Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Open brief van Włodzimierz Karpiński aan de president van de Republiek Polen

Gestart door Pieszyce, 25 januari 2024, 11:13

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Open brief van Włodzimierz Karpiński aan de president van de Republiek Polen

24 januari 2024

Geachte heer de president,
 
Ik ben een staatsburger van de Republiek Polen. In de ogen van de wet nog steeds onschuldig, ook al zijn er aanklachten tegen hem ingediend. Deze beschuldigingen zijn het gevolg van laster. Dit werd gedaan door een persoon die in hechtenis zat op grond van zeer ernstige aanklachten, waarop een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar staat. De voorwaarde voor haar vrijlating was het afleggen van belastende verklaringen tegen mij. Ze zei dat ze had gehoord dat ik op het punt stond een misdaad te begaan, en dat de aanklager haar arrestatie had opgeheven. De werkzaamheden in deze zaak werden uitgevoerd door de CBA. Momenteel loopt er een strafrechtelijke procedure omdat de operationele controlemaatregelen die deze dienst tegen mij heeft toegepast onrechtmatig waren. Ondanks deze actie van de CBA werd er geen bewijs tegen mij gevonden.

Ik heb 9 maanden in detentie doorgebracht. De aanklager heeft mij in deze periode drie keer ondervraagd, in totaal ongeveer tien uur. De eerste twee keren waren vlak na mijn arrestatie en vóór het verzoek tot arrestatie werd ingediend. Na mijn arrestatie, gedurende de daaropvolgende negen maanden van gevangenschap, was er slechts één ondervraging door de aanklager – op verzoek van mijn advocaten.

Alle telefoons van mijn familie werden in beslag genomen, inclusief de telefoon van mijn vrouw, die belangrijke medische gegevens bevatte die verband hielden met haar ziekte. Mijn vrouw kreeg toestemming om contact met mij op te nemen na anderhalve maand na mijn tijdelijke arrestatie. Ze kon mij dan een uur per maand zien. Om mij te ontmoeten moest ze elke keer elf uur reizen. Ik kon mijn zoons maandenlang niet zien. Als gezin hebben we deze oneerlijke en moeilijke situatie afzonderlijk moeten ervaren, in stilte, zonder enige mogelijkheid van hulp van buitenaf.

Het Openbaar Ministerie heeft herhaaldelijk openbare verklaringen over mij afgelegd, vooruitlopend op mijn schuld en alleen hun interpretaties als feiten gepresenteerd. Op dezelfde manier stelt u mij in uw openbare verklaringen gelijk aan twee PiS-politici die juridisch zijn veroordeeld door een onafhankelijke Poolse rechtbank en die om deze reden onherstelbaar hun zetels in het parlement hebben verloren. Dit is een slechte daad. U schendt duidelijk de basisbeginselen van de Grondwet, die u als president van de Republiek Polen publiekelijk hebt beloofd te zullen handhaven. Uw uitspraken over mij zijn niet de stem van burger Andrzej Duda, maar van de president van de Republiek Polen, en niets rechtvaardigt dergelijk gedrag. Ik wil u eraan herinneren dat iedereen een inherente en onvervreemdbare waardigheid heeft, waarvan de bescherming uw plicht is. Ik zou willen benadrukken dat de Grondwet de gelijkheid van mensen voor de wet garandeert. Ondertussen is de situatie van de veroordeelde Mariusz Kamiński en Maciej Wąsik en die van mij, een persoon zonder strafblad, anders. Er is in mijn zaak niet eens een aanklacht ingediend, maar ze zijn wel juridisch veroordeeld voor de misdaden die ze hebben begaan.

Het is de autoriteiten verboden informatie aan de media te verstrekken waarin niet-veroordeelde personen als schuldig worden aangemerkt, totdat hun schuld wettelijk bewezen is. De verplichtingen van dergelijk gedrag, die het beginsel van het vermoeden van onschuld garanderen, zijn vastgelegd in de beginselen van het Europees recht (overweging 19 van Richtlijn 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016).

U legt uitsluitend verklaringen jegens mij af om politieke kortetermijndoelen te bereiken. Uw partijgenoten, die u uiteindelijk met succes gratie heeft weten te verlenen, zijn door een rechtbank bestaande uit rechters die u niet hebt benoemd, veroordeeld wegens het handelen in strijd met het algemeen belang.

Er zaten ook valse tonen in uw uitspraken toen u opriep tot een humane behandeling van uw PiS-collega's. U negeert de herhaalde langdurige detentie van veel Poolse burgers in detentie. Op 3 september 2015 heeft de Sejm van de Republiek Polen, waaronder ikzelf, regelgeving aangenomen die in overeenstemming was met de Europese wetgeving en die het vermoeden van onschuld werkelijk garandeerde. Nadat PiS aan de macht kwam, werden ze onmiddellijk veranderd, ook met jouw deelname. Sindsdien is in Polen een beschuldiging van het plegen van een ernstig misdrijf door het openbaar ministerie voldoende voor arrestatie. U heeft niet gemerkt dat u het was die de wet ondertekende die resulteerde in de strenge beperkingen waarmee uw collega's te maken kregen. U riep dus op tot gedrag dat in strijd was met de wet, die u promootte. De realiteit van de Poolse arrestaties is dramatisch. Mariusz Kamiński en Maciej Wąsik hebben niets ergers meegemaakt dan anderen die door de democratische Poolse staat van hun vrijheid werden beroofd. Wet en Rechtvaardigheid, waaronder Mariusz Kamiński en Maciej Wąsik, waren de afgelopen acht jaar verantwoordelijk voor deze vorm van functioneren van detentiecentra. Een te frequent en langdurig gebruik van arrestaties tegen burgers is een mislukking van de rechtsstaat.

Met vriendelijke groeten

Włodzimierz Karpiński

Bron:    wiesci24.pl     język po Polsku

Pieszyce