Algemene Polen informatie - Forum over Polen - Webcams Polen

Polen in de Tweede Wereldoorlog 1939 – 1945

Joodse families worden verdreven

Joodse families worden verdreven

Getto van Warschau Duitse soldaten verdrijven joodse families uit het getto van Warschau. Tussen 28 juli en 13 september 1942 werden daaruit meer dan 300 000 Joden naar de vernietigingskampen gedeporteerd, van wie de meesten naar Treblinka.

De Poolse strijdkrachten werden in zeer korte tijd uitgeschakeld.

Op 17 sept. vluchtten Moscicki en minister-president Slawoj-Skladkowski naar Roemenië. De senaatspresident Wladislaw Rackiewicz volgde Moscicki als president op en benoemde de (tot de oppositie behorende) generaal Sikorski tot minister-president.
Eveneens op 17 sept. waren Sovjettroepen Polen binnengevallen. In tegenstelling tot Hitler handhaafden de Sovjetautoriteiten de schijn van zelfbeschikking voor de bevolking. Inmiddels werden tal van mensen als ‘vijanden des volks’ – ambtenaren, rechters, ondernemers, intellectuelen – vervolgd en gedeporteerd.

Terwijl aanvankelijk een stroom vluchtelingen uit het door de Duitsers bezette gebied naar het Russische was getrokken, vluchtten in 1939 – 1940 honderdduizenden naar het ‘Generalgouvernement’, het door de Duitsers bezette Poolse gebied minus dat deel dat (onder de naam van ‘eingegliederte Ostgebiete’) zonder meer door het Groot-Duitse Rijk was geannexeerd en welks grenzen ongeveer het midden hielden tussen die van 1914 en de Pruisische grens na de Derde Poolse Deling van 1795.

Na de nederlaag van Frankrijk werd het Gouvernement-Generaal als ‘Nebenland’ met het rijk verbonden. In de volledig geannexeerde gebieden was Himmler belast met de germaniseringspolitiek. In het bijzonder de Joden en de intellectuelen werden meedogenloos vervolgd; de methoden waren uitroeiing en deportatie naar het Gouvernement-Generaal.
Ook hier werd bewust gestreefd naar het reduceren van de Poolse bevolking tot een toestand van permanente horigheid. Göring trachtte de Poolse gebieden zoveel mogelijk economisch uit te buiten; de SS bedreef rassenpolitiek vanuit een ideologie waarin voor de volkeren van het Oosten slechts een plaats van inferioriteit was ingeruimd. Nadat in juni 1941 de oorlog tegen de Sovjet-Unie was begonnen en de Duitsers in snel tempo waren opgerukt, werden zij aanvankelijk door de Wit-Russische en Oekraïnse bevolking met gejuich begroet, maar de politiek van het tegen elkaar uitspelen van de verschillende nationaliteiten, de economische uitbuiting en de politieterreur deden de sympathie snel verdwijnen.

Żołnierze "Zośki" na Woli w czasie powstania warszawskiego, w środku Juliusz Bogdan Deczkowski    Foto: Juliusz Bogdan Deczkowski (1924–1998)

Żołnierze "Zośki" na Woli w czasie powstania warszawskiego, w środku Juliusz Bogdan Deczkowski Foto: Juliusz Bogdan Deczkowski (1924–1998)

Sedert 1939 waren in Polen ondergrondse legers opgericht, zoals de Armia Krajowa (= ‘leger in het land’, zulks ter onderscheiding van de Poolse troepen die in het buitensland samen met de geallieerden streden), het – zowel anti-Duitse als anti-bolsjevistische – ‘Oekraïnse opstandelingenleger’ (UPA), dat in Volhynië hele streken onder controle hield en een eigen bestuur alsmede een eigen schoolwezen instelde, en de Armia Ludowa (het ‘Volksleger’), de strijdmacht van de in jan. 1942 opgerichte Poolse Arbeiderspartij (PPR), de opvolgster van de tijdens de grote ‘zuiveringen’ van de tweede helft van de jaren dertig door Stalin geliquideerde Poolse Communistische Partij.

Een grotere rol dan de PPR in Polen zelf gingen de in de Sovjet-Unie verblijvende communistische leiders spelen. De kwestie van de grensregeling alsmede de wens van Polen een Russische vazalstaat te maken, veroorzaakten toenemende spanningen tussen de Poolse regering in ballingschap (Londen), die na de dood van Sikorski in juli 1943 onder leiding stond van S. Mikolajczyk, en Moskou.

De reeds gespannen situatie werd in april 1943 nog verscherpt door de Duitse onthulling van het bestaan van een massagraf van door de Russen vermoorde Poolse officieren bij Katyn (pas in 1991 kwam het eerste relaas van een getuige van de massamoord, die in opdracht van het Sovjet-Politburo werd uitgevoerd).

Op het verzoek van de Poolse regering in Londen, een onpartijdig onderzoek te laten doen door het Internationale Rode Kruis, reageerde Stalin met het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met de Polen. Op 22 juli 1944 werd in het toen door de Russen bezette Lublin een Comité der Nationale Bevrijding gevormd, een tegenregering, die ten opzichte van de Londense het voordeel genoot van directe militaire en politieke steun.

Arrestatie AK soldaten door de Duitsers

Arrestatie AK soldaten door de Duitsers

De Armia Krajowa – die in de opstand van het getto van Warschau (april-juli 1942) het Joodse verzet o.m. door wapenleveranties had geholpen (de schatting van het aantal tijdens de oorlog omgekomen Poolse Joden ligt bij de drie miljoen; zie ook de Holocaust) – achtte in aug. 1944, toen de Russen reeds aan de Wisła stonden, de tijd rijp voor een grote Poolse operatie en begon de opstand van Warschau. Deze eindigde in september met de door Hitler bevolen systematische verwoesting van de stad.

