het Hof voorgelegd. Zoals we lezen deden ze dat "in antwoord op de brief van 13 april van dit jaar". Medio april stuurde Julia Przyłębska een brief aan een aantal rechters die niet waren verschenen op de briefing voorafgaand aan de hoorzitting over de wijzigingen van de wet op het Hooggerechtshof. Przyłębska riep de rechters op "hun taken onmiddellijk op te nemen". "Ik verplicht u, als president van het Constitutioneel Tribunaal en voorzitter van de rechtbank, om uw taken als rechter van het Constitutioneel Tribunaal onmiddellijk op te nemen, waartoe u zich heeft verbonden door de eed af te leggen aan de president van de Republiek Polen en ermee in te stemmen om door de Sejm van de Republiek Polen te worden gekozen". Weigeren deel te nemen aan de beraadslagingen is een schending van de plicht van een rechter, die niet vrij kan beslissen aan welke beraadslaging of zitting hij wenst deel te nemen. Door niet deel te nemen aan de werkzaamheden van het Constitutioneel Tribunaal, belet u andere rechters om als rechter op te treden. Ook het niet erkennen van het standpunt van de meerderheid van de rechters van het Constitutioneel Tribunaal is een schending van de beginselen van de werking van een legitiem orgaan", kon men destijds lezen.

De vijf rechters van het Tribunaal wijzen er in hun brief op dat "de verplichting om het ambt van rechter uit te oefenen inhoudt dat men in overeenstemming met de wet handelt en dus deelneemt aan de beraadslagingen die zijn bijeengeroepen en geleid door een daartoe gemachtigd persoon". "Volgens de wet betreffende de organisatie en de procedure voor het Grondwettelijk Hof berust de bevoegdheid om het volledige Tribunaal te leiden, met inbegrip van het bijeenroepen van beraadslagingen, bij de president van het Grondwettelijk Hof. U bekleedt deze functie niet meer wegens het verstrijken van uw ambtstermijn van zes jaar. Daarom willen wij niet dat u ons publiekelijk en op onrechtmatige wijze tot handelen dwingt," benadrukken zij in de brief waartoe wij toegang hebben gekregen.

"Ten tweede is het niet waar dat wij andere rechters verhinderen hun gerechtelijk werk te doen. Wij werken in elke samenstelling in overeenstemming met de wet, zoals blijkt uit de uitspraken van de samenstellingen waaraan wij deelnemen. U bent het die, door de procedure voor de selectie van kandidaten voor het presidentschap van het Tribunaal te blokkeren, het vermogen van volledige samenstellingen om rechtmatig te functioneren onder het voorzitterschap van een rechtmatige president, belemmert". - wijzen de rechters van het Hof erop.

De auteurs van de brief benadrukten ook dat zij nooit de regels van een legitiem orgaan hadden geschonden. "Integendeel, gedurende uw tijd bij het Hof zijn wij herhaaldelijk het slachtoffer geworden van uw misbruiken, toen u als president van het Constitutioneel Hof acties ondernam die het Hof in een staat van disfunctioneren brachten, waarvan de procedures in de zaken P 10/16, Kpt 1/17, of P 4/18 een flagrant voorbeeld zijn." - wijzen zij erop.

"Daarom vinden wij dat u niet alleen niet het recht hebt om de titel van president van het Constitutioneel Tribunaal te gebruiken, maar dat u ook geen enkele morele basis hebt om te oordelen over ons gedrag en de gerechtelijke eed die wij hebben afgelegd. Wij eisen dat u deze actie staakt," besluiten zij.

Bron:   msn.com      język po Polsku