Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Jarek, gif en zijn religie

Gestart door Pieszyce, 15 mei 2023, 22:10

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Jarek, gif en zijn religie

6 mei 2023

Kaczynski staat vandaag de dag niet toe dat de natie de Poolse grondwet dient en handhaaft. Hij eist dienst aan zichzelf. Wie met hem het land niet te gronde wil richten is een vijand van Polen en de Kerk.

Jarosław Kaczyński is op geen enkel gebied van het leven mijn idool. Wat mij beangstigt is zijn koppigheid waarmee hij verdeeldheid zaait, mensen vergiftigt met het gif van de haat en, onder het mom van een goedmoedige koeliegrootvader die al dicht bij de kerk staat, een oorlog tussen de Polen doet oplaaien.

Ik hoorde eens een oude slogan van hem:
"Wie zijn hand opheft tegen de Kerk, die wil vernietigen, heft zijn hand op tegen Polen".

Grappig, want hij is het die zijn hand opsteekt tegen de Kerk, en zijn gedachtegang volgend, die de Kerk wil vernietigen, steekt zijn hand op tegen Polen!

Ik ben opgegroeid in een bescheiden, arm gezin, aan de rand van ons land, niet in de luxe van de communistische intelligentsia in Żoliborz. In tegenstelling tot Kaczyński kon ik zonder problemen mijn eigen beslissingen nemen over bevordering naar de volgende klas, toelating tot de middelbare school en succesvolle universitaire examens. In tegenstelling tot hem heb ik mijn hele leven mijn vaderland gediend in het leger, als padvinder, als activist in de Karpatische traditie....

Weer anders dan Kaczyński nam ik van huis uit de heilige woorden mee: mijn Vaderland, mijn Polen, mijn lieve landgenoten, mijn mooie land....

Ik leef in de overtuiging dat dit niet mijn eigendom is, maar een soort verklaring van verbondenheid die in mijn hart staat gegrift. Het is dit stukje moeder aarde, deze omgeving, nationaliteit, taal... Van mij, maar gedeeld met anderen zoals ik, voor de gemeenschappelijke welvaart, voor de vreugde van het samenleven met buren die zijn opgegroeid met een gemeenschappelijke geschiedenis en het welzijn van de hele natie.....

Vanuit mijn ouderlijk huis heb ik dienst genomen voor Polen en het Poolse volk. Zoals zij, en mijn hele leven heb ik getracht trouw te zijn aan deze dienst.

Kaczyński staat zichzelf niet toe Polen en de Polen vandaag te dienen. Hij eist dienst aan zichzelf. Daarom verdeelt hij, zeikt hij en deelt hij mee dat wie niet met hem is, een vijand van Polen is.

Hij voert een interne oorlog tegen soorten, tegen klootzakken, tegen communisten, dieven, het meesterras en anderen die, hoewel ze hier wonen en de Poolse taal spreken, volgens Kaczyński geen echte Polen zijn.

Ik vraag me af wat hij wil doen met degenen die hem niet trouw zijn, die andere landgenoten verraden en die niet zijn mede-Polen zijn?

Toch blijft hij nieuwe fronten van strijd creëren onder zijn landgenoten.

Waarom doet hij dit? Hoe kan hij zo onverantwoordelijk zijn en toch publieke steun hebben?

Kaczynski doet niet mee, hij vecht.

Kaczyński vecht tegen de oppositie. Hij concurreert niet politiek. Hij luistert af, creëert nieuwe CV's en vernietigt, daagt uit, verzint, ratelt... Hij vecht.

Hij heeft een machine gecreëerd die de Polen uitbuit, verdeelt, voorliegt en steelt. Een bulldozer van anti-Poolse, onverantwoordelijke en ongestrafte ruïnering van onderwijs, gezondheid, justitie, politie, diensten... Hij kapt en verkoopt bossen, brengt afval binnen, vergiftigt rivieren, vervuilt de lucht....

Het bestrijdt ook de kerk door haar onterechte privileges te verlenen, door een paraplu van bescherming te creëren over de misdaden van de geestelijkheid, door de overheersing van één staatsgeloof en zelfs religieuze agressie te creëren.

Kaczyński heeft een partij van religieuze aanbidding gecreëerd en zijn prioriteiten liggen door elkaar.

De huidige bisschoppen gedragen zich als goden. Weinigen accepteren echter dat zij meestal recente medewerkers zijn van de gehate diensten die op basis van hun diocesane en parochiekanselarijen agitatie- en verkiezingsbureaus van de PiS hebben opgericht.

Kaczyński heeft de staat zodanig gecommodificeerd dat hij Polen identificeert met PiS.

Zelfs kritiek op zijn partij wordt gezien als een aanval op Polen. Het streven van de Polen naar respect voor hun fundamentele vrijheden, naar hun recht op het geloof dat zij belijden, zonder politieke en pathologische vooringenomenheid, is verworden tot een "hand opsteken tegen de kerk".

Het is immers het streven naar normaliteit en de rebellie tegen de fobieën en de ziekte van de macht die de aanleiding vormt voor de kritiek, en zeker niet het opsteken van een hand (die, net als Cyrankiewicz, volgens Kaczyński moet worden afgehakt).

De waarheid is dat het Jaroslaw Kaczyński is, die zijn hand heeft opgeheven tegen de fundamenten van ons bestaan, tegen de grondwet, tegen de vrijheden, tegen de wet, tegen andersdenkenden in Polen, tegen onze internationale afspraken, tegen tolerantie en waarheid.

Hij is degene die zijn hand heeft opgeheven tegen Polen en tenminste tegen een groot deel van het Poolse volk!

En de kerk, laat die zichzelf verdedigen en de gelovigen belijden. Dit heeft niets met Polen te maken, maar alleen met de verdraaiingen die de PiS-autoriteit van religieuze cultus- en gifproducenten financiert.

De hand zal verdorren.

Meneer Kaczyński, u hebt uw hand boven mijn hoofd gehangen en houdt hem nu al 7 jaar vast. U zeikt en overtuigt anderen om u te haten. Denkt u niet dat op een dag deze hand en deze tong eindelijk... moeten verdorren?

U laat zelf zien dat u met de hulp van uw volgelingen zelfs illegaal het politieke systeem van Polen heeft veranderd.

Kent u een soortgelijke kl**tzak in de geschiedenis van Polen die gif produceerde voor de natie of zo'n agressief, zich voordoend christelijk geloof van de macht?

Maak je echter geen zorgen. Zo'n verdorde hand, tong en zere knie zal je niet weerhouden om terecht te staan voor de ondergang van het land.
Wat ik iedereen van harte toewens.

I]Adam Mazguła[/i]

Bron:  mazgula.pl przez Adam Mazguła      język po Polsku