Van januari tot maart 1945 bezetten de Russen heel Polen. Op de conferenties van Teheran (eind 1943) en Jalta (febr. 1945) werden de wissels voor Polen’s toekomst gesteld. In Teheran werd als oostgrens de Curzon-linie bepaald, terwijl Polen ter compensatie op kosten van Duitsland zich in het westen tot de Oder zou uitbreiden. In Jalta ging het vnl. om de toekomstige Poolse regering en om het regime in het land.

Stanisław Mikołajczyk premier in ballingschap tot nov. 1944

Stanisław Mikołajczyk premier in ballingschap tot nov. 1944

Op dit punt prevaleerde het Sovjetstandpunt eveneens: de vooral door Engeland gestelde eis van vrije verkiezingen werd zinloos, doordat werd afgesproken dat de uit het Lubliner Comité voortgekomen ‘Provisorische Regering’ slechts zou worden gewijzigd, niet vervangen.

Nadat in nov. 1944 Mikolajczyk was afgetreden en opgevolgd door de socialist T. Arciszewski, een consequent tegenstander van concessies aan de Sovjet-Unie, was de positie van de Londense Polen uiterst zwak geworden, ook omdat zij door Amerika en Engeland nauwelijks werden gesteund.

Poolse feestdagen

 

 

Feestdagen in Polen


De feestdagen in Polen, zijn er niet alleen feestdagen met een vaste datum.

Op de feestdagen met een • zijn de winkels gesloten, uitzondering hierop zijn de kleine eenmanszaken, hoewel u tegenwoordig ook daar soms voor een gesloten deur kunt komen te staan.

Vaste dagen:

Datum:

   1 januari
  6 januari
21 januari
22 januari

  7 februari
14 februari

  8 maart

   1 mei
  2 mei
  3 mei
  9 mei
  9 mei
26 mei

   1 juni
22 juni
23 juni

15 augustus
15 augustus

14 oktober
16 oktober

  1 november
11 november
28 november
30 november

  6 december
24 december
25 december
26 december
31 december

Nederlandse benaming:

Nieuwjaarsdag •
Driekoningen (officiële feestdag sinds 2012)
Oma dag
Opa dag

Vette Donderdag
Valentijnsdag

Wereld Vrouwendag

Dag van de Arbeid •
Vlag van de Republiek Polen dag
Dag van de Grondwet •
Dag van de overwinning
Dag van Europa
Moederdag

Kinderdag
Ivan Kupala Dag
Vaderdag

Maria Hemelvaart •
Dag van de Poolse strijdkrachten

Nationaal Onderwijs Dag
Paus Johannes Paulus II dag

Allerheiligen •
Onafhankelijkheidsdag •
Niet Winkeldag
St. Andrew’s dag

Sint Nicolaas
Kerstavond • •
Eerste Kerstdag •
Tweede Kerstdag •
Oudjaar • •

Po Polsku:

Nowy rok
Trzech Króli
Dzień Babci
Dzień Dziadka

Tłusty Czwartek
Walentynki

Dzień Kobiet

Święto Pracy
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto Narodowe Trzeciego Maja
Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, 1945
Dzień Europy
Dzień Matka

Dzień Dziecka
Noc Kupały 22 – 23 Czerwca “Noc Świętojańska”
Dzień Ocja

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
Święto Wojska Polskiego – Cud w Wiśle 1920

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień papieża Jana Pawła II

Wszystkich Świętych
Narodowe Święto Niepodległości
Dzień bez Zakupów
Andrzejki

Mikołajki
Wigilia Bożego Narodzenia
Pierwszy dzień Boże Narodzenie
Drugi dzień Boże Narodzenie
Sylwester

Variabele dagen:

Feestdag

Eerste Paasdag •
Tweede Paasdag • **
Pinksteren •
Sacramentsdag •

Po Polsku

Pierwszy dzień Wielkanoc
Drugi dzień Wielkanoc
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
Corpus Christi

Datum:

valt op verschillende data
valt op verschillende data
in Polen kent men geen 2e Pinksterdag
valt op de tweede donderdag na Pinksteren

• • Op deze dagen zijn de winkels eerder gesloten, zodat het personeel ook deel kan nemen aan de feestelijkheden.

** Tweede Paasdag wordt in Polen anders gevierd dan in Nederland, men noemt de dag Śmigus Dyngus. Op deze dag, gooien jonge mannen water over de jonge vrouwen die ze leuk vinden. Dit gebruik voert terug tot de 15e eeuw maar wellicht al eerder en heeft waarschijnlijk een gemeenschappelijke oorsprong in de heidense mythologie, waarschijnlijk een koppeling met de Slavische godinnen van de vruchtbaarheid.

 

Geboortedag en Naamdag:

Sommigen vieren hun Geboortedag en andere vieren hun Naamdag, voor kinderen, wat te begrijpen is, worden meestal beiden dagen gevierd.

De Naamdag is afhankelijk, van de naam van de heilige die men de nieuwgeborene geeft, u kunt deze dagen per maand bijvoorbeeld vinden op Kalendarz imienin

Copyright © 2004 – 2013 Polenforum.nl All rights Reserved.

Consulaire ondersteuning in Polen

Wanneer u als Nederlander ernstige problemen heeft, en de lokale autoriteiten (te denken aan politie, overheid) kunnen u niet helpen, kunt u hulp vragen aan de Nederlandse Ambassade of Consulaten in Polen.

