Algemene Polen informatie - Forum over Polen - Webcams Polen

De geschiedenis van Polen in WOII

De Invasie

Westerplatte

Model van de luchtfoto van Westerplatte en Danzig’s nieuwe haven op 1 september 1939, met de positie van de Sleeswijk-Holstein

Op 1 September 1939, vielen 1.8 miljoen Duitse troepen op drie fronten Polen binnen; vanuit Oost Pruisen in het noorden, vanuit Duitsland in het westen en vanuit Slowakije in het zuiden. Gebruikt werden 2600 tanks tegenover Polen 180 en 2000 vliegtuigen tegenover de 420 welke Polen op dat moment bezat.

Hun “blitzkrieg” gekoppeld aan hevige bombardementen van onbeschermde de steden en vluchtelingen, was nog nooit eerder vertoond en overrompelde de niet waakzame Polen totaal.
Op 14 september was Warschau omsingeld.

Vanaf dat moment reageerden de Polen, ze boden tegenstand bij Kutno en hergroepeerden zich achter de rivieren de Wisła en Bzura.

Hoewel Groot Brittannië en Frankrijk op 3 september, Duitsland de oorlog verklaarden, ontvingen de Polen geen hulp, maar er werd afgesproken dat de Polen voor 2 weken defensieve gevechten zouden voeren, in welke tijd de geallieerden hun troepen bij elkaar zouden brengen en de aanval zouden inzetten vanuit het westen.

Er zijn veel mythes rond de septembercampagne; de fictieve Poolse Cavalary zou charges uitvoeren tegen Duitse tanks ( zowaar gerapporteerd door de Italiaanse pers en als propaganda gebruikt door de Duitsers.) de vermeende vernietiging van de Poolse Luchtmacht op de grond, of beweringen dat de Poolse artillerie zou weigeren en de invallers niet met succes konden worden bestreden.

In werkelijkheid en ondanks het feit dat de Polen net begonnen waren hun bewapening te moderniseren werden zij gedwongen (door Brittanie en Frankrijk) hun mobilisatie uit te stellen ( wat misschien uitgelegd kon worden als een agressieve provocatie) zodat, op het moment van de inval in Polen eenderde van hun totale mankracht gemobiliseerd was.

Poolse strijdkrachten verzekerden dat de september campagne geen (walk “over” ) zou zijn.
De Wehrmacht had de Poolse antitank capaciteiten flink onderschat ( het van Poolse origine antitank geschut, was op dat moment het beste in de wereld) zodat ze de strijd in gingen met het witte “balkankreutz” prominent getoond op acht punten, deze kruizen waren prachtige mikpunten voor de Poolse bemanningen van het antitankgeschut en dwong de Duitsers radicaal hun nationaal insigne over te schilderen, aanvankelijk in geel en donker, voor hun later campagnes adopteerde zij een soortgelijk “balkankreutz” wat gebruikt werd door de luchtmacht.

Single-turret 7TP

Single-turret 7TP

De recentelijk ontworpen 7TP “czolg lekki”, of lichte tank, de eerste in de wereld ontworpen met een dieselmotor, bewees dat hij superieur was aan de Duitse tanks van dezelfde klasse ( de PzKpfw I en II) welke in staat was serieuze schade toe te brengen aan de Duitse troepen, de enige beperking die ze hadden was, dat ze niet gebruikt werden in geconcentreerde groepen.

Op 17 september, vielen de Sovjet troepen aan de oostkant binnen. Warschau werd omsingeld en twee weken later, gaf het garnizoen aan de Hel Peninsula zich op 2 oktober over. De Poolse verdegingsgroep, welke aan twee fronten vocht, zowel tegen de Duitse- als de Sovjet troepen gaf zich op 5 oktober over.
De Polen hielden hun strijd twee maal zolang vol als was verwacht en hadden de Duitse strijdkrachten meer schade toegebracht dan de Britse en Franse troepen samen in 1940. De Duitsers verloren 50.000 man, 697 vliegtuigen en 993 tanks en pantserwagens.

Duizenden soldaten slaagden er in te ontsnappen naar Frankrijk en Brittannië en velen gingen ondergronds.

