Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Rusland dreigt samenwerking met VN te staken

Gestart door Pieszyce, 22 oktober 2022, 18:19

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Rusland dreigt samenwerking met VN te staken

20 oktober 2022   

Rusland heeft gedreigd de samenwerking met de Verenigde Naties te staken in reactie op het onderzoek van secretaris-generaal
António Gutteres naar het gebruik van drones door Rusland tegen burgerdoelen in Oekraïne.

Volgens verschillende bronnen heeft Rusland sinds augustus "kamikaze" drones van Iran gekocht om burgerdoelen en infrastructuur
 in Oekraïne aan te vallen, in strijd met VN-resoluties.

In reactie hierop heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Gutteres, gevraagd dat deskundigen Oekraïne
bezoeken om deze aantijgingen te onderzoeken.

Dmitry Polanski, de Russische plaatsvervangend ambassadeur bij de VN, heeft Gutteres opgeroepen een einde te maken aan
"deze onwettige onderzoeken", omdat Rusland anders gedwongen zal zijn "zijn samenwerking met de Verenigde Naties te heroverwegen".

Bron: PAP, Reuters, polskieradio.pl by pt  English

Nemo.omen


In mijn reactie in de sectie Algemeen forum over het intrekken van Poetins G20 uitnodiging vermeldde ik het volgende:

Bij het schrijven van deze reactie bedacht ik dat vaak alles met samenhangt. De situatie rond de G 20 kun je niet los zien van de topic van 22 oktober 2022 .in de forumsectie Russische Federatie - heden en toekomst getiteld. Rusland dreigt samenwerking met VN te staken.
Mijn reactie daarop vergt nog enige voorbereiding maar komt zo snel als mogelijk.

En dus nu mijn reactie.

Rusland stelt de samenwerking met VN te staken. Je kunt het je niet voorstellen maar een dergelijke stellingname vanuit de P kliek kan ik volledig onderschrijven. Ik leg dit uit en merk op voorhand op dat niet alleen de positie van Rusland binnen de VN in het geding is, maar  in feite van alle landen zitting hebbend in de veiligheidsraad, dat de belangrijkste instelling binnen de VN is, als het gaat om conflicten tussen leden van de VN.

Om tot deze reactie te kunnen komen heb ik daartoe de nodige feitelijke informatie verzameld onder meer via Willepielekia. Ik probeer vanuit deze informatie zo veel mogelijk te komen tot een verantwoorde objectieve visie. Echter de informatie is zo divers dat daaruit door mij geen eenduidige conclusies kunnen worden getrokken. De VN landen zijn zeer divers. Dit geldt ten aanzien bijvoorbeeld qua grootte, bevolkingsopbouw, welvaart, welzijn, sociale zekerheid, economie, cultuur, geloof en noem maar op. Ieder land is uniek en er is geen sprake van een eenheidsworst.

Ik zal dus volstaan met mijn kanttekeningen bij de Veiligheidsraad.
 