Te denken is aan verlies of diefstal van uw paspoort of andere documenten die voor uw verblijf belangrijk zijn. Wanneer u onverhoopt slachtoffer wordt van een overval waarbij uw bezittingen inclusief documenten gestolen worden. Eerst meld u zich bij de plaatselijke politie om aangifte te doen, maar daarna zult u, wanneer u nieuwe documenten moet hebben naar de Nederlandse ambassade of consulaat moeten om een noodpaspoort of laissez-passer aan te vragen om daar mee terug naar Nederland te kunnen reizen. Bij terugkomst in Nederland moet u ook aangifte doen bij de Nederlandse politie. In een andere pagina komen wij daar nog op terug.

Nederlandse Ambassade in Warschau Polen
Ambassadeur: Dr. Marcel Kurpershoek

Adres:
ul. Kawalerii 10
00-468 Warszawa
Polen

Telefoon:  (+48) 22 5591200
Noodgevallen buiten kantooruren: (+48) 601 220473
Fax:  (+48) 22 8402638
E-mail:  war@minbuza.nl
Website:  Nederlandse Ambassade in Warschau Polen
Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. Woensdag gesloten.


Consulaat in Gdańsk
Honorair Consul: Mrs Magdalena Pramfelt

Adres:
ul. Chmielna 101/102
80 -748 Gdańsk
Polen

Telefoon/fax:  +48 58 346 98 78
e-mail:  nlconsulate.gdansk@ima.pl
Openingstijden:  maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 – 11.00 uur


Consulaat in Wrocław
Honorair Consul: Mr W.M. Zipser

Adres:
ul. Kołłątaja 21
50-006 Wrocław

Telefoon:  gsm +48 691 091344
Telefoon/fax:  +48 71 7901902

e-mail:  nl.consul.wroclaw@gmail.com
Open:  maandag – vrijdag: 11.00 – 13.00 uur (en op afspraak)

Kantoor Kraków:
Barka Alrina, Bulwar Kurlandzki

v.a.v. Podgórska 16
31-060 Kraków

Postadres:
Skrytka pocztowa 663
30-960 Kraków 1

Telefoon:  gsm +48 781 483 022
e-mail:  nl.consul.krakow@gmail.com
bezoek op afspraak
In noodgevallen: +48 609 560 900, +31 641 474 436
e-mail:  woj@zipser.info

Copyright © 2004 – 2013 Polenforum.nl All rights Reserved.

Veranderen er zaken laat het ons dan alstublieft weten.

Banken en financiële zaken in Polen

Bankomat

Bankomat – wiki

Polen kent zowel echte Poolse banken als in Polen werkende buitenlandse banken. De staats bank is de Narodowy Bank Polski (NBP) met haar hoofdkantoor in Warschau. Voor Nederlandse banken zijn er de filialen ABN AMRO bank ( Polska ) S A – ING Bank Śląski en Rabobank Polen.

Een enkele uitzondering daargelaten, is Polen goed voorzien van geldautomaten (in het Pools Bankomaty). Onderstaand een paar adviezen.

• Bankomat
Pinnen in Polen is net zo veilig als in Nederland, u bent daar net zoals in Nederland de persoon die daarvoor kan zorgen. Geeft de bank extra waarschuwingen in haar instructies, volg deze dan gewoon op.
Pin bij voorkeur overdag want ook in Nederland is het niet raadzaam in het donker te pinnen.
Pinnen kunt u waar u het symbool van uw pas vermeld ziet staan, (bijv: Maestro). Deze beeldschermen zijn meestal drietalig. Ziet u dat niet, dan kunt u daar niet pinnen omdat u niet over de juiste pas beschikt.
Pin bij voorkeur bij een bank in uw woon- / verblijfplaats of de plaats die u op dat moment bezoekt, hier is hulp direct bij de hand, wanneer nodig, en meestal ook iemand die buiten het Pools ook een andere taal spreekt.
Wij raden u dus af om te pinnen bij bankomaten die niet direct bij een bank geplaatst zijn, maar op een willekeurige plek waar veel mensen komen. Krijg je namelijk een pin probleem bij zo’n losse automaat, bijvoorbeeld door het inslikken van je pas, dan moet u eerst op zoek naar de vestiging van de betreffende bank en is het maar zeer de vraag of u snel geholpen wordt.
Pin het liefst met meerdere personen, zodat iemand bij de automaat kan blijven als bijvoorbeeld de Bankomat niet goed of helemaal niet werkt, of als u pas wordt ingeslikt.
Kunt u binnen in de bank pinnen is dat een betere optie.
• Hulp:
Begrijpt u de bediening van de bankomat niet, schaam u niet, ga met de grootste glimlach die u heeft naar binnen en vraag iemand om hulp, zij zullen u graag en zeker helpen.
• Ingeslikte pinpas:
Het kan voorkomen dat de pinpas ingeslikt wordt. Dit is een beveiligingsmechanisme, dat optreedt bij meer dan drie keer verkeerd intoetsen van de pincode of doordat de bank er een blokkade op geplaatst heeft of omdat de klant te lang gewacht heeft met het uitnemen van zijn bankpas. In zo’n geval dient u eerst de bank te benaderen waar u aan het pinnen bent en als de pas niet terug komt, met de bank die de pas heeft uitgegeven. Daarom is het altijd goed als een ander ondertussen bij de bankomat blijft.
• PLN of Euro Als u pint heeft u steeds vaker de keuze tussen afrekenen in Euro of PLN. Kies altijd voor het laatste, dus PLN, omdat uw eigen bank een voordeliger koers heeft dan de Poolse. Ook bij tankstations, meerdere winkels hebben ook steeds meer deze valuta keuze. Ook hier altijd kiezen voor afrekenen in PLN.
Grote winkel centra maken het mogelijk af te rekenen in Euro’s . Zij geven bij de kassa de koers aan. Hiervoor dus nooit kiezen ,omdat dat nogal onvoordelig is.
Zorg ervoor dat als u een telefoon met internet heeft, u er een APP van uw bank op zet. Zodat u waar u ook bent, als u wat gepind heeft op uw rekening kunt controleren.
• Verlies Pas:
Wanneer u uw pas verliest of wanneer deze gestolen wordt, geef dit direct door aan uw bank. Wacht niet. U loopt de kans uw vergoeding te missen als aangetoond kan worden dat u eerder had kunnen bellen.
• Wisselen Ga geen grote hoeveelheden geld wisselen in NL bij het Grens Wissel Kantoor. Gewoon in Polen pinnen bij een grote bank, de koers van uw eigen bank is prima en geen gezeur.