Een regering in Ballingschap werd gevormd met Wladyslaw Raczkiewicz als President en Generaal Wladyslaw Sikorski als eerste minister.

De vierdeling

Onder het Duits-Sovjet pact werd Polen verdeeld; de Sovjets pakte en namen op in de Sovjet Unie, de oostelijke helft (wit rusland en west Ukraïne), de Duitsers namen Pommeren, Posnania en Silezië in Het Rijk op terwijl de rest werd aangesteld als het Generale Gouvernement ( een kolonie bestuurd vanuit Kraków door Hitlers vriend Hans Frank).

In de Sovjet zone werden 1,5 miljoen Polen (inclusief vrouwen en kinderen) gedeporteerd naar werkkampen in Siberië en andere gebieden. Vele duizenden Poolse officieren werden gedood op verschillende geheimen plaatsten in de bossen. Het eerste ontdekte massagraf was bij Katyn, vlak bij Smolensk.

De Duitsers maakten hun plannen voor de volledige eliminatie van het Poolse ras ( een taak welke in 1975 klaar moest zijn) naast de Joden. Dit proces van eliminatie “the Holocaust” werd systematisch uitgevoerd. Alle leden van de intelligentsia werd opgejaagd, in opdracht tot het vernietigen van de Poolse cultuur en hun leiderschap (velen werden oorspronkelijk gedetermineerd in “Oświęcim” beter bekend bij de Duitse name “Auschwitz”).

Geheime universiteiten en scholen, een culturele ondergrondse, werden gevormd (de straf voor lidmaatschap van een of hen was de doodstraf).
In het Generale Gouvernement waren ongeveer 100.000 verspreide leerlingen en over de 10.000 universiteitsstudenten betrokken in het geheime onderwijs en opvoeding.

De Poolse Joden werden geplaatst in Ghettos waar zij langzaam verhongerden in een wrede hoop op overleving, in feite, eindigde hun leven door de kogel of door het gas.
Aan het einde werden zij gelijk met niet-Poolse Joden, Zigeuners en Sovjet POW’s naar uitroeiingkampen als Auschwitz en Treblinka getransporteerd; in Auschwitz stierven er meer dan 4 miljoen. 2000 concentratiekampen werden in Polen gebouwd, wat het grootste deel werd van het extreminatieprogramma, omdat dit het deel was waar het grootste van de aanstaande slachtoffers leefden.

Veel Poolse niet-Joden werden of naar Duitsland getransporteerd en gebruikt voor slaven-arbeid of simpel geëxecuteerd. In de steden hielden de Duitsers samendrijvingen en doodde willekeurig als een soort straf voor ondergronds werk of anti Duitse of Pro Joodse activiteiten.
Op het platte land hielden ze prominenten bewoners als gijzelaars gevangen welke wanneer nodig geëxecuteerd zouden worden. Soms liquideerde ze hele dorpen en op zijn minst 300 dorpen zijn op deze manier vernietigd. Hans Frank zei, ” wanneer ik een poster zou moeten ophangen voor elke zeven Polen welke zijn doorgeschoten, zouden de bossen van Polen niet genoeg hout hebben om de posters te kunnen maken”.

Warschau Opstand

Soldiers from Kolegium "A" of Kedyw on Stawki Street in Wola district – Warsaw Uprising 1944 Foto: Juliusz Bogdan Deczkowski

Ondanks zulke horror weigerden de Polen het op te geven of mee te werken (er waren geen Poolse collaborateurs zoals men had in andere bezette landen).
De Poolse ondergrondse AK (Armia Krajowa of Home Army) was de grootste in Europa met 400.000 man. Het Joodse verzet werd apart opgezet vanwege het probleem dat ze opgesloten zaten in de Ghetto’s. Beide organisaties veroorzaakte veel schade aan de Nazi Militaire machine. Vele niet-Joodse Polen redde de levens van duizenden Joden ondanks de straf die daar op stond, betrapt worden betekende de dood ( Polen was het enige land waar de doodstraf stond op het helpen van Joden).

Gevechten op alle fronten

Het Poolse leger, Marine en de luchtmacht reorganiseerden zich in het buitenland en zette van daaruit de gevechten tegen de Duitsers voort. In feite hadden zij de distinctie, als enig land in deze oorlog te vechten aan elk front. In 1940 vochten ze in Frankrijk, tijdens de Noorwegen campagne verdiende zij de reputatie voor enorme moed bij Narvik en in Afrika vocht de Karpaten Brigade bij Tobroek.