Daarbij geldt het volgende volgens wilekepedelia.
Na de 2e wereldoorlog werd in 1945 de Verenigde Naties (VN)  opgericht door 51 landen als opvolger van de vooroorlogse Volkenbond. Het aantal leden is sinds 14 juli 2011 193 landen . Logisch omdat na de oprichting in 1945 vele koloniën zelfstandig werden en de USSR in elkaar stortte
Volgens wilekepedelia is de VN een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
De organisatie telt 193 lidstaten[1] sinds 14 juli 2011.[2] Vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van de organisatie.[3] Vanuit het hoofdkantoor in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi beslissen de lidstaten en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties tijdens reguliere ontmoetingen over essentiële wereldzaken en wereldomvattende gebeurtenissen. Sinds eind jaren 90 is de organisatie zich ook meer gaan richten op interne ontwikkelingen en hoe de Verenigde Naties mee kunnen groeien met de vraag naar een nieuwe methode van wereldwijde samenwerking.[4]
Toen Kofi Annan in 1997 gekozen werd als secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zag hij de noodzaak voor een vernieuwde organisatie al meteen. Direct na zijn aanstelling presenteerde hij dan ook aan de lidstaten in de Algemene Vergadering zijn "Programma voor Hervorming".[8]
In dit rapport werd er gesproken over onder andere het hervormen van de Veiligheidsraad. De permanente posities binnen de VN-Veiligheidsraad zijn vastgelegd naar het politieke beeld van 1945, direct na de oprichting van de organisatie. Hoewel veel van deze relaties in al die jaren niet veranderd zijn vond Annan dat er tegenwoordig meer dan vijf wereldmachten zijn die een permanente positie in de Raad zouden moeten krijgen. Het rapport sprak tevens over het aanpakken van bureaucratie binnen de organisatie en om alle beslissingen transparanter te maken. Enkele andere punten uit het rapport waren het democratiseren van de organisatie, het efficiënter maken van het bestuursproces en de instelling van internationale tarieven voor wereldwijde wapenfabrikanten.
In tegenstelling tot de ambitie van Annan om dit rapport het centrale speerpunt te maken van de gang van zaken van de Verenigde Naties, sneeuwde het rapport onder en gaf het nooit aanleiding tot daadwerkelijke actie.
Minstens vier landen – te weten Brazilië, Duitsland, India en Japan – hebben aangegeven dat zij graag een permanente zetel in de Veiligheidsraad willen krijgen. Daarnaast wordt wel verlangd dat ook nog één of twee Afrikaanse landen een permanente zetel krijgen, maar hier is nog veel onduidelijkheid over. Als bezwaar wordt wel aangevoerd dat uitbreiding van het aantal landen met een vetorecht het in de toekomst veel moeilijker zou maken om nog tot een akkoord te komen.
Er gaan ook stemmen op om de permanente leden van de Veiligheidsraad hun veto te ontnemen of om überhaupt niet langer met permanente leden te werken. Een probleem dat zich hierbij voordoet is dat dit niet besloten kan worden zonder dat de huidige leden met vetorecht daarmee instemmen, hetgeen onwaarschijnlijk lijkt.
India's ambitie om permanent lid te worden van de Veiligheidsraad wordt gesteund door Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, alhoewel de Verenigde Staten aanvankelijk gekant waren tegen India's kandidatuur. Het land had namelijk nucleaire wapens ontwikkeld, zonder het non-proliferatieverdrag te ondertekenen. Tijdens een Aziatische rondreis in november 2010 gaf de Amerikaanse president Barack Obama aan de kandidatuur van India voor een permanente zetel te steunen.[4]

Ik stel vast dat de veiligheidsraad sinds 1945 als volgt is samengesteld en nog steeds in 2022 dezelfde is.
De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden van de Verenigde Naties, waaronder vijf permanente leden: China (voorheen de Republiek China), Frankrijk, Rusland (voorheen de Sovjet-Unie), de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Deze permanente leden zijn de overwinnaars in de tweede wereldoorlog. Echter zijn de verhoudingen in de wereld nu in 2022 ingrijpend anders komen te liggen in meerdere opzichten zowel sociaal, economisch, politiek etc. Vooral Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk nemen in 2022 een veel minder belangrijke positie in het wereldgebeuren in. Er is geen enkele grond om deze landen nog als permanent  lid met vetorecht in de veiligheidsraad te hebben. Het  is strijdig met de geldende regels met betrekking tot democratie.

Om het ff wat te verduidelijken in economische opzicht liggen Rusland en Spanje  vrijwel gelijk . Dus waarom Spanje dan niet in de plaats van Rusland ??????

Willekepedila stelt vervolgens:
De overige tien landen worden telkens voor een termijn van twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; elk jaar worden er vijf nieuwe landen gekozen. Van deze tien landen zijn er drie uit Afrika, twee uit Azië, twee uit Latijns-Amerika, één uit Oost-Europa en twee uit een restgroep (West-Europa, Canada, Oceanië), waarvan minstens één uit West-Europa. Onder de vijf Afrikaans-Aziatische landen is altijd één Arabisch land, beurtelings uit Afrika en Azië.
Het voorzitterschap van de Veiligheidsraad wisselt op de eerste dag van elke nieuwe maand, in alfabetische volgorde op basis van de Engelse naam van de leden.
Als de Veiligheidsraad ermee instemt, kunnen een of meer landen die geen lid zijn ook deelnemen aan een vergadering van de Veiligheidsraad. Dit gebeurt met name als een land een bepaald belang bij het debatonderwerp heeft. De betreffende landen hebben dan geen stemrecht.