Copyright © 2004 – 2013 Polenforum.nl All rights Reserved.

Autodieven hebben uw auto gestolen, en wat nu?

Net als in elk land ter wereld, zijn ook in Polen regelmatig autodieven actief.
Ondanks dat er enkele merken favoriet, zijn het echt niet alleen de auto’s in de duurdere klassen of de nieuwe auto’s die gestolen worden. Het kan dus u zelf ook overkomen. Wetende dat zelfs GPS volgsystemen te kraken zijn, is het beter om ook de oude werkwijze te gebruiken.

De autodieven zijn zeer creatief in het stelen van auto’s, en niet alleen ’s nachts worden auto’s open gebroken. Ook op klaarlichte dag kan het u overkomen en ook waar u bij staat. Soms gebeurd dit door het intikken van een ruitje, soms met de tennisbal techniek, soms met een speciale strip en erg genoeg soms ook met veel geweld. De nieuwste techniek is: “Terwijl u instapt om van de parkeerplaats te vertrekken, ziet u nadat u uw auto heeft gestart een brief op de achterruit zitten. U stapt uit om die brief te bekijken. Op het zelfde moment staat het autodieven gilde al klaar om in uw auto te springen, en direct weg te rijden, terwijl u dat briefje staat te lezen”.

Het maakt de autodieven (en dat in elk land) niets uit dat er anderen in uw auto zitten, ze rijden gewoon met de passagiers weg, en als u geluk heeft worden ze een kilometer verder uit de auto gezet.

Wanneer u dus wilt uitstappen om te kijken, doe dan het volgende. Motor afzetten, auto op de handrem, uitstappen, auto op slot en daarna pas het briefje bekijken. Nog beter is gewoon weg te rijden, immers een eerlijk mens zal in geval van schade een briefje onder de ruitenwisser bij de voorruit schuiven.

Polenforum.nl gaat er altijd vanuit, dat het beter is een auto leeg te parkeren, maar soms is dat onmogelijk, denk aan het voorbeeld dat u bij een wegrestaurant wilt eten.

Favoriete zaken voor autodieven zijn, navigatiesystemen, laptops, fototoestellen en andere dure zaken die in uw auto liggen. Met een WiFi-Tracker of HotSpot Finder, kunnen laptops met een draadloze internetverbinding, en alle apparaten met een bleutooth instelling feilloos gevonden worden, hieronder valt ook uw navigatieapparaat.

Onderstaand enkele tips die handig kunnen zijn.

