Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Parlementariërs willen de goede naam van de paus verdedigen

Gestart door Pieszyce, 9 maart 2023, 21:14

Vorige topic - Volgende topic
Zoektermen JPIIraison-d'état

Pieszyce


Parlementariërs willen de goede naam van de paus verdedigen
Scheuring-Wielgus: Johannes Paulus II is niet de Poolse raison d'état


IAR,
oprac. Daniel Drob, Paulina Zduniak
9 maart 2023 

De cultuurcommissie van de Sejm buigt zich over twee ontwerpresoluties over het verdedigen van de goede naam van Johannes Paulus II. Dit is een reactie op de TVN-reportage over Karol Wojtyla. - We moeten ons richten op de onrechtvaardigen, niet op degenen die hun oren hebben geblokkeerd of hun ogen hebben bedekt," zei Joanna Scheuring-Wielgus tijdens de commissievergadering.

Vicepremier, minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed Piotr Gliński, die een van de ontwerpresoluties indiende, zei dat we te maken hebben met een poging om de fundamenten van onze natie te vernietigen. Naar zijn mening moeten acties die het gezag van Johannes Paulus II willen ondermijnen krachtig worden bestreden. - Het Poolse parlement moet zich uitspreken, want dit is een aanval op de Poolse raison d'état, op de fundamenten van het functioneren van de Poolse natie, van de gemeenschap," zei de vice-premier.

De parlementsleden willen de goede naam van Johannes Paulus II verdedigen. Er zijn ontwerpresoluties

Een tweede ontwerp over de kwestie werd ingediend door de Poolse Volkspartij. Vicepremier Piotr Gliński zei dat de parlementsleden zullen proberen één resolutie op te stellen. Hij sprak de hoop uit dat in de commissie overeenstemming kan worden bereikt en één tekst kan worden opgesteld.

De motie van Wet en Rechtvaardigheid (PiS) benadrukt dat de Sejm "de schandelijke campagne van de media, grotendeels gebaseerd op materiaal van het geweldsapparaat van de Volksrepubliek Polen, met als doel de grote Poolse paus - de heilige Johannes Paulus II - krachtig veroordeelt. De poging om Johannes Paulus II in diskrediet te brengen met materiaal dat zelfs de communisten niet durfden te gebruiken, verwijst naar methoden die de auteurs buiten de kring van beschaving plaatsen waartoe Polen sinds 1989 behoort."

De tweede motie stelt dat "de Sejm van de Republiek Polen zijn dankbaarheid betuigt aan paus Johannes Paulus II voor de herwonnen vrijheid en onafhankelijkheid van ons vaderland en het ontwaken van de waardigheid onder de volkeren van de wereld. en "de Sejm van de Republiek Polen acht het zijn plicht tegenover toekomstige generaties om eraan te herinneren dat de Poolse paus een onvermoeibaar pleitbezorger van de mensenrechten en verdediger van de armen in alle uithoeken van de wereld was."

- De activiteit [van Johannes Paulus II - red.] in niet alleen religieuze, maar ook patriottische en politieke dimensies voor Polen en de wereld staat buiten kijf. Elke dag moeten we eraan herinnerd worden, zodat opeenvolgende generaties het kunnen begrijpen en zien," zei Władysław Kosiniak-Kamysz tijdens een vergadering van de Commissie Cultuur en Media van de Sejm. - Zelfs degenen die vandaag de straten van Johannes Paulus II een andere naam willen geven, moeten beseffen dat dankzij zijn rol het IJzeren Gordijn is gevallen, dat wij dankzij zijn rol in de Europese Unie zitten - zei het hoofd van de PSL.

Joanna Scheuring-Wielgus: Johannes Paulus II is niet de Poolse raison d'état

Joanna Scheuring-Wielgus, voorzitter van de commissie, voerde het woord tijdens het debat in de commissie. De vicevoorzitter van Nieuw Links zei dat zij aanvankelijk niet over de zaak wilde spreken omdat "deze resoluties helemaal niet in de Sejm thuishoren.

- We zouden hier helemaal niet over moeten debatteren, want de Sejm is er niet om te beoordelen of iemand schuldig of onschuldig is. Daar zijn de bevoegde overheidsdiensten voor", aldus het parlementslid.

- Maar in alle rust [...] verwijzend naar wat de heer Gliński heeft gezegd, wil ik duidelijk maken: minister, Johannes Paulus II is niet de Poolse raison d'état of het fundament van de staat. De Poolse staat bestond al lang voor Johannes Paulus II en het ging toen ook heel goed," reageerde Joanna Scheuring-Wielgus op de verklaring van minister Gliński.

Zoals de politica betoogde: "De Sejm is er niet om de goede naam van iemand te verdedigen - ook al is iemand controversieel of niet. - De Sejm is er om wetten te maken, en we maken al zeven jaar geen wetten meer", voegde ze eraan toe.

"Laten we bijdragen aan het goede, maar laten we bijdragen aan het goede van de mensen die benadeeld zijn".

- U zei dat we een volledig nieuwe situatie hebben omdat er aanvallen zijn geweest die - en ik citeer - "leugenachtig en agressief" zijn," vervolgde het parlementslid haar verklaring gericht aan minister Gliński, waarbij ze, zoals ze zei, "verschillende feiten" aanhaalde uit boeken en films gewijd aan slachtoffers van molestaties door priesters, waarvan Karol Wojtyla op de hoogte zou zijn geweest.

Sprekend over recente publicaties - een film en boeken over Wojtyla - herinnerde Scheuring-Wielgus eraan dat deze feiten en getuigenissen van slachtoffers van geestelijken bevatten.

- Laten we bijdragen aan het goede, maar laten we bijdragen aan het goede van degenen die onrecht is aangedaan, de kinderen die zijn verkracht, gemolesteerd, die geen genoegdoening hebben gekregen. We moeten buigen voor degenen die onrecht is aangedaan, niet voor degenen die hun oren hebben dichtgestopt of hun ogen hebben bedekt. Daar is het parlement niet voor", aldus het parlementslid. - Laten we het juiste doen, laten we ervoor zorgen dat seksuele misdrijven niet verjaren. Het is verschrikkelijk dat iemand die seksueel is misbruikt en de moed heeft daarover te spreken, haar dader niet voor het gerecht kan brengen, benadrukte zij en voegde daaraan toe: - Als we goed willen doen, laten we dat dan doen in het belang van degenen die schade is aangedaan.

Bron:  wiadomosci.gazeta.pl przez Daniel Drob, Paulina Zduniak      język po Polsku

Pieszyce

AANVULLING:


Joanna Scheuring-Wielgus zegt zoals het is, dit hoort niet thuis in de Sejm

De bekende Dominicaan Paweł Gużyński zegt die ook in zijn video die u onderstaand kunt zien.

Ewa  @Ewa0909Ewa

,,"lans na papieżu"... w taki sposób próbuje PiS ratować swój upadający wizerunek, na chwilę ,,odciągnąć" uwagę Polaków od demolki, jaką nam zaserwowali. Tonący brzydko się chwyta.

"lans op de paus"... zo probeert PiS haar falende imago te redden, om de Polen even 'af te leiden' van de afbraak die ze ons hebben voorgeschoteld. De drenkeling grijpt naar strohalmen.Video:
  https://twitter.com/i/status/1633848957859250183

Deze Dominicaan wordt altijd gevraagd door TVN om uitleg te geven wat er zich in de kerk afspeelde.
Hij doet dat eerlijk en oprecht en zeer vaak tegen de wil van de Bischoppen in omdat hij zegt zoals het is.

Inmiddels woont het niet meer in Polen, maar in Rotterdam waar hij nieuwe Dominicanen opleid.

Het artikel:

Dominicaan Paweł Gużyński uit Łódź vertrekt voor enkele jaren naar Nederland.
Hij verlaat Polen om "alles wat hij zegt niet geaccepteerd wordt"


zal ik t.z.t. zal plaatsen, dit gebied de eerlijkheid.