Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Szczecin. CBA betrad een gynaecologenpraktijk

Gestart door Pieszyce, 26 februari 2023, 01:30

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Szczecin. CBA betrad een gynaecologenpraktijk
Nam patiëntendossiers van 30 jaar


oprac. Magdalena Bojanowska
24 februari 2023   

Agenten van het Centrale Anticorruptie Bureau zijn de gynaecologische praktijk van dokter Maria Kubisa in Szczecin binnengedrongen. Op bevel van het openbaar ministerie namen ze daar de medische dossiers van vrouwelijke patiënten van bijna 30 jaar mee, meldt "Gazeta Wyborcza". - Mijn patiënten zijn ook officieren van justitie, politieagenten, CBA agenten, vrouwen die rechter zijn. En wat gaat de officier van justitie nu allemaal lezen? - vraagt de dokter.

Volgens de "Gazeta Wyborcza" van Szczecin drongen agenten van het centrale anticorruptiebureau op 9 januari laat in de middag de particuliere gynaecologische praktijk van dokter Maria Kubisa binnen. - Er zaten nog vrouwen in de wachtkamer na operaties, en ik kon ze niet meer opnemen", benadrukte de arts.

De gynaecoloog voegde eraan toe dat alle medische dossiers van haar patiënten waren meegenomen, inclusief informatie over zwangerschappen, miskramen, vruchtbaarheidsbehandelingen, endometriose of kanker. - Alle documentatie sinds 1996, sinds het begin van mijn praktijk. Dit maakt het moeilijk voor mij om patienten te behandelen. Ik kan niet naar de medische geschiedenis kijken. Ook mijn mobiele telefoon, waarmee ik contact had in de twee ziekenhuizen waar ik werk, is afgenomen," zei ze.

- Mijn patiënten zijn ook officieren van justitie, politieagenten, CBA agenten, vrouwen die rechter zijn. En wat gaat de officier van justitie nu allemaal lezen? - vroeg, geciteerd door "Wyborcza", dokter Maria Kubisa, MD.

Op de deur van het kantoor van de dokter plakte ze een kaartje: "Ik informeer mijn patiënten dat op 9 januari 2023, door een beslissing van het Openbaar Ministerie in Szczecin, alle patiëntendossiers vanaf 1996 zijn meegenomen. Ik weet niet waar ze zijn of wie er toegang toe heeft of wat ze erin zoeken. Ik heb een klacht ingediend bij de rechtbank in Szczecin en bij de Ombudsman. Als u het niet eens bent met deze behandeling, stuur dan een schriftelijke klacht naar het kantoor van de Ombudsman. Sygn.II.519.128.2023.S.K. Adres: 77 Solidarności Street, Warschau 00-090".

Reden voor onderzoek naar medeplichtigheid aan zwangerschapsafbreking

Officier van justitie Marcin Lorenc, woordvoerder van het regionale parket van Szczecin, vertelde "GW" dat de medische gegevens van de vrouwen werden meegenomen in verband met het onderzoek naar hulp en medeplichtigheid bij zwangerschap door het gebruik van een farmacologisch abortusmiddel. Hij voegde eraan toe dat het hier niet ging om een zwangerschap die de gezondheid of het leven in gevaar bracht, noch om een zwangerschap die het gevolg was van verkrachting.
 
- Het gaat ook om een handeling in het kader van de geneesmiddelenwet, waarbij medische producten in de handel worden gebracht, geneesmiddelen die niet over de juiste goedkeuringen beschikken en in Polen niet zijn toegelaten. Het gaat om het vermoedelijke gebruik van een abortusmiddel dat in Polen niet mag worden gebruikt," zei hij. Er is echter geen aanklacht tegen de gynaecoloog ingediend.

Marcin Lorenc wees erop dat de kaarten gevoelige gegevens bevatten, en daarom heeft alleen de openbare aanklager die belast is met de zaak er toegang toe.

"Het meenemen van alle dossiers lijkt op een zoektocht naar bewijsmateriaal met geweld".

Rafał Gawęcki, advocaat van dokter Maria Kubisa, benadrukt dat de diensten geen reden hadden om de medische dossiers van ook maar één patiënt mee te nemen, en dat ze allemaal zijn meegenomen. De advocaat heeft in deze zaak een klacht ingediend bij de rechtbank.

- Het Openbaar Ministerie heeft het recht om de medische gegevens van patiënten in te nemen. Ze allemaal meenemen daarentegen lijkt op een zoektocht naar bewijsmateriaal met geweld," meent Kamila Ferenc, advocaat van de Stichting voor Vrouwen en Gezinsplanning.

Op de portal van de bekende Doctor zijn veel positieve recensies over de gynaecologe te lezen. Een van haar patiënten sprak met de Gazeta Wyborcza. Zij benadrukte dat de arts "twee keer haar leven heeft gered. - Terwijl andere artsen bang waren om mij te opereren. En deze mens wordt vervolgd door het parket van Ziobro, waarbij bovendien intieme details uit onze dossiers worden gebruikt", zei ze, en ze benadrukte dat het "schokkend" was.

