Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Het volgende is een verklaring van de Joodse Confederatie van Oekraïne

Gestart door Pieszyce, 21 juni 2023, 00:07

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Anton Gerashchenko   @Gerashchenko_en


The following is a statement of the Jewish Confederation of Ukraine

Referring to his "Jewish friends," speaking at the St. Petersburg Economic Forum, Vladimir Putin called the Ukrainian President Volodymyr Zelensky not a Jew, but a disgrace to the nation who is covering up neo-Nazism. Once again he stressed the need for the so-called "denazification" in Ukraine. In this connection, we would like to state the following:

First:
Volodymyr Zelensky is the leader who has shown an example of courage to his people and to the world. Volodymyr Zelensky is a hero not only to the Jewish people, but to the entire political Ukrainian nation, which of course includes Jews. We are proud of the unwavering resilience of our President, who defends the democratic values, freedoms and peaceful rights of Ukraine and our citizens.

Second:
There is no neo-Nazism in contemporary Ukraine All the more so at the state level. By the way, everyday anti-Semitism, already one of the lowest in Europe, is practically nonexistent in Ukraine after February 24, 2022. In a recent study, the Anti-Defamation League explicitly linked this to the authority of Volodymyr Zelensky, who is leading the entire nation, including Jews, in the fight against russian aggression.

Third:
In regards to the accusation of the Ukrainians for the crimes during the Holocaust. We would like to remind you that Ukraine is the fourth country in the world in the number of the Righteous Among the Nations (people who saved Jews during the Holocaust) – 2,691 people, according to Yad Vashem. According to Ukrainian researchers, there are over 15,000 Ukrainian Righteous. There are hundreds of thousands of Jewish lives saved on their account. It was namely under President Volodymyr Zelensky that the Day of the Ukrainians who rescued Jews during the Second World War was established. It is celebrated at the state level on May 14. Streets, squares, mini-parks, and memorials are named after the Ukrainian Righteous among others under the initiative of the Jewish Confederation of Ukraine "The Righteous People of My City" in all regions of Ukraine. Many more arguments could be cited to refute the narratives of the russian propaganda. As an illustration of the so-called "denazification," we want to show just one photo. This is the Menorah at the Drobytsky Yar Memorial near Kharkiv. Here, during the Holocaust, the Nazis shot about 20,000 prisoners of the Kharkiv ghetto The photo was taken right after the russian shelling on March 26, 2022.

President of the Jewish Confederation of Ukraine
Boris Lozhkin
Chief Rabbi of Kyiv and Ukraine
Yaakov Dov Bleich
Director of the Jewish Confederation of Ukraine Inna Ioffe


Anton Gerashchenko @Gerashchenko_nl

Het volgende is een verklaring van de Joodse Confederatie van Oekraïne

Verwijzend naar zijn "Joodse vrienden" noemde Vladimir Poetin op het Economisch Forum van Sint-Petersburg de Oekraïense president Volodymyr Zelensky geen Jood, maar een schande voor de natie die neonazisme verbergt. Hij benadrukte nogmaals de noodzaak van de zogenaamde "denazificatie" in Oekraïne. In dit verband willen we het volgende opmerken:

Ten eerste:
Volodymyr Zelensky is de leider die een voorbeeld van moed heeft getoond aan zijn volk en aan de wereld. Volodymyr Zelensky is niet alleen een held voor het Joodse volk, maar voor de hele politieke Oekraïense natie, waar Joden natuurlijk deel van uitmaken. We zijn trots op de standvastige veerkracht van onze president, die de democratische waarden, vrijheden en vreedzame rechten van Oekraïne en onze burgers verdedigt.

Ten tweede:
Er is geen neonazisme in het hedendaagse Oekraïne Des te meer op staatsniveau. Trouwens, het alledaagse antisemitisme, dat al een van de laagste in Europa was, is na 24 februari 2022 praktisch onbestaande in Oekraïne. In een recente studie heeft de Anti-Defamation League dit expliciet gekoppeld aan het gezag van Volodymyr Zelensky, die de hele natie, inclusief Joden, leidt in de strijd tegen de russische agressie.

Ten derde:
Met betrekking tot de beschuldiging van de Oekraïners voor de misdaden tijdens de Holocaust. We willen u eraan herinneren dat Oekraïne het vierde land ter wereld is wat betreft het aantal Rechtvaardigen onder de Volkeren (mensen die Joden hebben gered tijdens de Holocaust) - 2.691 mensen, volgens Yad Vashem. Volgens Oekraïense onderzoekers zijn er meer dan 15.000 Oekraïense Rechtvaardigen. Zij hebben honderdduizenden Joodse levens gered. Het was namelijk onder president Volodymyr Zelensky dat de Dag van de Oekraïners die Joden hebben gered tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingesteld. Deze wordt op 14 mei op staatsniveau gevierd. In alle regio's van Oekraïne worden straten, pleinen, miniparken en gedenktekens vernoemd naar onder andere de Oekraïense rechtvaardigen, op initiatief van de Joodse Confederatie van Oekraïne "De rechtvaardigen van mijn stad". Er kunnen nog veel meer argumenten worden aangehaald om de verhalen van de Russische propaganda te weerleggen. Ter illustratie van de zogenaamde "denazificatie" willen we slechts één foto laten zien. Dit is de Menora bij het Drobytsky Yar Memorial bij Kharkiv. Hier schoten de nazi's tijdens de Holocaust ongeveer 20.000 gevangenen van het getto van Kharkiv dood. De foto is genomen vlak na de Russische beschieting op 26 maart 2022.

Voorzitter van de Joodse Confederatie van Oekraïne
Boris Lozhkin
Opperrabbijn van Kiev en Oekraïne
Yaakov Dov Bleich
Directeur van de Joodse Confederatie van Oekraïne Inna Ioffe

https://pbs.twimg.com/media/Fyxa3EQWwAEcdHi?format=jpg&name=small


Anton Gerashchenko    @Gerashchenko_en

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1669809466307493893