Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Kerch-brug weer zwaar beschadigd

Gestart door Pieszyce, 17 juli 2023, 23:36

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Kerch-brug weer zwaar beschadigd

NOELREPORTS
 
   @NOELreports

Overnight, Ukraine attacked the Kerch bridge connecting the Russian mainland and Crimea. One bridgespan is badly damaged, making that side of the bridge unusable. It does need a second round looking at the damage done.

Van de ene op de andere dag viel Oekraïne de Kerch-brug aan die het Russische vasteland met de Krim verbindt. Een brugoverspanning is zwaar beschadigd, waardoor die kant van de brug onbruikbaar is. Het heeft wel een tweede ronde nodig om te kijken naar de aangerichte schade.

Video:7   https://twitter.com/i/status/1680823381954797569


Duke Of Twist     @DukeTwist

The UMV's (jetski's) may have towed the Submersible Drones (used on the Kursk Bridge) past Sevastopol then released them and turned back toward Sevastopol as had not enough fuel to return to base.

De UMV's (jetski's) kunnen de Submersible Drones (gebruikt op de Koerskbrug) voorbij Sevastopol hebben gesleept, ze toen hebben losgelaten en zijn teruggekeerd naar Sevastopol omdat ze niet genoeg brandstof hadden om terug te keren naar de basis.Ukrainian Front      @front_ukrainian

Yesterday, a video about the production of  Russian Lancet drones broke the network. And today the Crimean bridge was destroyed by naval drones, and it will be the same for every type of drone. — Minister of Digital Transformation of  Ukraine Fedorov. It is better to act, not to burn photos of one's own productions and to provide for the Defense Forces. Production has already grown, in some categories, by more than 100 times compared to last year. More drones are needed. And it will be.

Gisteren brak een video over de productie van Russische Lancet drones het netwerk. En vandaag werd de Krimbrug vernietigd door marinedrones, en het zal voor elk type drone hetzelfde zijn. - Minister van Digitale Transformatie van Oekraïne Fedorov. Het is beter om te handelen, niet om foto's van de eigen producties te verbranden en om te voorzien in de Defensie Strijdkrachten. De productie is in sommige categorieën al meer dan 100 keer zo groot als vorig jaar. Er zijn meer drones nodig. En dat zal ook gebeuren.