Poolse eskaders speelden en belangrijke rol in de “the Battle of Britain”, verantwoordelijk voor 12% van alle vernietigde Duitse vliegtuigen met een verlies van 33 levens. Tegen het einde van de oorlog hadden zij in totaal 86.527 aanvalsvluchten uitgevoerd, verloren in die tijd 1669 man en hadden zij 500 Duitse vliegtuigen en 190 V1 raketten neergeschoten.

De Poolse marine, welke totaal intact was ontsnapt, bestaande uit 60 schepen, inclusief 2 Kruisers, 9 torpedojagers en 5 onderzeeboten ( één van hen was de beroemde “Orzel”) waren betrokken in 665 acties op zee. Het eerste Duitse schip wat zonk in de tweede wereldoorlog, was tot zinken gebracht door Poolse schepen. De Poolse marine deed ook mee met de landingen op D-day.

Anders

Gen. Władysław Anders

Toen de Sovjet Unie door Duitsland in Juni 1941 werd aangevallen, werden Poolse krijgsgevangen vrijgelaten, zij zette een leger op wat onder leiding stond van General Anders. Veel burgers werden onder de bescherming geplaatst van dit leger welke permissie had gekregen op te trekken naar Perzië (het huidige Iran) en daarna door naar Egypte. Dit leger, het 2e Poolse legerkorps vocht met distinctie in Italië haar meest opzienbare overwinning was die bij Monte Cassino in mei 1944 welke de weg naar Rome vrijmaakte voor de geallieerden in hun geheel. Een van die “Helden” van het 2e legerkorps was “Wojtek”, een bruine beer welke in Iran als hun mascotte geadopteerd was, bij Monte Cassino hielp Wojtek zowaar in het gevecht met het dragen van ammunitie voor de kanonnen. Hij stierf, beroemd en zeer geliefd, in de Edingburgse dierentuin in 1964 op een leeftijd van 22 jaar.

Alle Poolse korpsen namen deel aan de geallieerde invasie van Europa en de bevrijding van Frankrijk, speelde in het bijzonder een cruciale rol in de belangrijke slag van de Falaise Gap.
De Poolse parachute brigade van Generaal Stanislaw F. Sosabowski nam deel aan de desastreuze slag om Arnhem in Nederland. In 1945 namen de Polen de Duitse Havenstad “Wilhemshaven” in.

In 1943 werd er een divisie van Poolse soldaten gevormd in Rusland onder Sovjet controle die aan het oostfront vocht. Ze vochten loyaal naast de Sovjet troepen, ondanks het lijden dat ze hadden ervaren onder het Sovjet bewind en zij onderscheidde zich door, door de Duitse defensie linies heen te breken, de “Pomeranian Rampart”, vochten in Saxony en bij de inname van Berlijn.

Stefan Rowecki

General Stefan Rowecki Alias Grot

De “Home Army”, onder bevel van Generaal Stefan Roweki (codenaam “Grot”) en na zijn gevangenneming in 1943 (hij werd later vermoord) vocht een veelzijdige oorlog, soms een open veldslag op brigade of divisiesterkte, soms betrokken bij sabotage’s, vaak opererende als een executie groep welke Duitse beambten liquiderende, ook vaak een psychologisch gevecht voerende tegen de Duitse militairen en burgers. Het was een kostbare oorlog want de Duitsers namen altijd vergeldingsmaatregelen.

De “Inlichtingen Dienst” van de “Home Army” veroverde en verzond delen van de V1 voor onderzoek naar Londen, verschafte informatie over de bewegingen van Duitse troepen (gaven ook een voorwaarschuwing van het Duitse plan voor de inval op Rusland) en gaven de RAF volledige informatie over Peenemunde, waar de Duitsers de V2 raket produceerden.

Het verraad

Katyn

Een massagraf in Katyn, 1943

De misdaad in Katyn werd in 1943 ontdekt en veroorzaakte een scheuring in de Poolse – Sovjet relatie. Vanaf dat moment werd de “Home Army” aangevallen door Sovjet propaganda als zouden ze samenwerken met de Duitsers om zogenaamd in opstand te komen wanneer het Rode leger de buitenwijken van Warszawa zou bereiken.