Zoals hiervoor vermeld hebben minstens vier landen – te weten Brazilië, Duitsland, India en Japan – aangegeven dat zij graag een permanente zetel in de Veiligheidsraad willen krijgen.
De verliezers van wereldoorlog 2 Duitsland en Japan hebben zich daarvan meer dan volledig herstelden nemen nu in meerdere opzichten een belangrijke plaats in tussen alle landen. Voor India geldt dat dit het land met de grootste bevolking is. Brazilië is een belangrijke speler in Zuid Amerika maar minder op wereldniveau. En wat moet ik dan wel denken van Afrika voor de bevolking explosief zal gaan groeien naar enige miljarden
Ik kan niet anders concluderen dan dat de huidige samenstelling van de veiligheidsraad niet spoort met de machtsverhoudingen zoals deze nu gelden. Het moet anders, maar ik zou even niet weten hoe. Daarbij geldt wel dat een vetorecht zoals dat er nu is voor de permanente leden democratisch niet kan en een dergelijk recht dan ook nooit meer mag worden in gevoerd.

PieszyceBedankt Nemo.omen voor je reactie.  ;D

Voorop gesteld dat ik al jaren geen fan van de VN ben, vanwege het feit dat hun besluiten regelmatig op willekeur lijken en vaak zwak te noemen zijn. Ook de
manier van voorzitters kiezen stoort mij.

Maar goed, dat is ieder zijn/haar keus. :-\

CiteerDe Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden van de Verenigde Naties, waaronder vijf permanente
leden: China (voorheen de Republiek China), Frankrijk, Rusland (voorheen de Sovjet-Unie), de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Deze permanente leden zijn de overwinnaars in de tweede wereldoorlog.

Hier heb ik vraagtekens bij, wat heeft China gedaan om west Europa te bevrijden?

Frankrijk was een land met een verraders sectie en dat de Gaulle in een geallieerd land was, zegt mij niets. Goed Frankrijk had Kolonies maar daar kun je ook
e.e.a. bijzetten.
Mij stoorde   het Vichy regime van Pétain immers "Het Vichy-regime van Maarschalk Pétain bestuurt vanaf 1940 één derde van Frankrijk en een aantal Franse
koloniën" dus in feite een verrader.

Rusland kan, zal en wil ik niet, NOOIT als een winnaar zien, om reden dat ze de Duitsers uit diverse landen schopte en zelf die plekken innamen om de
Russische bezette landen te terroriseren.
Dat er zoveel Russen zijn gestorven is logisch en de reden heb ik al honderden keren en overal beschreven.

Ook nu zie je het weer, jonge mannen worden van straat geplukt, afgevoerd naar kampen, waar ze dronken worden gevoerd en na een week training naar het
front vertrekken. Dat is vragen om de dood en we zien bijna dagelijks de aantallen voorbij komen.

Deze drie zijn dus voor mij zeker geen overwinnaars.

Toen de Sovjet Unie werd opgeblazen, had men een nieuwe aanvraag van de Russen moeten eisen. Nee wat deed men, het werd gewoon aangepast. Slappe
hap dus.

In de statuten van de VN moet worden opgenomen, dat wanneer één land van de Veiligheidsraad tegen een ander land agressief wordt het "per onmiddellijk"
zijn permanente plaats verliest. Ook China zou kandidaat zijn de permanente zetel te verliezen, n.a.v. Nepal, Rusland zeker, denk alleen maar even aan
Georgië, Syrië en nu Oekraïne.

De opmerking dat Rusland er uit wil stappen, is voor mij een lacher, zoals ik vaker lach om de stompzinnigheid van Bulldog Lavrov, arrogantie van de bovenste
plank.

Nee, de Veiligheidsraad in vergadering bijeen samen met de VN, hadden Rusland de keuze moeten geven, Of je stopt onmiddellijk met die oorlog, of je kunt
vertrekken en weer terugkomen als je normaal kunt doen.
Hetzelfde zou gelden voor alle leden van die raad.

Maar de VN is te zwak om een vuist te maken. VN troepen? Welke? Net als bij de OSCE? Daar had men ook Russische controleurs die criminelen uit hun eigen
land moesten veroordelen wat dus in Donetsk ook dus niet werd gedaan. De Russische leden knepen een oogje dicht waardoor de hele OSCE haar werk daar
niet kon doen.

De VN zou een leger moeten hebben, opgebouwd door al hun lidstaten en wanneer een land problemen gaat zoeken, zouden die in moeten grijpen. Zo niet,
dan wordt het nooit wat.

Maar dit is dus mijn mening.  ;)