• Alarmsysteem:
Indien de auto vanaf fabriek voorzien is van een start onderbrekend alarmsysteem controleer dan of er ook een schakelaar onder de motorkap en onder achterklep zit. Zo niet, laat die dan alsnog voor vertrek aanbrengen. Hierdoor voorkomt u dat men snel onder de motorkap kan komen. Bedenk, dat om iets te stelen autodieven weinig tijd hebben, des te meer voorzorgsmaatregelen des te minder tijd en des te groter de kans dat men uw auto, “niet ziet zitten”.
• Autopapieren:
Laat deze nooit in uw auto liggen, maar draag ze op uw lichaam, desnoods in en heuptasje, zo voortkomt u, dat als uw auto ondanks alle voorzorgsmaatregelen gestolen wordt, de dieven de bijbehorende papieren niet hebben.
• Autosleutel:
Maak uzelf eigen dat wanneer u de auto verlaat, u ook de sleutels uit het contactslot verwijdert en deze meeneemt. Doe dit ook als er nog mensen in de auto zitten (zie boven). Sluit de deuren van de auto, en zet hem op het alarm. Zit er een bewegingsmelder in de auto dan kan dat niet, maar sluit dan in ieder geval de portieren van uw auto met de sleutel af.
Doe dit op “alle” momenten als u de auto verlaat, zelfs als u achter de auto gaat staan. Bij het tanken, bij een sanitaire stop langs de weg (In veel landen verboden en bestrafbaar), wanneer u bij een ongeval betrokken raakt, voor u het weet is uw auto leeg, zeker als er veel mensen rond het ongeval staan te “kijken”.
• Alles uit de auto:
Hoewel dit onderweg op reis moeilijk zal zijn, is het toch raadzaam om de laptop, navigatiesysteem, telefoon en fototoestel mee te nemen als u een restaurant in gaat, veeg de afdruk van de zuignap even met een vochtige doek weg. Immers wanneer dieven die afdruk zien, kan het aanleiding zijn om uw verlaten auto te openen.
Wilt u dit niet, zorg dan voor het volgende: Verwijder de batterij van uw laptop (het liefst thuis al), schakel apparaten met bluetooth functie, zoals uw telefoon en Navigatieontvanger uit, immers met een WiFi-Tracker of HotSpot Finder weten de dieven hen feilloos in uw auto te vinden. Men kan zich dan ook afvragen wat verstandiger is, alles in de auto achterlaten, of met een kleine handkoffer, met daarin de laptop,telefoon, fototoestel en navigatieapparaat de auto te verlaten.
• Graveren autoruiten:
Laat uw kenteken én de landcode (NL) in al uw autoruiten graveren. Voor hen welke uw auto willen stelen is dat erg irritant, het betekent dat ze alle ruiten van uw auto zullen moeten vervangen voor zij de auto door kunnen verkopen. Dit is voor hen niet alleen kostbaar maar geeft ook veel werk.
• Handschoenen vak c.q. kastje:
Is uw auto in bezit van een open handschoenenvak, haal alles wat enige waarde heeft eruit als u de auto parkeert. Heeft uw auto een handschoenenkastje, doe dan hetzelfde en zet het open, potentiële autodieven zullen dit zien als, dat er in uw auto niets te halen is.
• Huisadres:
Veel navigatieapparatuur geeft via een icoon weer dat uw huisadres in het apparaat is opgeslagen. Een dief kan via dit icoon achter uw huisadres komen en uw huis leeghalen terwijl u nog op vakantie bent. Gebeurd het niet meteen, dan kan dit ook op een later onverwacht tijdstip gebeuren. Verwijder dit adres zo snel mogelijk, immers als u uw huis niet meer weet te vinden gaat er iets niet goed. Tip: Vervang uw adres door het adres van het plaatselijke politiebureau.
• Hulpmiddelen ter voorkoming van diefstal:
– • Handremslot:
Met een handremslot kunt u de versnellingspook en de handrem koppelen. Zo maakt u wegrijden onmogelijk.
– • Startblokkeersysteem:
Met een startblokkeer systeem (startonderbreker) kan de dief de auto niet starten.
Gelukkig zit in de nieuwe type auto’s dit verwerkt in een chip in de sleutel, zodat zonder sleutel starten onmogelijk wordt. Heeft u in uw oudere auto deze mogelijkheid niet, overweeg dit dan alsnog te laten aanbrengen.
– • Stuur-pedaalslot:
Met een afsluitbare stalen stang kunt u stuur- en rem- of koppelingspedaal verbinden. Zo maakt u het besturen van de auto onmogelijk.
– • Wielmoerbeveiliging:
Vervang van elk wiel één wielmoer door een afsluitbare of speciale moer. Zo beveiligt u uw wielen. Berg de moer (sleutel) op in uw auto op een plaats waar hij niet onmiddellijk maar wel snel gevonden kan worden. Op deze manier heeft u bij bandenwissel altijd snel de sleutel bij de hand.
• Parkeren
Parkeer op een goed verlichte plaats. Zo hebben anderen zicht op uw auto. Het liefst op een 24 uurs bewaakte parkeerplaats te herkennen aan “Parking 24 godzin”.
• Verlaten van de auto:
– Laat bij het verlaten van de auto altijd het stuur in het stuurslot vallen.
– Haal de radio (of het ‘frontje’) uit de auto. Neem hem mee en verstop hem niet in de auto.
– Laat nooit kostbaarheden in de auto achter, zoals camera, telefoon, koffer, autopapieren, geld, cheques of creditcards.
– Laat ook geen andere spullen zichtbaar in de auto achter, zoals een boodschappentas of kleding.
– Laat zien dat u niets waardevols verbergt. Zet het dashboardkastje open.
– Gebruik altijd een afzonderlijk afsluitbare tankdop om diefstal van brandstof te voorkomen.
– Zet de auto, waar mogelijk, op een bewaakte parkeerplaats. Hier wordt minder ingebroken.
– Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan niet af.
– Registreer en merk waardevolle bezittingen in uw auto. De kans dat u uw bezittingen later terugkrijgt, is hierdoor groter. Registreer merk-, serie- en typenummer van uw autoradio, cassetterecorder, cd-speler, speakers, autotelefoon en van andere waardevolle eigendommen. Dan kunt u hiervan bij aangifte een goede omschrijving geven. Noteer de gegevens op de registratiekaart.
-Gebruik voor het merken van uw bezittingen uw postcode en huisnummer. Maak bij verandering van postcode de oude code niet onleesbaar.
Met dank aan Politie.nl / Flevoland
• Wordt de auto toch gestolen?
De helpdesk van stichting VbV bellen 7 x 24 uur + 31 71 36 41 777
Volg de instructies van Auto en vervoer.infonu.nl

Met de auto naar Polen

 
 

snelwegHet zal u overkomen dat sommige van uw bekenden of vrienden zeggen, “met de auto naar Polen? Daar hebben ze niet eens snelwegen!”

Trekt u zich er niets van aan, immers als dit zo was, hadden wij deze tips om u te helpen niet voor u samengesteld en er is hard gewerkt om aantal snelwegen aan te passen c.q. opnieuw te leggen.

Polen is een groot land, men werkt hard om de snelwegen te verbeteren c.q nieuwe aan te leggen. Ook de autowegen en wat wij noemen provinciale wegen worden in snel tempo opgeknapt. Daarom geen angst, veel van onze ervaren Polenrijders reden al in 1989 in Polen, die jarenlange ervaringen zijn dus mooi meegenomen.

Polen is een prachtig land, met grote variëteiten in de natuur, zo rijdt u in een vlak gebied en na de volgende 100 kilometer kunt u al in de Bergen rijden, natuurlijk afhankelijk van waar u de Poolse grens ver gaat.

Voor we naar de volgende pagina’s met informatie gaat, het volgende en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. In Polen is het ”Alle jaargetijden verplicht met dimlicht te rijden”. Daarnaast is het verplicht het volgende in uw auto te hebben. Voor elke inzittende geldt: een geel / oranje hesje. Daarnaast dient in de auto aanwezig te zijn: een brandblusser, een actuele verbanddoos (-kussen), een gevarendriehoek, en uw Groene verzekeringskaart”.