Heimelijk, kwamen in Teheran, de Britten en Amerikanen overeen, de Russen profijt te laten trekken van hun invasie in Polen in 1939 en stonden toe, dat het veroverde land door hen kon worden behouden. De “toevallige” dood van General Sikorski kwam goed uit en hielp de protesten tot een minimum te beperken.

Toen de Russen in Polen binnentrokken, werkte de “Home Army” samen met hen in het gevecht tegen de Duitsers en behaalden grote overwinningen bij Lwów, Wilno en Lublin om later te ontdekken dat ze zelf omsingeld waren en door hun “wapenbroeders” werden ontwapend en naar werkkampen in Siberië werden gedeporteerd.

Yalta Conferentie met Churchill, Roosevelt en Stalin

Yalta Conferentie met Churchill, Roosevelt en Stalin

Op 1 Augustus 1944, met het Sovjet leger op de rechter oever van de Vistula, begon de Home Army een opstand in Warszawa; “De Warsaw Rising”. Heroische straatgevechten vonden plaats waar de gehele bevolking bij betrokken was, gebruik makende van de riolen als communicatielijnen en vluchtroutes, onder hevige bombardementen welke 63 dagen voortduurden. De stad werd compleet verwoest. Niet alleen hielden de Russen op met oprukken, zij weigerden ook toestemming te verlenen aan de geallieerde vliegtuigen om te landen op de Russische vliegvelden, nadat deze voorraden hadden gedropt. Na de overgave werden veel burgers en soldaten geëxecuteerd of naar concentratiekampen gezonden om te worden uitgeroeid en Warszawa werd met de grond gelijk gemaakt.

Het verlies in Warszawa vernietigde de politieke en militaire instituten van de Poolse ondergrondse en liet een weg open voor een “take over” door de Sovjet.
Met de bevrijding van Lublin in Juli 1944 werd een door de Sovjet gesteund Pools comité voor Nationale Bevrijding (een communistisch gouvernement alleen in naam) opgezet en de Britten voerde grote druk uit – meestal onsuccesvol – op de Poolse regering in ballingschap tot het accepteren van deze status quo. In Yalta, plaatste in februari 1945, de geallieerden Polen in Russische invloed zone voor een NA oorlogs Europa.

Voor de meeste Polen waren deze twee gebeurtenissen perfect helder; Polen was weer verraden. Op een gegeven moment was het Poolse leger, nog steeds vechtende in Italië en Duitsland, voorbereidingen aan het treffen om zich uit protest op alle fronten terug te trekken, tenslotte waren ze getraind en voorbereid om te vechten voor de Poolse bevrijding.
Het is te danken aan het Poolse eergevoel dat zo een terugtrekking nooit heeft plaatsgevonden want het zou enorme gaten in de frontlinies hebben gegeven en besloten werd om hun geallieerden kameraden niet in groot gevaar te brengen.

De oorlog eindigde op 8 mei 1945

De Kosten

Eigenlijk waren het de Polen welke de oorlog verloren hebben.
Meer dan een half miljoen vechtende mannen en vrouwen en 6 miljoen burgers(oftewel 22% van de totale bevolking) stierven.

Ongeveer 50% van hen waren Poolse Christenen en 50% waren Poolse Joden. Circa 5.384.00 of 89,9% van de Poolse oorlogsslachtoffers waren slachtoffer van gevangenissen, dodenkampen, razzia’s, executies, uitroeiingen van Ghetto’s, epidemieën, verhongering, mateloos werken en ziekte behandelingen.
Er zijn zoveel Polen naar concentratiekampen gestuurd dat praktisch elke familie wel iemand had, die daar gemarteld en gedood is.

Er waren één miljoen oorlogswezen en een half miljoen oorlogsinvaliden.

Het land verloor 38% van zijn nationale activa ( de Britten verloren 0,8% en Frankrijk 1,5%). De helft van het land werd verslonden door de Sovjet Unie, inclusief de grote culturele centra Lwów en Wilno.

