Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Adam Mazguła: een staat beheerd door "heiligheid"

Gestart door Pieszyce, 2 januari 2023, 00:36

Vorige topic - Volgende topic
Tags doorstaatbeheerd"heiligheid"

Pieszyce

Adam Mazguła: Uniformen hebben gefaald
03. Oct 2018 at 19:24Adam Mazguła: een staat beheerd door "heiligheid"

6 oktober 2018

De tragedie van Polen schuilt in het feit dat de katholieke hiërarchen alles hebben bereikt wat ze konden door constant katholieke bisschoppen om te kopen met privileges en donaties via alle volgende regeringspartijen. De PiS ging echter nog verder en dankte voor politieke steun, bouwde zijn politiek succes op de overheersing en agressie van één geloof, en creëerde een confessionele staat in Polen.

Katholieke bisschoppen hebben alles onder controle wat ons leven aangaat. Ze leggen ons zelfs de wijze en voorwaarden van bevruchting op, garanderen hun aanwezigheid gedurende hun hele leven, totdat ze de plaats aangeven van onze begrafenis op het kerkhof dat voornamelijk door de pastoor wordt beheerd. Ze brachten een situatie waarin de kerk zijn geloof opeist voor de geboorte van een man, en vervolgens door middel van een systeem van invloeden en krachten die in de loop van de jaren werden ontwikkeld, de volledige engineering van het management van de maatschappij organiseerden. Hij legt ons zijn manier van denken, christelijke cultuur, waarden en sociale gewoontes op. Hij overtuigt ons dat we niet voor onszelf en onze familieleden leven, maar voor God die de dood van de martelaar aan het kruis heeft gebracht. Simpel gezegd, onze katholieke maatschappij leeft in angst voor de belofte van het evalueren van hun houding na de dood.

Het probleem is echter dat de hiërarchen oordelen wat goed en heilig is en wat niet, vaak zonder rekening te houden met de geschriften in de geloofsboeken.  Op deze manier creëerden de bisschoppen de hele industrie om de maatschappij te onderwerpen door de belangrijkste gebeurtenissen in ons leven te beheersen: doopsel, eerste communie, bevestiging, huwelijk, de geboorte van nieuwe kinderen en hun huwelijken, jubilea en sterfgevallen. Alles is tot in de kleinste details ontwikkeld en wat nodig is voor een dergelijke georganiseerde ideologie van de kerk, werd gegarandeerd door de bepalingen in de Poolse wet en ondersteund door de onderworpen overeenkomst van onze staat met het Vaticaan.

Elke officiële feestdag begint in de kerk. De mis voor het begin van de staatsceremonie in essentie, sluit in wezen alle niet-praktiserende religie uit van de Poolse samenleving. Militairen, brandweerlieden en politieagenten in staatsuniformen nemen deel aan de mis, en Andrzej Duda knielt gewoonlijk publiekelijk voor de bisschoppen. De president en premier van het land vertrouwden Polen toe aan Christus en Maria. Kinderen leren in elke Poolse school te geloven.  Op overheidskantoren in alle Poolse staatsinstellingen zijn de aalmoezeniers in dienst..

Er heerst een sfeer van onderwerping aan de mensen van de kerk in Polen, hoewel onze bisschoppen in onze geschiedenis zich zelden gedroegen in overeenstemming met ons nationaal belang.

Met God op zijn lippen, en blijkbaar voor zijn glorie, organiseerde hij bloedige pogroms, kruistochten voor materiële winst, en onderwerpt mensen door angst en martelaarschap. De vloeken achter Grunwald, de ondersteuning voor partities, de samenwerkingen met de indringers, zegenende de Nazi-troepen die Polen gaan veroveren ... zijn slechts enkele schitterende voorbeelden van de misdaden begaan door de katholieke kerkhiërarchie ten opzichte van onze natie.

Ondertussen, domineren ze in het leugenachtige beeld van de Poolse morele autoriteit. Niemand die besluit het valse leven van de bisschop te bekritiseren en doelen te bereiken, is nooit veilig geweest en is het vandaag nog niet zo. Eens werden ze op stapels en op in beslag genomen eigendommen verbrand. Tegenwoordig is hij daar blij mee, buitengesloten van de samenleving, bedreigt met het strafrecht en een artikel over overtredingen om religieuze gevoelens te beledigen.

Bisschoppen leggen een verhaal op van ongekende agressie tegen mensen die in de PRL wonen, hoewel de meeste kerken op dat moment werden gebouwd of herbouwd. Door hun geheugen selectief te behandelen, vergeten ze dat 10.000 priesters en bisschoppen geregistreerd waren als geheime medewerkers van de veiligheidsdiensten van die periode. Het is de grootste sociale groep geregistreerd door de diensten, het hele apparaat van het informeren en sociale onderdrukking gericht tegen de Poolse samenleving. Ondertussen, aanhalend de uitzonderingen van waardige geestelijke houdingen van die periode, vallen ze vandaag anderen aan en presenteren ze zich in het licht van de vervolgden in dat systeem. De morele ineenstorting van bisschoppen doet het meeste pijn aan de alomtegenwoordige internationale samenspanning van pedofilie. Maar zelfs in deze tragedie hebben bisschoppen partners in de vorm van bescherming van openbare aanklagers en politieautoriteiten.

Iedereen heeft het recht om zijn vrijheid van geloof en religie uit te oefenen, maar overheidsinstanties kunnen dit vertrouwen niet opleggen aan andere burgers. Ondertussen schendt de overheid de vrijheid van geloof van degenen die hun officiële religie niet delen. Ten koste van alles smokkelt hij haar ideologie in de universeel bindende wet en legt ze de normen op van katholiek gedrag in de hele samenleving. In de kerken herbouwen ze fascisme en arochiale associaties van
wereldbeschouwelijke agressie tegenover niet-gelovigen en volgers van andere goden.

Er is zo'n ongelooflijk schandaal dat de heersers aankondigen dat alleen katholieken echte Polen zijn. Wie delen dit geloof dan niet? Hoe zij "hun homogene toestand" van atheïsten en gelovigen in een andere God zullen zuiveren, dit heb ik officieel nog niet gehoord.

Ondertussen, de alomtegenwoordige minachting voor kennis en mensen van de wetenschap, hypocrisie, waardoor mensen uit de case in staatsposities kunnen domineren, de valse tolerantie voor constitutionele misdadigers en de intense opbouw van de valse autoriteit van de hiërarchen van de katholieke kerk in onze samenleving is de essentie van de huidige crisis van autoriteiten.

De weg naar de vrijheid van Polen en de bevordering van openheid van denken en waarheid leidt tot het einde van politici die de kerk likken, scheiding van religie van de staat en zijn terugkeer naar kerken en catechetische salons.

Polen kijken massaal naar de film "Kler", wat een discussie oproept over de leugenachtige moraliteit van mensen die heiligheid beheren.

Op zondag 7 oktober ontmoeten we elkaar in Warschau op de Dagen van de Seculariteit. We bespreken de agressie van de wereldvisie op vrouwen en kinderen, tolerantie en vrijheid van meningsuiting, het recht op vrijheid om hun geloof en religie te belijden. Echter, niet over hoe je deze hypocriete wereld moet bevechten, maar hoe je je moet verdedigen tegen de onderdrukking van deze hypocriete staat, het geloof dat de partij van het nationalisme steunt. Hoe kunnen we onze burgersbewust maken dat heiligheid niet de bisschoppen zijn en hun machine van uitbuiting en controle, is het alleen hun leven, het recht op wederzijdse liefde en geluk? Ik ben ervan overtuigd dat dit de enige effectieve en duurzame weg naar normaliteit is, om de wil van de mens te respecteren, die God ons zogenaamd zou hebben gegeven.

Adam Mazguła

Bron:  thefad.pl przez Adam Mazguła    język po Polsku

Pieszyce

Re: Adam Mazguła: een staat beheerd door "heiligheid"
08. Oct 2018 at 13:39

nemo.omen
Trouw Veteraan
 


Weer een geweldige analyse van Mazgula, wat hij beschrijft is gewoon waar. Toch wil ik daarbij 2 opmerkingen maken.

Ten eerste. De Poolse RK is geen kerk die voldoet aan de regels van de RK kerk zoals deze mondiaal  )dis)functioneert. De Poolse kerk is geen RK kerk, maar een uiterst conservatieve, reactionaire, racistische etc afsplitsing van de wereldwijde RK kerk. Het wordt tijd dat Rome dat maar eens duidelijk stelt.

Ten tweede. Het is onvermijdelijk zoals dit geldt voor ieder geloof. De ontkerking slaat overal toe. De film Kler draag daar nu actueel Polen extra bij. Mensen worden steeds meer bewust en realiseren zich dat ze gewoon belazerd worden door het instituut van de Poolse RK kerk.

Mensen beseffen steeds meer en beter dat men wel gelovig kan zijn, dat is voor een ieder een vrije keus. Maar dan komt men daarmede in de problemen met het instituut dus de Poolse clerus ,beter gezegd / de Poolse klere lijders- waarin  het geloof als het ware wordt georganiseerd.

En nog één zeer persoonlijke opmerking. Geloof is verbonden met geloven. Geloven is mensen werk dus ieder geloof om het even welke dat is , Christendom,Islam, Boeddishme, Joods  enz enz is door mensen bedacht. Dit in een tijd die eeuwen achter ons ligt, dus in deze moderne tijd gaan zij allen ten onder.

In deze tijd is bepalend wat wij weten. Weten is verbonden met het woord wetenschap. Alleen dat telt wat bewezen is. Op zich is dit ook een redelijk gevaarlijke ontwikkeling.

Pieszyce

Re: Adam Mazguła: een staat beheerd door "heiligheid"
08. Oct 2018 at 15:21


CiteerTen eerste. De Poolse RK is geen kerk die voldoet aan de regels van de RK kerk zoals deze mondiaal 
)dis)functioneert.
De Poolse kerk is geen RK kerk, maar een uiterst conservatieve, reactionaire, racistische etc
afsplitsing van de wereldwijde RK kerk. Het wordt tijd dat Rome dat maar eens duidelijk stelt.

Dat is ook wat Mazguła omschrijft, in de Poolse kerk is er bijvoorbeeld een priester die ik Knebel
noem omdat dit een deel van zijn naam is, speciale missen organiseert voor Extreem rechts welke hij
overal waar hij op de sociale media zit promoot. Dat zou dus niet moeten kunnen in een land met 6
miljoen slachtoffers uit WWII en nee het is niet Mielarz die is uit zijn priesterambt gezet.
 Men zou dan echt eens moeten onderzoeken hoe Polen in WWII was, want ergens moet dit
Fascisme vandaan komen.

CiteerTen tweede. Het is onvermijdelijk zoals dit geldt voor ieder geloof. De ontkerking slaat overal toe.
De film Kler draag daar nu actueel Polen extra bij. Mensen worden steeds meer bewust en realiseren
 zich dat ze gewoon belazerd worden door het instituut van de Poolse RK kerk.

Ik ben en blijf er van overtuigd, dat als door de jaren heen, de excessen METEEN door het Vaticaan
verwijdert waren, en men was dat blijven doen, er nu meer rust zou zijn in de RK Kerk en dat
wereldwijd. Laat je excessen zitten gaan ze zweren en een eigen leven lijden. Een daarvan is de
zakenman in Toruń

Wat geloven is en hoe het is ontstaan is des mensen, dit forum leent zich daar niet voor, omdat men
 over de kern van geloven nooit op een medium als dit moet discussiëren. De ontwikkelingen en
miskleunen is iets anders.

Wetenschap is daarom heel mooi, maar uit eigen ervaring weet ik, dat er zaken zijn die door
wetenschappers nog nooit onderzocht zijn omdat dit gewoon niet kan. Ik kan dan ook stellen,
dat GELUKKIG niet alles wetenschappelijk is uit te leggen.

Dit was brandpunt goedenavond.  ;)

Pieszyce

Re: Adam Mazguła: een staat beheerd door "heiligheid"
08. Oct 2018 at 20:44

Torun Marcel
Super Veteraan
CiteerEn nog één zeer persoonlijke opmerking. Geloof is verbonden met geloven. Geloven is mensen werk dus ieder geloof
om het even welke dat is , Christendom,Islam, Boeddishme, Joods  enz enz is door mensen bedacht.

Zo denk ik en verklaar ik in vriendenkringen ook.
Het geloof is een allesomvattend geheel.
Daarbinnen zijn er clubs die allen menen eigenaar te zijn van het geloof.
Inderdaad, pas later ontstaan.
Dus iedereen moet maar zien bij welke club hij/zij dat geloof wil neerleggen.
Of helemaal nergens neerleggen en zelf een club zijn.
Ik ben van huis uit RK en dat bevalt mij wel als ik zie wat andere geloofsgroepen hun leden opleggen.