Bron:  wiadomosci.gazeta.pl przez  Magdalena Bojanowska       język po Polsku

Pieszyce

 

Asociaal zoiets, de privacy van deze vrouwen ligt bij het OM
Tijd dat dit gaat veranderen, herstel de rechten van de vrouw.  >:(  >:(  >:(  >:(

Bobal

Dit worden toch steeds meer Russische toestanden. Er lijkt geen concrete klacht te zijn. Maar voor de één of andere anti-abortus fanaat is er toch reden, om een zoektocht te beginnen bij betreffende arts. En geloof me, in 30 jaar dossiers is er altijd wel ergens een kleine onvolkomenheid te vinden. Zeker in een land als Polen waar formaliteiten (nog steeds?) heilig zijn. Dus de zoektocht zal wellicht iets opleveren. Zit Polen op een rechtszaak uit een -mogelijk ver- verleden te wachten?
Er zijn recentere zaken van ernstiger orde die naar mijn mening dringender zijn. Daar laat ik het verder even bij >:( .
En daarnaast: er is oorlog bij de buren, er zijn meer dan een miljoen vluchtelingen in het land, er is een tekort aan goede kolen, de inflatie is één van de hoogste in Europa, enz., enz........

Pieszyce
100% met je eens.

Dit is puur maffia gedrag, maar kan ook beïnvloed zijn uit de geestelijkheid, beiden moeten daar vanaf blijven.

Pieszyce


De patiënten van dokter Kubisa zijn opgeroepen voor ondervraging
"Ze hebben mijn telefoonnummer gevonden"


16 september 2023
Auteur:  Renata Kijowska

De zaak van de gynaecoloog uit Szczecin, waarbij de politie patiëntendossiers in beslag nam zonder zich te bekommeren om het argument van het medisch beroepsgeheim, is terug. Nu worden de patiënten van dokter Maria Kubisa opgeroepen op het politiebureau. De diensten gaan na of er hulp was bij de abortus.

Mevrouw Anna is al ondervraagd en leeft mee met de vrouwen die hiermee geconfronteerd worden. - Ik had het gevoel dat ik mijn privéleven moest opbiechten. Ik heb echt medelijden met andere patiënten die zo'n telefoontje krijgen," zegt Anna, een patiënte van Maria Kubisa. De vrouw had geen idee dat een eenmalig consult drie jaar geleden bij een gerespecteerde gynaecoloog uit Szczecin haar naar het politiebureau zou brengen. Er werd haar onder andere gevraagd of de dokter haar pillen had gegeven. Mevrouw Anna ontkende dit. - Ze kregen me te pakken via mijn telefoonnummer omdat de dokter mijn afspraak in haar agenda had genoteerd, mijn naam en alleen daarmee," voegt mevrouw Anna toe.

Nadat de agenda en telefoon waren afgepakt, nam de CBA ook 6.000 patiëntenkaarten mee uit de dokterspraktijk. - Op 9 januari viel het CBA praktisch bij me binnen en liquideerde mijn bedrijf, mijn praktijk, omdat ze alles van me afnamen," vertelt gynaecoloog Maria Kubisa.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of dokter Kubisa iemand heeft geholpen om een abortus te ondergaan, maar de dokter is nog steeds niet ondervraagd en weet niet wat haar status in de zaak is. Ze veronderstelt dat aanklachten de oorzaak zijn van haar problemen. - Als ik klaar ben met werken, probeer ik weg te gaan met de laatste patiënt en sluit de poort in haar bijzijn, omdat er misschien iemand achter het huis is die me iets aan kan doen," zegt de gynaecoloog.

Ze voelde zich ook benadeeld door het meenemen van de documenten. Na twee maanden gaf de CBA de patiëntenkaarten van de operatie in Szczecin terug en de rechtbank oordeelde dat de agenten onjuist hadden gehandeld en te veel hadden meegenomen.

- We weten niet op wiens bureau de kruisfoto's terecht zijn gekomen van de vrouwen die naar de dokter zijn geweest (...) Deze zesduizend vrouwen, wier medische dossiers in beslag zijn genomen, bevinden zich nu in een situatie van gedwongen confrontatie met de hele structuur van een onderdrukkende staat," benadrukt Bogna Czałczyńska,  gevolmachtigde van de maarschalk van de provincie West-Pommeren voor vrouwen en gelijke behandeling, Congres van Vrouwen in Szczecin.
 
Stilte bij de openbare aanklager

Voorlopig werd de oproep om als getuige te verhoren ontvangen door twee patiënten. Het Vrouwencongres in Szczecin organiseert met advocaten juridische bijstand. Agnieszka Stach zal maandag de tweede gedagvaarde persoon begeleiden. - Vandaag gaat de zaak over gynaecologische zaken, morgen kan het bijvoorbeeld gaan over psychiatrische zaken en kennis van iemands ziekte, van een medische behandeling waaraan iemand wordt onderworpen, kan een hulpmiddel zijn", legt advocate Agnieszka Stach uit.

De redactie van TVN's "Fakty" heeft geprobeerd contact op te nemen met het Openbaar Ministerie in Szczecin. Vragen per e-mail bleven onbeantwoord. - Ik weet niet of het hier gaat om de intimidatie van dokter Kubisa, of misschien is het een vorm van intimidatie - oordeelt dokter Kubisa's advocaat Rafał Gawęcki.

De arts is ook ziekenbroeder in een Duits ziekenhuis. Daar werkt ze in alle rust. Eén keer per week bezoekt zij het kantoor in Szczecin.

Auteur: Renata Kijowska

Bron:  Fakty TVN przez Renata Kijowska     język po Polsku