Veel Polen konden niet terugkeren naar hun land waarvoor ze hadden gevochten, omdat ze bij de “verkeerde” politieke groep behoorden of omdat ze van Oost Polen kwamen en dus Sovjet burgers werden. Anderen werden gearresteerd, gemarteld en gevangen gezet door de Sovjet autoriteiten omdat zij tot de “Home Army” behoorden.

Hoewel overwinnaars, kregen zij geen toestemming deel te nemen aan de overwinningsfeestelijkheden. Door te vechten: “Voor onze vrijheid en die van jullie” verwisselde zij de ene heerser voor de andere en werden voor vele jaren door de geallieerden machten behandeld als “de Vijand” dit nadat geallieerden machten hun eerst hebben verraden in Teheran en Yalta.

Bronnen:
Mieczyslaw Kasprzyk
Wikipedia,
Foto’s Wikipedia
Copyright vertaling Polenforum.nl

Anna’s vlucht

Anna's Vlucht

Anna’s Vlucht

Februari 1945. Tijdens het bombardement op Dresden komen Anna’s ouders en oma om en verliest ze Marcus, het Joodse jongetje dat bij hen ondergedoken was, uit het oog. Dwalend door de verwoeste stad vindt Anna onderdak bij een jonge violist. Samen gaan ze naar Keulen, de geallieerde bevrijders tegemoet. De violist haalt het niet. Anna wel –maar nu is zij helemaal alleen.
Een jaar later ontmoet zij Andrew, de liefde van haar leven. Als ze ontdekt dat Andrew als wetenschapper met atoombommen te maken heeft, blijkt echter pas wat Anna’s oorlogsherinneringen met haar doen. Verdriet en angst komen in alle hevigheid boven. Kan ze kiezen voor de liefde?

De Poolse auteur en natuurkundige Janusz Wiśniewski woont in Frankfurt. Hij heeft vier romans geschreven, waarvan er wereldwijd ruim een miljoen exemplaren zijn verkocht. Jarenlang deed hij in archieven en bibliotheken onderzoek naar de gebeurtenissen in Dresden tijdens de Tweede Wereldoorlog en naar de nucleaire proeven in de Stille Zuidzee kort na die tijd.

Wiśniewski over Anna’s vlucht: ‘Ik wilde altijd al schrijven over liefde die ontstaat in tijden dat haat een veiliger gevoel is voor iemand om te overleven. Zo ontstond Anna’s vlucht: een klassieke liefdesgeschiedenis, geschreven tegen de achtergrond van waargebeurde verschrikkingen.’

Productinformatie

Auteur:
Overige betrokkenen:
Taal:
Vertaald uit het:
Vertaald door:
Oorspronkelijke titel
Afmetingen:
Gewicht:
Druk:
ISBN10:
ISBN13:
Janusz L. Wisniewski
Theo Veenhof
Nederlands
en
Theo Veenhof
Bikini
37x230x150 mm
713,00 gram
1e druk
9021804336
9789021804330

Hier te bestellen ook als E book, geen Inkijkexemplaar

Dagboek in blik

Hans van der Heijde

Dagboek in blik

Dagboek in blik – Hans van der Heijde

Op reis door laat communistisch Polen krijgen de vrienden Willem en Tuur in 1986 een blikken doos in handen, opgegraven in het voormalige joodse getto van Lódz´. Het bevat dagboeknotities in het Nederlands. Maar van de anonieme auteur – ‘Datur’ – lijkt elk spoor te ontbreken. Wie was hij? Wat deed een Hollander in een Pools getto? Overleefde hij de massamoord op de gettobevolking? De confiscatie van blik en inhoud door ddr-grensbewakers frustreert het speurwerk nog voordat dat echt is begonnen.

Meer dan twintig jaar later zet een toevallige ontmoeting Willem aan om de zoektocht naar Datur alsnog aan te vangen. Die zoektocht is niet alleen een reis in letterlijke zin, via Berlijn en Polen naar Tsjechië, maar ook een intellectuele reis door de twintigste-eeuwse geschiedenis.

Dagboek in blik is een avontuurlijke, ingenieus gecomponeerde roman met mulischiaanse allure.

Productinformatie:

Auteur:
Taal:
Afmetingen:
Gewicht:
Druk:
ISBN10
ISBN13
van der Heijde, Hans
Nederlands
27x210x136 mm mm
376,00 gram
1e druk
902041982X
9789020419825

o.a. Hier te bestellen…..

De liefde van Lena Goldnadel

In de Tweede Wereldoorlog moet de Poolse Lena Goldnadel onderduiken in Parijs. Ze vindt onderdak in een klooster, wordt verliefd op de zuster die haar begeleidt en laat zich dopen.
Ruim vijftig jaar later, als Erica Fischer dit verhaal optekent, verzoekt Lena haar alle namen en plaatsen onherkenbaar te maken. Waarom? Vraagt Fischer. Ze hoeft nu toch niet meer bang te zijn? ‘Joden moeten altijd bang zijn’, is haar antwoord.

Zeer uiteenlopende, opmerkelijke joodse levens- en liefdesverhalen, waarin de Holocaust een prominente rol speelt: soms direct, namelijk in de Tweede Wereldoorlog, bij latere generaties als eeuwig aanwezige schaduw van groot verlies. Maar evenzeer een rol spelen machtsverhoudingen binnen een relatie of verschillen in ras, geloof, cultuur: ‘Romeo en Julia-verhalen’ dus, van relaties die nauwelijks kans op succes hebben. Het zijn verhalen van verschillende generaties en uit diverse windstreken, o.a. Parijs, Tel-Aviv, Istanbul, Sarajevo. De schrijfster Erica Fischer (ook journaliste en vertaalster), zelf jodin (1943), schreef in ’94 de documentaire roman ‘Aimee en Jaguar’ (vertaald in dertien talen en verfilmd*) die in een recensie ‘een monument tegen racisme en voor de liefde’ werd genoemd. Ook dit boek is een wapen tegen vooroordelen en racisme. Boeiend en veelal in verteltrant weergegeven, maar niet altijd even gemakkelijk om je in te leven. Geen boek om achter elkaar uit te lezen, maar om telkens weer op te pakken.

Productinformatie

Auteur:
Overige betrokkenen:
Taal:
Vertaald door:
Afmetingen:
Gewicht:
Druk:
ISBN10
ISBN13
Erica Fischer
Tinke Davids
Nederlands
Tinke Davids
220x215x135 mm
351,00 gram
1e druk
9055152803
9789055152803

Hier te koop

De oorlogsbruid

Oorlogsbruid

De Oorlogsbruid -door Edith Hahn Beer & Susan Dworkin

“De oorlogsbruid” is het indrukwekkende overlevingsverhaal van Edith Hahn Beer. Deze joodse vrouw redde tijdens de Tweede Wereldoorlog haar leven door met een nazi officier te trouwen.

Opgroeiend in Oostenrijk verhuist ze naar Wenen om rechten te gaan studeren. Wanneer Oostenrijk door de Duitsers wordt ingelijfd, wordt het leven voor haar alsmede haar familie bijzonder moeilijk.

Edith wordt in Osterburg geplaatst om voor de Duitsers te gaan werken. Ze stuurt brieven naar haar moeder en haar vriend Pepi die half Joods is, en heeft steeds de hoop dat ze weer naar huis mag. Na maanden van onmenselijk zware arbeid in het werkkamp kan Edith eindelijk terug naar Wenen. Op het station ontmoet ze na maanden haar geliefde Pepi en zijn moeder.

Ze besluit uit angst opnieuw opgepakt te worden, niet naar het getto terug te keren, met hulp krijgt ze een nieuw identiteit, haar nieuwe naam is Grethe (Magarethe). Dankzij die nieuwe identiteit en hulp gaat ze als verpleeghulp werken bij het Rode Kruis. Daar ontmoet ze de nazi officier Werner Vetter, die onmiddellijk verliefd op haar wordt en wil trouwen. Edith ziet in dat zijn aanzoek haar redding kan betekenen.

Prachtig boek waar bepaalde zinnen u nog lang bij zullen blijven. Immers in de hedendaagse samenleving schijnt men nog steeds niets geleerd te hebben en daarom moeten boeken over de tijd waarin Edith Hahn leefde altijd bewaard blijven.

Productinformatie

Auteur:
Soort:
Taal:
Vertaald uit het:
Vertaald door:
Oorspronkelijke titel:
Afmetingen:
Gewicht:
Druk:
ISBN10
ISBN13
Edith Hahn Beer, Susan Dworkin
Met illustraties
Nederlands
en
Ineke van Bronswijk
The Nazi Officer’S Wife
23x207x139
328,00 gram
1e druk
9044334131
9789044334135

O.a. Hier te bestellen ….. Plus inkijkexemplaar – ook als Ebook verkrijgbaar.

De jongen in de gestreepte pyjama

gestreepte pyama

De jongen in de gestreepte pyama door John Boyne

De jongen in de gestreepte pyjama begint in Berlijn in 1943. Als de negenjarige Bruno op een dag uit school komt, zijn al zijn spullen in kratten gepakt. Zijn vader heeft promotie gekregen, en Bruno en zijn familie moeten verhuizen naar een plek die ver weg is, waar niets te doen is en waar niemand is om mee te spelen. Hun nieuwe huis staat naast een hek dat zich uitstrekt zover het oog maar reikt, een hek dat Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij daarachter ziet bewegen.
Bruno wil ontdekkingsreiziger worden en besluit op onderzoek uit te gaan. Op een van zijn tochten ontmoet hij een jongen wiens leven en omstandigheden zeer verschillen van dat van hem. Toch sluiten de jongens vriendschap, maar het is een vriendschap die niet zonder gevolgen blijft…

John Boyne (Ierland, 1971) is schrijver en journalist. Hij woont in Dublin en schrijft boekrecensies voor The Irish Times and The Irish Book Review.

Productinformatie

Auteur:
Overige betrokkenen:
Taal:
Vertaald uit het:
Vertaald door:
Afmetingen:
Gewicht:
Geschikt voor:
Druk:
ISBN10
ISBN13
John Boyne
Jenny de Jonge
Nederlands
nl
Jenny de Jonge
20x210x134 mm
309,00 gram
15 – 18 jaar
Heruitgave
9022558126
9789022558126

Hier te bestellen

De man die inbrak in Auschwitz

Auschwitz

The Man Who Broke into Auschwitz

De man die inbrak in Auschwitz is het buitengewone waargebeurde verhaal van een Britse soldaat die vrijwillig in Buna-Monowitz naar binnen marcheerde, het concentratiekamp bekend als Auschwitz III. In de zomer van 1944 werd Denis Avey vastgehouden in een krijgsgevangen werkkamp, E715, vlakbij Auschwitz III.

Hij had gehoord van de brutaliteit opgelegd aan de gevangenen daar en hij was vastbesloten om daarvan getuigen te zijn. Hij broedde een plan uit om zijn plaats te wisselen met een Joodse gevangene en smokkelde zichzelf in zijn sector van het kamp. Hij bracht de nacht door bij twee gelegenheden en ervoer uit eerste hand de wreedheid van een plaats waar slavenarbeiders, ter dood veroordeeld waren door middel van arbeid. Verbazingwekkend, overleefde hij de nasleep van de Dodenmars, waar duizenden gevangenen door de nazi’s werden vermoord toen het Sovjet leger naderde.

Na zijn eigen lange tocht dwars door Midden-Europa werd hij naar Groot-Brittannië gerepatrieerd. Voor decennia lang kon hij zichzelf er niet toe brengen om het verleden opnieuw te bezoeken, maar nu voelde Denis Avey zich in staat om het volledige verhaal te vertellen – een verhaal zo aangrijpend als het is in ontroering – en dat biedt ons een uniek inzicht in de geest van een gewone man, wiens morele en fysieke moed bijna niet te geloven zijn.

Productinformatie

Auteur:
Taal:
Afmetingen:
Gewicht:
ISBN10:
ISBN13:
Avey Denis & Broomby Rob
Engels
21x197x130 mm
220,00 gram
1444714198
9781444714197

o.a. Hier te bestellen

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polenforum.nl

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in. Polenforum.nl maakt gebruik van cookies. We gebruiken functionele en analytische cookies om optimale bezoekerservaring te bieden en statistieken bij te kunnen houden. Tracking cookies worden geplaatst door social media-netwerken, uw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op akkoord te klikken, gaat u hiermee akkoord.     MEER INFORMATIE

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten