Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Jacek Nizinkiewicz: Dit gaat niet over Johannes Paulus II

Gestart door Pieszyce, 11 maart 2023, 01:05

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Jacek Nizinkiewicz: Dit gaat niet over Johannes Paulus II
maar over onenigheid over het onder het tapijt vegen van pedofilie.


9 maart 2023   
Jacek Nizinkiewicz

PiS wil van de "verdediging" van de Poolse paus een politiek wapen voor de verkiezingen maken, waarbij zij de slachtoffers van pedofielen vergeet en met twee maten wil meten voor wereldlijke en kerkelijke daders. Dit kan niet worden goedgekeurd.

Het materiaal van "Rzeczpospolita" en TVN24 heeft een discussie op gang gebracht over het systematisch verzwijgen van pedofiele zaken in de katholieke kerk door sommige geestelijken. En terecht, want jarenlang was het een taboe en werd elke poging om het aan te kaarten beschouwd als een "aanval op de kerk".

Het probleem is multidimensionaal. Er worden pogingen gedaan om de kwestie te politiseren en de kat op zijn kop te zetten. Daar moeten we niet mee instemmen, omwille van het welzijn van de slachtoffers en de gerechtigheid die hun toekomt. Johannes Paulus II herhaalde: "U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden". En de waarheid is in dit geval geen partijboodschap.

De afgelopen dagen is er een behoorlijke storm losgebarsten rond Johannes Paulus II. Een televisiereportage en een zojuist verschenen boek - gebaseerd op vier gevallen - brengen een sterke stelling naar voren dat Karol Wojtyla heel goed op de hoogte was van pedofilie van de geestelijkheid en er niets aan deed.

De Kerk is geen broeinest van kwaad en pedofilie, maar zoals in elke beroepsgroep waren er ontaardingen en een gebrek aan passende reacties. Het is ook niet zo dat Johannes Paulus II tijdens zijn hele pontificaat en eerdere ambtstermijn misdadigers in de doofpot heeft gestopt en misdaden heeft helpen verdoezelen. Als dat het geval was geweest, zou er tijdens zijn pontificaat niet zijn gereageerd op misdaden in de Kerk in Ierland en de VS. En toch kwam daar uiteindelijk een aardbeving. Of het te laat gebeurde en of de reactie kwam onder druk van de publieke opinie is een andere zaak.

Ook in Polen waren er reacties. "Het uitblijven van een straf door een kerkelijk tribunaal maakt de misdaad niet ongeldig en wist de schuld niet uit," schreef in september 1971. Kardinaal Karol Wojtyła, de toenmalige metropoliet van Kraków, aan pater Józef Loranc, veroordeeld wegens seksueel misbruik van verschillende meisjes, die de gevangenismuren al had verlaten. Dit zijn de woorden uit een brief die de journalisten Tomasz Krzyżak en Piotr Litka van "Rzeczpospolita" hebben gevonden in de archieven van het Instituut voor Nationale Herinnering (IPN). "Uit het archiefmateriaal dat we hebben bereikt, blijkt dat kardinaal Wojtyla in zijn geval onmiddellijke beslissingen nam, in overeenstemming met de Code van Canoniek Recht (CCP),"- schrijven de 'Rz' journalisten. Hoe was het in andere gevallen? Wist kardinaal Wojtyla en deed hij niets? Wist Johannes Paulus II het en zweeg hij liever? Dit zou het onderwerp van onderzoek moeten zijn, niet een samenzwering van zwijgen in naam van een vals begrepen goede herinnering aan Johannes Paulus II.

    Het is niet zo dat Johannes Paulus II tijdens zijn pontificaat en eerdere ambtsperiode misdadigers heeft gedekt en misdaden heeft helpen verdoezelen...

Op initiatief van de PiS- en PSL-club zijn twee afzonderlijke resoluties over het verdedigen van de goede naam van St. Johannes Paulus II. De PSL-resolutie is bedoeld om Johannes Paulus II te herdenken, en de PiS-resolutie is een reactie op het openbaar gemaakte mediamateriaal en is een poging om zich te verdedigen tegen de "vernietiging" van de Poolse paus. De PSL, met zijn mildere resolutie, wil niet dat PiS de enige partij is die Johannes Paulus II verdedigt. Bovendien verdedigen de boeren de paus niet zozeer als wel om hem te herdenken.

"Politiek goud" voor Wet en Rechtvaardigheid

Heeft de paus een politieke verdediging nodig? Politieke partijen hebben zeker een politiek wapen nodig, en dat is de vermeende aanval op de Kerk van "communisten en verraders", zoals Marek Suski van PiS zegt. En wie heeft de slachtoffers verraden die Marcin Gutowski bereikte in het TVN24-rapport, in wie de kerk niet geïnteresseerd was, net als de rechterlijke macht? Wie zal hen de verloren jaren teruggeven en goedmaken? De regerende partij kan het niet schelen, want die geeft geen procentpunten in de peilingen. Het "verdedigen" van de Kerk en Johannes Paulus II tegen "communisten en verraders" is "politiek goud". Vooral in kleine steden waar alleen de Poolse radio en tv te bereiken zijn, waarvan de Polen de waarheid niet zullen leren.

Het geschil over Johannes Paulus II is donderdag het heetste onderwerp van de Sejm-sessie. PiS heeft hierover een resolutie ingediend. De Volkspartij heeft haar eigen document opgesteld. Aan de zijlijn kun je meestal de mening tegenkomen dat PiS een ander campagneonderwerp aan het testen is.

Tactieken onder de titel "verdediging van de Kerk" werden al gebruikt toen de "Rzeczpospolita" schreef over de aantijgingen tegen aartsbisschop Juliusz Paetz. Aartsbisschop Marek Jędraszewski verdedigde Paetz door te spreken over een "aanval op de Kerk". Net als vandaag wil hij de waarheid over de Kerk niet horen. De Heilige Stoel legde een liturgisch verbod op aan aartsbisschop Paetz nadat beschuldigingen van het molesteren van seminaristen van een seminarie in Poznań openbaar waren geworden, en verbood hem na verloop van tijd ook deel te nemen aan openbare ceremonies, maar er werd geen proces tegen hem aangespannen om hem strafrechtelijk verantwoordelijk te stellen voor de aan hem toegeschreven daden. Na verloop van tijd nam Paetz ook deel aan openbare kerkelijke plechtigheden. Is dit hoe gerechtigheid eruit ziet?

Is het eerlijk dat de Kerk haar archieven blokkeert? Is het normaal dat de metropoliet van Kraków Marek Jędraszewski niet toestaat dat kerkelijke documenten worden onderzocht en beschreven? Is het juist dat een priester die van parochie naar parochie werd overgeplaatst 95 jongens molesteerde en dat de toenmalige bisschop Wiktor Skworc hem naar Oekraïne stuurde, waar hij nog meer misdaden pleegde? Er zijn meer soortgelijke gevallen. Is dit wat Wet en Rechtvaardigheid wil verdedigen? We zouden allemaal gelijk moeten zijn voor de wet, ongeacht religie, sociale status, opvattingen, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, enz.

PiS wil dat de kerk een staat binnen een staat wordt. En dat is niet normaal. Alle kerkelijke archieven moeten beschikbaar worden gesteld aan onderzoekers en journalisten die de waarheid aan het licht willen brengen. De stilte van de minister van Justitie Zbigniew Ziobro over deze kwestie is bizar. Ook het stilzwijgen van kardinaal Stanislaw Dziwisz, die voor de waarheid zou kunnen opkomen, is vreemd. De slachtoffers van pedofielen verdienen deze waarheid.

Er zijn geen resoluties over de slachtoffers

En hoe zit het met Johannes Paulus II? Als alle zaken die door de journalisten van "Rzeczpospolita" en TVN24 openbaar zijn gemaakt vóór de zaligverklaring aan het licht waren gekomen, had het proces misschien langer geduurd. Of misschien zou het anders zijn afgelopen. We zullen het nooit weten, want de entourage van de paus had uitzonderlijke haast om Johannes Paulus II zalig te verklaren. Alle twijfels over de Poolse paus hadden in het stadium van de zaligverklaring moeten worden weggenomen. Maar dat gebeurde niet. Vroeger begon het proces van zaligverklaring 50 jaar na iemands dood. Later verkortte Johannes Paulus II de termijn tot vijf jaar, die in het geval van de Poolse Paus niet in acht werd genomen. Waarom? Zodat er geen moeilijke vragen over de heilige gesteld konden worden?

Vandaag zien we dat de Kerk fouten heeft gemaakt. De slachtoffers van deze fouten leven nog steeds. Voor hen moet worden gezorgd door de kerk, de staat en misschien zelfs de partij die "Wet" en "gerechtigheid" in haar naam heeft.

De misdaden van pedofilie en het toedekken ervan kunnen niet verjaren. Wij zijn gerechtigheid verschuldigd aan de slachtoffers en hun geliefden wier levens zijn verwoest. Laten we beginnen met empathie voor de slachtoffers, niet voor de priesters die fouten hebben gemaakt. Laten we beginnen met het openstellen van de kerkelijke archieven en de geestelijken voor de wet gelijk stellen met de leken. Laten we beginnen met de kant van de slachtoffers te kiezen, niet de boosdoeners. En laten we geen politiek maken van menselijk onrecht, want dat is noch juist noch rechtvaardig. Er zijn geen resoluties over slachtoffers.

Bron:  rp.pl  przez Jacek Nizinkiewicz    jezyk po Polsku