Algemene Polen informatie - Forum over Polen - Webcams Polen

Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland

Polen in Nederland

Honderd jaar heimwee

Door Wim Willems & Hanneke Verbeek

In Honderd jaar heimwee gaan de auteurs op zoek naar de levensverhalen van Poolse migranten, van begin twintigste eeuw tot nu. Al die tijd vonden zij hier een bestaan. Tegelijkertijd bleven ze zich sterk verbonden voelen met hun vaderland. De persoonlijke geschiedenissen in dit boek relativeren het idee dat de migranten uit Polen hier tijdelijk verblijven. Duizenden landgenoten zijn hun voorgegaan en hun lotgevallen zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse samenleving – en met Europa. Honderd jaar heimwee maakt de wederzijdse verbondenheid van Polen en Nederlanders zichtbaar: een rijk geïllustreerd boek over een bevolkingsgroep met een turbulente historie.
Belangrijke bevindingen voor het huidige debat over Poolse arbeidsmigranten. Eén: het idee dat de tienduizenden Polen die jaarlijks naar Nederland komen op den duur vanzelf terugkeren, is een mythe. Twee: de consequentie van een vrije Europese arbeidsmarkt is dat er meer aandacht moet komen, ook op lokaal niveau, voor begeleiding en inburgering. Drie: alleen door Polen te erkennen als volwaardige medeburgers van de Europese Unie, valt het potentieel van hun mogelijkheden optimaal te benutten.

Over de hoofdredacteuren: prof.dr. Wim Willems is schrijver en hoogleraar sociale geschiedenis (Faculteit Campus Den Haag, Universiteit Leiden); Hanneke Verbeek (MA) is als historicus eveneens verbonden aan de Campus.

Omslag Polen in Nederland2
 

 

 

 

 

 

Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland

ISBN 9789461050595 | 352 blz. | € 24,90

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in Your live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polenforum.nl