Op de volgende pagina vindt u de  I n d e x  met linken naar pagina’s met tips die voor u belangrijk kunnen zijn. Als u zich aan deze tips houdt, kan u weinig gebeuren en zult u zien dat u geniet van al het moois dat u onderweg tegenkomt.

Heeft u vragen, stel ze gerust. Wij zullen trachten u zo snel mogelijk te antwoorden.

Dat kan via het Forum (registratie verplicht), of via onderstaand formulier.

Het Polenforum.nl team wenst u een goede reis.
web statisticsKarkonosze Nationaal Park

Het Karkonosze Nationaal Park is gelegen in het Zuid-westen van Polen, in de provincie Dolnyśląskie.

Karkonosze

Copyright kpnmab.pl Park Logo

Het Karkonosze National Park is formeel opgericht op 16 januari in 1959. Het is gelegen in het in het hoger gedeelte van het Reuzengebergte in het zuidwesten van Polen, aan de Tsjechische grens. Het park beslaat de noordelijke hellingen van de Karkonosze, die het hoogste en het grootste bereik van de Sudeten, vanaf de Okraj Pass (1046 m) in het oosten tot Mumlawski Wierch (1219 m) in het westen.

Het is een bergachtig gebied dat behoort tot de meest waardevolle landschappen en de natuurlijke leefgebieden van Midden-Europa. Haar gebied grootte is 5575 ha, 70% (3.828 ha) wordt bedekt met bos vegetatie. Het gebied onder strikte bescherming omvat de gehele sub-alpine en alpine zone van 1.717 ha (ca. 30%). De resterende ruimte staat onder gedeeltelijke bescherming, gericht op het herstel van beschadigde of vernietigde onderdelen van de natuurlijke omgeving en op het handhaven van het ecologisch evenwicht van een aantal belangrijke ecosysteem elementen.

Rondom het park is er een beschermd gebied van 11.266 ha. Deze zone wordt beheerd door lokale Bos inspecteurs van Szklarska Poreba, Kowary en Kamienna Góra. Overigens, bestaat het park uit twee enclaves gelegen in het Park bescherming zone: de Szklarska waterval (55 ha) en Chojnik Hill (80 ha). De nationale grens verdeelt ook het Karknosze Nationaal Park van het Tsjechische Krknoše National Park, die werd opgericht in 1963. Haar gebied, samen met de park bescherming zone, heeft een grootte van meer dan 55.000 ha. De belangrijkste doelstellingen van de constitutie van het park zijn onder meer: behoud van de natuurlijke of bijna natuurlijke ecosystemen om de biodiversiteit en de complexiteit van de ecologische systemen te beschermen, het herstel van beschadigde of vernietigde phytocenoses en zoocenoses, het evenwicht behouden tussen de ecologische processen, de beperking van de antropogene bedreigingen (voornamelijk door het minimaliseren van milieu-
agressieve vormen van toerisme in het Park gebied) aan de ene kant en het wetenschappelijk onderzoek en monitoring om de kennis van het park’s natuurlijke hulpbronnen te bevorderen en ze verwerken met efficiënte methoden aan de andere kant.

Historie

De huidige staat van de natuurlijke en culturele omgeving van de Karkonosze is beïnvloed door langdurige processen en economische ontwikkeling. Het bepalen van de laatste reden voor veranderingen in de berglandschappen waren mijnbouw en metallurgie, die hier gestart zijn met de ontwikkeling in de Middeleeuwen en vooral een bijdrage geleverd hebben aan de economische ontwikkeling en de bos transformatie in het gebied. Een andere belangrijke factor die wijzigingen afdwong in de natuurlijke vegetatie van de Karkonosze was het weiden van vee. De uitgestrekte gebieden, vroeger bedekt met bossen, werden in de 16e eeuw al gebruikt voor de landbouw. Het landschap en planten bekleding werd verder getransformeerd door de ontwikkeling van het toerisme. Het begin dateert uit de 17e eeuw. Toeristisch verkeer ging gepaard met de ontwikkeling van de communicatie. De bergen zelf moesten de aanleg aanzien van speciale toeristische wegen en wandelpaden om de bergen toegankelijk te maken voor de toeristen. Aan het eind van de 19e eeuw, begon de wintersport zich te ontwikkelen, rodelen was de eerste sport die populair werd in de regio.

Het jaar 1893 zag de eerste ski-klim tegen Śnieżka. De groeiende populariteit van de wintersport gaf aanleiding tot een intense ontwikkeling van de infrastructuur. Na 1956 werd het toerisme in Karkonosze nieuw leven ingeblazen: als gevolg van de grens wandelroutes die steeds toegankelijk werden voor toeristen (1957), de opening van de eerste liften van Karpacz omhoog naar Kopa (1959) en van Szklarska Poręba naar Szrenica (1961), en door de ondertekening van de Pools-Tsjechisch verkeersbureau Conventie (1961) nam het aantal toeristen in Karkonosze toe. De Karkonosze werd een van de bergen met de best ontwikkelde toeristische infrastructuur, niet alleen in Polen, maar ook in Centraal-Europa. Dit wordt bewezen door indicatoren als de dichtheid van toeristische routes (lengte per 1 km2), de dichtheid van het berg onderdak netwerk (aantal per 1 km2), de grootte van toeristische accommodatie infrastructuur in voorgebergte plaatsen, en tot slot het aantal toeristen die gebruik maken van de berg routes. Toch, de maatregelen om de natuurlijke omgeving van de Karkonosze te beschermen werden ook behoorlijk vroeg ingeschat. In 1910 werd de eerste Commissaris voor Milieu voor de Karkonosze benoemd, en in 1927 werd de Mountain Guard opgericht. De minister Raad besloot uiteindelijk om het Karkonosze National Park op 16 januari 1959 tot stand te brengen. De Tsjechische tegenhanger werd opgericht in 1963. Later, in 1993 werden de gebieden van beide Nationale Parken officieel erkend door de UNESCO als Biosphere Reserve Bilaterale Karkonosze / Krkonoše, met het oog op een forum van communicatie tussen de beleidsmakers van de grensoverschrijdende regio, lokale belanghebbenden en deskundigen.

Klimaat

In het park heerst een bergklimaat met strenge en koude winters, veel regen, en plotse veelal sterke windvlagen (meestal komend uit het westen) en grote temperatuurschommelingen. De temperatuur varieert afhankelijk van de hoogte boven NAP. Juli is de warmste maand van het jaar en januari de koudste. Zeer vaak komt er mist en bewolking voor. ‘In de zomer komen de temperaturen op de bergtoppen van het gebergte nooit boven de 15°C

Geologie

Er zijn zes keteldalen; Mały Śnieżny Kocioł, Wielki Śnieżny Kocioł, Czarny Kocioł Jagniątkowski, Kocioł Wielkiego Stawu, Kocioł Małego Stawu, Kocioł Łomniczki. De meest voorkomende steensoort in het gebergte is graniet. De top van de berg Śnieżka is gevormd uit hoornrots. In de bergen zijn ook edelstenen te vinden, zoals bv. amethist, kwarts, morion, robijn, granaat, toermalijn en zirkoon. In Szklarska Poręba kan je twee musea bezoeken met tentoonstellingen over deze mineralen.

Landschap

Karakteristieke kenmerken van het landschap zijn: Keteldalen, Rotsen, Gletsermeren zoals Mały Staw [2,881 ha groot / 3,45 m diep] en Wielki Staw [8,321 ha groot / 9,54 m diep], Beken, Nat moerasland, Veengronden en de bekende sparrenbossen.

Website: Karkonosze National Park

Meer informatie:
Flora en Fauna in de Karkonosze (NED.)
Afbeeldingen Karkonosze National Park
Karkonosze National Park overheidswebsite Engelstalig.
Tsjechisch – Poolse grens in de Karkonosze (Engelstalig)

Copyright vertaling Polenforum.nl

Gór Stołowych (Tafelbergen) Nationaal Park

Het Gór Stołowych (Tafelbergen) Nationaal Park is gelegen in het zuid-westen van Polen, in de provincie Dolnośląskie.

Gor Stolowych (Tafelbergen)

Copyright GSPN.pl Park Logo

……”Deze reeks van rotsen strekt zich uit over acht of tien Engelse mijl, en begint en eindigt, zo abrupt, dat het lijkt alsof het, een kroon was op het hoofd van de berg waarop het staat, en welke anders niet hoger is dan die loopt van beide uiteinden van de Heuscheuer”……

John Quincy Adams 27 augustus 1800

Dit is hoe John Quincy Adams schreef over Szczeliniec Wielki, de hoogste piek van de Stolowe, in zijn brieven van de tour in Silezië. Sinds die tijden zijn de wandelaars gefascineerd door het mysterie verscholen tussen de rotsen van deze bergen …

Het Nationaal Park Stołowe werd opgericht op 16 september 1993. Het is gelegen in het midden Sudetenland, in Kłodzko regio op de Pools-Tsjechische grens. De Stolowe Bergen zijn het Poolse deel van de grote zandstenen laag gelegen tussen het Reuzengebergte, de Bystrzyckie en de Orlickie Bergen. Het Tsjechische deel ervan draagt de naam van Broumovska Vrchovina en het is ook een beschermd gebied (CHKO Broumovsko).

Het Stołowe Bergen Nationaal Park bestrijkt het gebied van 63 vierkante kilometer van hun bovenste gedeelte met de hoogtepunten Szczeliniec Wielki (919 m boven de zeespiegel) en Skalniak (915 m). In de omgeving van het Park zijn er een aantal populaire kuuroorden: Polanica Zdroj, Duszniki Zdroj, Kudowa Zdroj.

Geologie en geomorfologie

De Stołowe bergen zijn het enige voorbeeld in Polen van bergen gebouwd van horizontaal gelegde rotsachtige lagen. Deze rotsen, genaamd verenigd zandsteen, afgewisseld met mergel werden gecreëerd in de sedimenten van de zee, die in de late Krijt periode (100 miljoen jaar geleden) naar deze regio kwam. Ze liggen zelfs op nog oudere, gedateerd uit Perm periode, zandsteen en conglomeraten. De ontwikkeling van de beeldhouwkunst van de Stołowe begon na de terugtrekking van de Krijt zee (ongeveer 70 miljoen jaar geleden). Perioden van tektonische stilte, gescheiden door drie fasen van tektonische bewegingen, creëerde de drie afgeplatte stappen, oplopend tot een hoogte van:
850 tot 919 m – afgeplatte bastions gebouwd van de bovenste verenigde zandsteen – Szczeliniec Wielki, Szczeliniec Maly, Skalniak en Naroznik.
500 – 800 m – plateau van Karlów en Lezyce, bedekt met mergel.
400 – 500 m – het laagste zuid-oostelijk deel.

In het proces van het vormen van de Stolowe Bergen werd de zeer belangrijke rol gespeeld door het water, niet alleen door erosie van het oppervlak, maar ook zijn invloed onder de grond in de waterput zones. In het eerste geval, creëerde de chemische en mechanische erosie fantastische rotsachtige vormen in de blootgestelde delen van het zandsteen gewricht op de top van Szczeliniec Wielki, Maly, Skalniak en Naroznik en ook op de Radkowskie Skaly en Skalne Grzyby. In het tweede, zorgde het verwijderen van geërodeerde rots door ondergrondse water in contact met de doorlatende zandsteen en de ondoordringbare mergel voor de creatie van lege ruimtes in de berg. Dit wordt gevolgd door de zandsteen verbrijzeling en het zinken. De veranderende klimatologische omstandigheden door de periode van 7 miljoen jaar, hadden hun invloed op de intensiteit van het beeldhouw proces. De geometrie van de vormen werd gevormd door de rots versplintering en hun vorm lijkend op gebouwen, paddenstoelen, dieren en mensen werd bepaald door de verschillende rotsachtige lagen en het verschillende bindende materiaal van de rotsen.

Door dit proces zijn er tussen de rotsen natuurlijke labyrinten ontstaan. De meest interessante rotsformaties zijn te vinden in het reservaat “Błędne Skały” en op de bergtop „Szczeliniec Wielki”.

Planten en paddenstoelen

De huidige status van de flora van het park is gemaakt, niet alleen door de verschillende habitat omstandigheden. Net als in andere delen van Sudeten is de flora getransformeerd door de lange invloed van de mens. Hij veroorzaakt ontbossing, bijzonder in de lager gelegen gebieden, veranderde waterlopen en herbouwd natuurlijk bos door de op grote schaal invoering van sparren. Bossen bedekken ongeveer 89% van het Park. Het zijn voornamelijk kunstmatig geplante sparrenbossen. Het Nationaal Park is bijna helemaal gesitueerd in een lagere berg gordel, maar de bossen met sparren en dennen, dicht bij de natuurlijke, worden zelden ontmoet. De sparren bossen op de zandstenen in het bovenste gedeelte zijn in slechte staat, en zijnde een monocultuur, zijn ze speciaal gevoelig voor schade veroorzaakt door biotische en abiotische factoren. De natuurlijke brede bladeren bossen van de lagere berg gordel hebben alleen in kleine fragmenten overleefd in bijna onbereikbare gebieden. Op een vruchtbare habitat worden zij vertegenwoordigd door berg beukenbossen, op minder vruchtbare – gemengde berg bossen en in de diepe, duistere valleien van beken – Europese esdoorn bossen. Plantensoorten kenmerkend voor Globe bloem veenmoeras samen met de Bergden zijn voornamelijk te vinden op de Wielkie Torfowisko Batorowskie – het Bloemen reservaat.

Een belangrijk deel van de Stołowe berg flora zijn de pionier lithophyte planten – talrijke soorten mossen (270 soorten), korstmossen (60) en levermossen. Onder hen zijn de meest interessante de phytocenosis van de mergel posities, bevattend een verscheidenheid aan bloemloze planten Saxifraga rosacea, die alleen in dit gebied in Polen groeit.

Verschillende weiden beslaan een oppervlakte van ongeveer 300 ha. Onder hen kunnen we gemakkelijk de drassige weiden onderscheiden overwoekerd met veel beschermde soorten. De wereldbol bloem, gevonden in grote hoeveelheden, wordt beschouwd als een symbool van deze streek.

Op andere weiden op de arme gronden kan men mat-onkruid graslanden zien en in droge en zonnige plaatsen – xerothermic weiden. In een geheel bevat de vasculaire flora van het park ongeveer 550 soorten, waarvan 48 beschermd zijn in Polen.

…..Welkom op de Nationaal Park Stołowe website waar u meer informatie vindt over de bergen en de sluier van hun geheim …

Website Gór Stołowych Nationaal Park

Copyright vertaling – Polenforum.nl

Nationale parken in Polen

Nationale Parken in Polen vormen de meest grootschalige manier van het behoud van de natuur. De oppervlakte van de nationale parken kan sterk variëren zowel qua inhoud als qua afmeting, dit is verschillend per park, ieder park onderscheid zich door haar natuurlijke, wetenschappelijke en onderwijzende waarden.

Białowieski_Park_Narodowy

Białowieski_Park_Narodowy

Het voornaamste doel is van en nationaal park is het bewaren en bestuderen van het natuurlijke systeem in het gebied, alsmede het herstellen van verstoorde en verdwenen elementen van de oorspronkelijke natuur.

Hoewel de parken open zijn voor bezoekers, is de bescherming van de natuur prominent en dat krijgt voorrang op alle andere activiteiten.

Elk park heeft een gedefinieerd mandaat in haar statuten dat opgemaakt is door het Ministerie van Natuurbehoud, Natuurlijke Bronnen en Bossen.

Het totale oppervlak van de parken overschrijd de 310.000 hectare wat zo ongeveer 1,2 procent van het totale oppervlak van Polen is. Poolse parken zijn uniek in Europa vanwege hun grootte en gevarieerde geografische inhoud.

Hier vindt u een link naar Wikipedia waar alleen 23 parken in vermeld staan.

Wij zullen trachten in de komende maanden zoveel mogelijk parken in deze sectie te plaatsen.

Met dank voor uw interesse in deze natuurwonderen,

Het Polenforum.nl team.

Toerisme

 
 
In dit deel van het menu, zult u tips over bezienswaardigheden vinden, Parken, Kastelen, Musea, Reisverslagen en ditjes en datjes over Polen die u in uw stoutste dromen niet heeft kunnen voorzien. Polen is een enorm land met enorme mogelijkheden, wij zullen trachten u wegwijs te maken en het steeds verder aan te vullen.

Met vriendelijke groet,

Het Polenforum.nl team

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polenforum.nl

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in. Polenforum.nl maakt gebruik van cookies. We gebruiken functionele en analytische cookies om optimale bezoekerservaring te bieden en statistieken bij te kunnen houden. Tracking cookies worden geplaatst door social media-netwerken, uw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op akkoord te klikken, gaat u hiermee akkoord.     MEER INFORMATIE

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten