Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

EU delegatie in Polen, Czarnek was agressief, Europarlementsdelegatie geschokt

Gestart door Pieszyce, 19 mei 2023, 23:42

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


EU delegatie in Polen, Czarnek was agressief, Europarlementsdelegatie geschokt

Het artikel wat hier onder staat is lang, maar als u wilt weten, hoe het in Polen er ECHT aan toe gaat, is het zeer de moeite waard het te lezen.
Het laat zie wat een rode bieten en kartoffelen, sommige Poolse politici zijn.

Kan me voorstellen dat de delegatie in geschokt was, zo behandel je niemand.

Lees het rustig, want er zijn wat dingen die een mens wakker kunnen maken.

Pieszyce


Czarnek was agressief. Europarlementsdelegatie geschokt

Na een bezoek aan Polen heeft een delegatie van het Europees Parlement geconcludeerd dat "de mediavrijheid in Polen wordt bedreigd, daarom wordt ook de democratie bedreigd".

Agata Szczęśniak
19 mei 2023

- We zijn geschokt door de openheid waarmee bepaalde dingen van regeringszijde worden gezegd. Voor mij was het ronduit ongekend," zei Sabine Verheyen over haar ontmoetingen met Poolse regeringsvertegenwoordigers.

Minister Czarnek was "brutaal en agressief", terwijl het hoofd van de KRRiT Maciej Świrski een "professionele propagandist in een meer klassieke stijl" is, vertelt Ilana Cicurel aan OKO.press.

Zeven leden van de commissie cultuur en onderwijs van het EP wilden met eigen ogen zien hoe vrijheid van media, culturele en artistieke instellingen en onderwijs er in Polen uitziet. Drie dagen lang ontmoetten zij regeringsvertegenwoordigers, waaronder de minister van Onderwijs en Wetenschap Przemyslaw Czarnek en Maciej Świrski van de Nationale Omroepraad, evenals media en NGO's. Zij bespraken de zaak van professor Barbara Engelking en de concessie voor Radio TOK FM.

De arrogantie van PiS verraste de Eurodelegatie

Delegatieleider Sabine Verheyen (van de EVP Eurogroep) draaide er diplomatiek gezien niet omheen. Dat deed ook Europarlementariër Ilana Cicurel (Renew-groep), geïnterviewd door OKO.press. In hun verklaringen klonk hun verbazing door over het feit dat Poolse ministers zo openlijk toegeven de principes van pluralisme en verschillende vrijheden te schenden.

De parlementsleden waren ook verbaasd over de arrogantie en hoogmoed van politici en ambtenaren die verbonden zijn aan de PiS partij.

Sabine Verheyen gaf openlijk toe dat het gedrag van de leden van de Poolse regering de delegatie "nogal negatief" had gestemd en haar deed beseffen "hoe dringend het is om op Europees niveau op te treden". Een dergelijke actie is de Europese wet op de vrijheid van de media.

- Er zijn redenen tot bezorgdheid. De academische vrijheid, de artistieke vrijheid en vooral de vrijheid van de media worden door de Poolse regering aangevallen. De Europese Unie kan dit niet accepteren", aldus Verheyen namens de Eurodelegatie.

- "Helaas hebben wij kennis genomen van acties die onverenigbaar zijn met onze opvatting van democratie en de fundamentele waarden van artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie", aldus Sabine Verheyen.

Czarnek brutaal, agressief, vertrok zonder afscheid te nemen

De delegatie was het meest onder de indruk van de ontmoeting met minister van Onderwijs Przemyslaw Czarnek. Ilana Cicurel, Europarlementariër Renew uit Frankrijk: "Zijn brutaliteit was schokkend.

- Tegen een van mijn collega's riep hij: "Stop met lachen!". Ook al lachte ze helemaal niet," zegt Cicurel.

Tegen het hoofd van de delegatie, die Duitser is, richtte Czarnek zich: "Uw voorouders hebben veel mensen gedood, wij zijn de nakomelingen van helden". De Duitse politica herinneren aan haar achtergrond, haar herinneren aan de slachtoffers van het nazisme werd herhaald tijdens andere bijeenkomsten van de EP-delegatie, onder meer met Maciej Świrski.

Ik vroeg Sabine Verheyen hoe zij dergelijk gedrag ervaart. Ze antwoordde dat ze elke keer dat ze vertegenwoordigers van de Poolse regering ontmoet soortgelijke opmerkingen hoort. Ze voegde eraan toe dat dit haar nog meer motiveert om zich in te zetten voor pluralisme en democratie. Want ze weet waar geleidelijke vrijheidsbeperkingen toe leiden.

Ilana Cicurel herinnerde Czarnek eraan dat de oorlog van Rusland met Oekraïne voortduurt: "Ik zei dat dit een oorlog van beschavingen is, en wij staan aan de kant van de vrijheid". Czarnek reageerde door te zeggen dat in Polen Solidariteit de vrijheid heeft gewonnen, en vandaag staat de vrijheid in Frankrijk op het spel.

- Het is goed dat de ontmoeting met minister Czarnek überhaupt heeft plaatsgevonden," zei Verheyen tegen de verslaggevers. - Hoewel hij niet geïnteresseerd was in een echt gesprek over specifieke onderwerpen. We hebben veel vragen gesteld, maar geen concrete antwoorden gekregen. Deze ontmoeting bevestigde hoe de Poolse regering zich heeft verwijderd van de EU-normen.

Czarnek: Ik financier wat ik wil financieren

Een van de redenen voor de ontmoeting van de EP delegatie met minister Czarnek was de zaak van professor Barbara Engelking.

Herinnering: Czarnek kondigde aan dat hij "financiële beslissingen zou herzien" betreffende het Instituut voor Filosofie en Sociologie van de Poolse Academie van Wetenschappen. Het instituut heeft professor Engelking in dienst - een Holocaust onderzoeker met een gigantische wetenschappelijke output. Volgens Chernak beledigt de uitspraak van prof. Engelking (dat Joden teleurgesteld waren in Polen omdat weinig Polen tijdens de oorlog Joden hielpen redden) de Polen.

Het instituut heeft al een deel van zijn ministeriële subsidie verloren. Academici uit Polen maar ook uit het buitenland protesteren. Zij vrezen dat de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek wordt geschonden.

- Dat de minister de onderzoekers gaat controleren is iets nieuws," vertelde Europarlementariër Cicurel aan OKO.press. Ze was verbaasd dat ook de Poolse premier zoveel aandacht besteedt aan de onderzoeker. Ze vroeg Czarnek naar het dreigement om de financiering van het Instituut voor Filosofie en Sociologie van de Poolse Academie van Wetenschappen in te trekken.

De minister antwoordde: "Ik financier wat ik wil financieren.

- Ik, ik, ik, hij zei de hele tijd dat het aan hem was om te beslissen, hij sprak niet over procedures," het Franse parlementslid kon niet uit haar verbazing komen. - Wij vrezen wat er zal gebeuren met de academische vrijheid [in Polen].

- Het feit dat de regering geen onderzoek [naar de deelname van Polen aan de Holocaust] wil financieren, getuigt van een verstoorde benadering van de academische vrijheid", vatte Verheyen de ontmoeting met Czarnek samen. - Dit is zeer verontrustend. Een dergelijk besluit van de Poolse regering heeft de hele wetenschappelijke gemeenschap geschokt en is een duidelijke beperking van het onderzoek, het kan leiden tot zelfcensuur, het roept de angst op dat er geen fondsen zullen zijn [voor onderzoek] als men afwijkt van de regeringslijn," zei Verheyen.

Czarnek wilde het niet hebben over academische vrijheid, maar nodigde in plaats daarvan een delegatie uit naar Markowa voor de viering in september van de zaligverklaring van de familie Ulma. De Ulma's verborgen Joden en werden, nadat ze door een buurman waren aangegeven, in 1944 met hun kinderen geëxecuteerd.

Minister Czarnek is duidelijk trots op zijn gedrag tijdens de ontmoeting met de EP-delegatie. Donderdagochtend schreef hij op Twitter:
 
Pluralisme? Kennen we niet

De gesprekken met andere vertegenwoordigers van de administratie van PiS  verliepen niet beter.

- Een zeer alarmerend bezoek - Sabine Verheyen evalueerde de ontmoeting met de Nationale Omroepraad.

Het gesprek ging onder meer over de bestraffing van het radiostation TOK FM. De delegatieleden hadden eerder de motivering van het besluit van de KRRiT gelezen, waarbij TOK FM een boete van 80.000 werd opgelegd.

- Professionele propagandist. In een meer klassieke stijl [dan Czarnek,  Maciej Świrski beoordeeld door Ilana Cicurel in een interview met OKO.press.

Świrski "sprak veel over Poolse culturele codes en tradities die moeten worden beschermd", terwijl hij geen antwoord gaf op vragen over mediavrijheid, meldde Verheyen.

Het parlementslid was verbaasd: "De Nationale Raad verstaat zijn acties zo dat hij een koker van de partij is en dit niet verbergt".

De delegatie wilde weten waarom de regeringspartij verreweg de meeste zendtijd krijgt op de publieke televisie. Vertegenwoordigers van de regeringscoalitie (Wet en Rechtvaardigheid (PiS) en Solidarna Polska) en bondgenoten (waaronder Kukiz'15) bezetten 77 procent van de zendtijd op TVP, volgens een rapport van prof. Tadeusz Kowalski, lid van het KRRiT.

 Europarlementariërs vroegen of dit enige bezorgdheid opriep bij de voorzitter van de Raad, die de controlerende instantie is over de media in Polen.

"De regering heeft de leiding" - was Świrski's antwoord volgens Sabina Verheyen. - "Dit is een nogal autoritaire opvatting van de media in een democratie," merkte zij op. - Volgens ons moeten de publieke media zorgen voor pluralisme.

De delegatie wees er ook op dat president Świrski media die kritisch staan tegenover de regering als oppositiemedia beschouwt. - Onafhankelijke media kunnen niet als oppositiemedia worden afgeschilderd. Onafhankelijke media moeten zowel de regering als de oppositie bekritiseren, soms mogen ze ook lovend zijn, maar bovenal moet er een diversiteit aan meningen zijn", aldus Verheyen.

De Europarlementariërs waren ook bezorgd over andere acties tegen de mediavrijheid: de nogal willekeurige toepassing van regelgeving door de Nationale Raad, de uitbreiding van concessiebesluiten, de stroom van zogenaamde SLAPP rechtszaken.

"Dit is geen delegatie die zal praten en vergeten".

Zal het bezoek concrete resultaten opleveren?

- We keren terug met een gevoel van grote verantwoordelijkheid. We kunnen dit niet laten gebeuren in Europa. We moeten nadenken over concrete instrumenten," zei Ilana Cicurel tegen OKO.press.

De Franse Europarlementariër gelooft dat wat de media en de academische wereld in Hongarije is overkomen een waarschuwing is. - De Poolse regering is duidelijk geïnspireerd door Hongarije. Kijk naar Hongarije en je zult zien wat er over een paar jaar in Polen zal gebeuren, zegt Cicurel. - Polen is nog niet zover, dus we kunnen nog steeds optreden.

- Wij zijn vastbesloten te handelen," aldus Cicurel. De delegatie moet nog werken aan een gedetailleerd verslag, conclusies en aanbevelingen. De conclusies zullen worden gepresenteerd aan de Europese Commissie. De delegatie wil dat de EC aandacht besteedt aan de vraag of de regelgeving inzake mediavrijheid en academische vrijheid in Polen wordt uitgevoerd.

Poolse journalisten vroegen of de delegatie een kans ziet om de situatie van de media in Polen te verbeteren en in dit verband druk uit te oefenen op de Poolse regering.

Verheyen herinnerde eraan dat er een artikel 7-procedure tegen Polen loopt: "De kwestie van de mediavrijheid is ook relevant in deze procedure".

Zij wees er ook op dat pluralisme en vrijheid behoren tot de fundamentele waarden die door de Europese verdragen worden gewaarborgd. - Het is onze taak de grondrechten van elke EU-burger te beschermen, voegde Cicurel eraan toe.

 - Dit is geen delegatie die kwam praten, terugkomt en het vergeet. We zullen het niet vergeten. We hebben niet het recht u in de steek te laten," zei Ilana Cicurel tegen OKO.press.

Het belangrijkste instrument van de Unie om de mediavrijheid in Europa te garanderen is de Europese Media Freedom Act. Deze moet vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 als verordening worden aangenomen.

Ilana Cicurel vertelde ook dat de EU meer geld moet uittrekken voor burgerorganisaties en democratische initiatieven, vooral van jongeren, en voor onafhankelijke media.

"De vijanden van de vrijheid (Rusland, China) investeren in de media en voeren er propaganda. Wij zijn democratisch en we investeren niet in de pers omdat we denken dat we dan propaganda krijgen. En wij moeten juist in de media investeren om de mediavrijheid te beschermen." Ze voegde eraan toe dat er ook bruggen moeten worden gebouwd met kleinere steden zodat hun inwoners zich niet in de steek gelaten voelen.

TVP negeerde de uitnodiging

De delegatie heeft drie dagen in Polen doorgebracht. Zij had onder meer een ontmoeting met de voorzitter van de Nationale Omroepraad Maciej Świrski, de minister van Onderwijs Przemysław Czarnek en de onderminister van Cultuur Jarosław Sellin.

Zij sprak ook met vertegenwoordigers van onderwijs-NGO's: Protest met een uitroepteken, Space for Education Foundation, evenals vertegenwoordigers van het Museum van de Geschiedenis van de Poolse Joden Polin, het Dramatisch Theater, en redacties - TOK FM, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita en TVN24.

De delegatie wilde ook vertegenwoordigers van TVP ontmoeten, stuurde een uitnodiging, maar kreeg geen antwoord. - Er was geen wil om ons het alternatieve standpunt te laten weten," zei de voorzitster tegen OKO.press.

Ze bezocht ook Lublin, dat dit jaar de Europese Jongerenhoofdstad is. Leden van de delegatie spraken daar met ambtenaren van de stad en de Baobab-organisatie.

De delegatie bestond uit Sabine Verheyen, voorzitter (EVP, Duitsland), Michaela Šojdrová (EVP, Tsjechië), Petra Kammerevert (S&D, Duitsland), Ilana Cicurel (Renew, Frankrijk), Diana Riba i Giner (Verts/ALE, Spanje), Irena Joveva (Renew, Slovenië). Begeleidend lid: Tomasz Frankowski (EPP, Polen).

Agata Szczęśniak - journaliste, sociologe. Bij OKO.press sinds 2016. Ze schrijft over Poolse en buitenlandse politiek, media, vrouwenrechten. Voorheen adjunct-hoofdredacteur van "Krytyka Polityczna". Ze werkte ook voor "Gazeta Wyborcza". Ze was medebedenker van het satirische feministische programma "Przy kawie o sprawie". Ze presenteert het programma "Jest temat" bij TOK FM radio.

Bron:  wirtualnemedia.pl. OKO press, onet.pl przez Agata Szczęśniak   język po Polsku

Nemo.omen

Charnek is werkelijk van de pot gerukt en hij bewijst dit ook nog eens gezien het onderstaande zo juiot op Interia geplaatste bericht.Czarnek publiceert een opname van de bijeenkomst: hier is mijn "agressie en brutaliteit"
Uitgewerkt door: Marcin Jan Orłowski

Ik zal geen onderzoek financieren dat gericht is op het belasteren van de Poolse staat - zei minister van Onderwijs Przemysław Czarnek tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement. Als reactie op beschuldigingen van een vermeende "agressieve" aanpak, publiceerde de PiS-politicus een opname van zijn toespraak op sociale media.
Het hoofd van het ministerie van Onderwijs plaatste een audio-opname die tijdens de bijeenkomst was gemaakt op Twitter .
"Niet alleen zijn de bevoegdheden van die EU-landen die ik maandag heb ontvangen, ze liegen . Hier is mijn 'agressie en brutaliteit'", schreef hij.

Czarnek: "Sommige kan ik financieren, andere niet"

Tijdens de ontmoeting met de vertegenwoordigers van de Commissie cultuur en onderwijs heeft het Europees Parlement duidelijk benadrukt dat hij als minister van Onderwijs geen onderzoeksfinanciering zou accepteren die het imago van Polen in de wereld zou kunnen schaden .
- Ik zal geen onderzoek financieren dat gericht is op het belasteren van de goede naam van de Poolse staat . Want in de Poolse staat waren er afpersers, in de Poolse staat waren er Volksdeutsche (...) er waren dieven, er waren moordenaars. In de Poolse staat waren er ook mensen die rechtstreeks samenwerkten met de Gestapo, er waren ook mensen die moorden pleegden, zei hij.

- Maar de overgrote meerderheid van deze staat , inclusief de institutionele, ondergrondse staat, was gericht op het bestrijden van al deze absoluut negatieve elementen - voegde hij eraan toe.

Het hoofd van het ministerie van Onderwijs herinnerde zich onder meer een verklaring van Barbara Engelking , die in een van de interviews onder meer verklaarde dat de Polen tijdens de Holocaust de Pools-Joodse gemeenschap in de steek lieten . Przemysław Czarnek beschreef het als een aanslag op de goede naam van de Poolse staat.

- Mevrouw Engelking is een professor zoals iedereen en haar uitspraken, vooral die in de media, moeten worden ondersteund door wetenschappelijke argumenten, niet door haar standpunt , dat absoluut verdraaid is. Als ze wetenschappelijke argumenten gebruikt, heeft ze ruimte voor elk argument in Polen - zei hij.

De brutaliteit van de minister
Volgens de leden van de delegatie die deelnamen aan het gesprek met Przemysław Czarnek was zijn "wreedheid schokkend" . Dit beeld van de situatie werd gepresenteerd door Frans EP-lid Ilana Cicurel .

- We keren terug met een gevoel van grote verantwoordelijkheid . Dat kunnen we in Europa niet laten gebeuren. We moeten nadenken over specifieke tools - zei ze in een interview met OKO.press.
- De Poolse regering is duidelijk geïnspireerd door Hongarije . Kijk naar Hongarije en je zult zien wat er over een paar jaar in Polen zal gebeuren , voegde ze eraan toe.

Pieszyce

Zoals ik op Twitter al naar Czarnek schreef, je hebt duidelijk laten ziën dat je een mens bent zoals de Polen een "Burak" of "Cebula" noemen.

Mijnheer was beledigd.

Ik weet nog dat Marowiecki de Polen in bescherming nam, als zijnde geen collaborateurs met de Nazi's, hij wist toen feilloos te vertellen dat die in Nederland woonden, dar woonden mensen die Joden voor geld verraden haddem.

Ik schreef hem toen:

Geachte premier,

u bent slecht op de hoogte, de NSBers die Joden verraden hebben, hebben na de tweede Wereldoorlog  voor dit feit vastgezeten en geboet.
In Polen lopen ze nog vrij rond en worden in bescherming genomen en soms zelfs verheerlijkt, zoals u de Vervloekte soldaten verheerlijkt en jaarlijks eer bewijst door kransleggingen`.

Ziet u het duidelijke verschil?


Rutte wilde er niet op in gaan en dat betreur ik nog steeds.

Ik heb een beetje genoeg van die Poolse schijnheiligheid.

Jedwabne, Kielce en nog een paar blijf ze herdenken