Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Hongarije maakt EU woedend met blokkade van 18 miljard euro steun aan Oekraïne

Gestart door Pieszyce, 12 november 2022, 00:56

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Hongarije maakt EU woedend met blokkade van 18 miljard euro steun aan Oekraïne

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock waarschuwde Boedapest geen "poker te spelen" met het vitale geld.

Door Hans von der Burchard
10 november 10

BERLIJN - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft Hongarije donderdag bekritiseerd voor het blokkeren van 18 miljard euro aan
financiële steun van de EU aan Oekraïne. Zij zei dat Boedapest geen "poker mag spelen" in een poging om Brussel onder druk te zetten in een afzonderlijk
geschil over de rechtsstaat.

Het protest van Baerbock sloot aan bij oproepen van verschillende EU-diplomaten die de regering van premier Viktor Orbán beschuldigden van chantage.

De Europese Commissie stelde woensdag een steunpakket van 18 miljard euro voor om Oekraïne te helpen zijn economie en openbare diensten het komende
jaar overeind te houden en de kritieke infrastructuur te herstellen die door Russische raket- en kamikazeaanvallen is vernietigd.

Tijdens een bijeenkomst van EU-ambassadeurs, eveneens op woensdag, zei Hongarije volgens drie ambtenaren dat het het steunpakket niet kon steunen. Dit
kan een fatale hindernis vormen, aangezien het geld voor Oekraïne niet kan worden verstrekt zonder de steun van alle 27 EU-landen, omdat de begrotingsregels
unanimiteit vereisen.


De sloopkogel van Hongarije heeft tot frustratie geleid in Brussel, Berlijn en andere EU-hoofdsteden. Vier EU-ambtenaren en -diplomaten hebben POLITICO
verteld dat zij het blokkeren van de steun aan Oekraïne door Boedapest zien als een chantagetactiek om druk uit te oefenen om meer dan 13 miljard euro aan
EU-middelen voor Hongarije vrij te maken, die volgende maand kunnen worden opgeschort als het land niet voldoende doet aan de reeds lang bestaande
bezorgdheid over de democratische achteruitgang.

Baerbock mengde zich donderdag in de strijd.

"Onze financiële, humanitaire steun [aan Oekraïne] in het kader van de winterhulp is geen normale Europese aangelegenheid waarbij mensen poker spelen en
heen en weer onderhandelen over financiële middelen", zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken tegen verslaggevers in antwoord op een vraag van
POLITICO of Hongarije de EU probeerde te dwingen concessies te doen in het rechtsstaatgeschil.

"We bevinden ons in een situatie waarin we juist met de financiële steun van Europa levens redden", zei Baerbock, die samen met haar Zweedse collega Tobias
Billström op een persconferentie in Berlijn sprak.

"We zien dat minstens 30 procent, zo niet 40 procent, van de civiele infrastructuur [in Oekraïne] is vernietigd," voegde ze eraan toe, en voegde eraan toe dat
het hulppakket van de EU snel moet worden goedgekeurd omdat "de winter voor de deur staat".

Een woordvoerder van de Hongaarse permanente vertegenwoordiging bij de EU antwoordde niet op een verzoek om commentaar.

Dinsdag probeerde de Hongaarse minister van Financiën Mihály Varga het verzet van Hongarije tegen het steunpakket van de EU te rechtvaardigen: "Hongarije
is klaar Oekraïne te steunen, maar wij willen dat niet".

Hongarije staat onder toenemende financiële druk nu de EU dreigt ongeveer 7,5 miljard euro aan EU-middelen voor het land op te schorten op grond van een
mechanisme dat de uitbetaling van begrotingsmiddelen koppelt aan normen inzake de rechtsstaat, terwijl nog eens 5,8 miljard euro aan middelen voor het
herstel van het coronavirus op het spel staan. Brussel eist corruptiebestrijding en justitiële hervormingen om het geld vrij te maken.

Op donderdagavond zal het Duitse parlement naar verwachting een resolutie aannemen waarin de regering wordt verzocht de Hongaarse hervormingen
"grondig" te onderzoeken en het geld alleen vrij te geven als Boedapest kan bewijzen dat het zijn hervormingsplannen serieus neemt.

De kwestie zal waarschijnlijk op 6 december tijdens een vergadering van de Europese ministers van Financiën worden besproken.

Paola Tamma droeg bij aan de verslaggeving.

Bron:    politico.eu  by Hans von der Burchard

Pieszyce


Press release  9 November 2022    Brussels

Commissie stelt stabiel en voorspelbaar steunpakket van maximaal 18 miljard euro voor Oekraïne voor 2023 voor


Na de Europese Raad van 20-21 oktober 2022 heeft de Commissie vandaag een ongekend steunpakket voor Oekraïne voorgesteld van maximaal 18 miljard euro voor 2023.
Dit zal gebeuren in de vorm van leningen tegen zeer gunstige voorwaarden, die vanaf 2023 in regelmatige tranches zullen worden uitbetaald.

Deze stabiele, regelmatige en voorspelbare financiële bijstand - gemiddeld 1,5 miljard euro per maand - zal een aanzienlijk deel helpen dekken van de financieringsbehoeften
van Oekraïne op korte termijn voor 2023, die door de Oekraïense autoriteiten en het Internationaal Monetair Fonds worden geraamd op 3 tot 4 miljard euro per maand.
De door de EU voorgestelde steun zou gepaard moeten gaan met soortgelijke inspanningen van andere belangrijke donoren om alle financieringsbehoeften van Oekraïne
voor 2023 te dekken.

Dankzij dit pakket zal Oekraïne lonen en pensioenen kunnen blijven uitbetalen en essentiële overheidsdiensten, zoals ziekenhuizen, scholen en huisvesting voor de overgebrachte
bevolking, draaiende kunnen houden. Het zal Oekraïne ook in staat stellen de macro-economische stabiliteit te waarborgen en cruciale infrastructuur te herstellen die door
Rusland in zijn aanvalsoorlog is verwoest, zoals energie-infrastructuur, watersystemen, vervoersnetwerken, wegen en bruggen.

De steun uit hoofde van het instrument zal gepaard gaan met hervormingen om de rechtsstaat, goed bestuur, fraudebestrijding en corruptiebestrijding in Oekraïne verder te
versterken. Daarom zal de financiële steun, rekening houdend met de ontwikkelingen ter plaatse, worden omkaderd door beleidsvoorwaarden die erop gericht zijn de Oekraïense
 instellingen te versterken en de weg te bereiden voor een succesvolle wederopbouw, alsmede Oekraïne te steunen op zijn Europese weg.

bHoe zal dit pakket werken?

Dit instrument voor macrofinanciële bijstand+ (MFB+) bouwt voort op eerdere pakketten macrofinanciële bijstand en biedt Oekraïne grote flexibiliteit en zee. . . . . . . . .

Bron:  Lees hier verder . . . . . . . . europa.eu/commission . . . . . . .English . . . .

Nemo.omen

Asl Hongarije dwarsligt is er in algemene juridische zin voor de EU een optie om toch de gelden beschikbaar te stellen. Betaling  vindt dan plaats op voorschotbasis.Gaat H als nog akkoord dan kunnen deze voorschotten worden omgezet in een definitieve toekenning. Blijft H bij zijn standpunt dan moet de EU de voorschotten terugvorderen. Daaraan zal Oekraine niet voldoen of hooguit het Hongaarse aandeel betreft en dat geld blijft dan weer binnen de EU. Hongarije is dan wel de schlemiel

PieszyceMaar alles om Putler tevreden te stellen. Wat heeft de EU aan Hongarije?? Wat doet Hongarije voor Europa??

Van mij mogen ze vertrekken.