Algemene Polen informatie - Forum over Polen - Webcams Polen

De Poolse taal – Correspondentie en Korte zinnen

Op deze pagina gaan we verder met de Poolse taal, thema’s zijn – Correspondentie en Korte zinnen 1.

Correspondentie:
Nederlands:
Correspondentie ….
Postbode ….
Postwissel ….
Betalingsbewijs ….
Loket ….
Verpakking ….
Verzendbewijs ….
Ontvanger ….
Pakket ….
Post restante ….
Wensen ….
Gefeliciteerd ….
De groeten ….
Plakken ….
Posten ….
Afhalen ….
Wegsturen ….
Waardevolle zending ….
Drukwerk ….
Binden ….
Touw ….
Leges ….
Kistje ….
Doos ….
Gewoon ….
Luchtpost ….
Spoed ….
Aangetekend (brief)….
Per adres ….
Oversturen / overzenden ….
Op achternaam ….
Pakken / inpakken ….
Ondertekenen ….
Overschrijven ….
Antwoord schrijven ….

Documenten:
Paspoort ….
Treinkaartje ….
Spaarbankboekje ….
Gezondheidsboekje ….
Persoonsbewijs ….
Toegangsbewijs ….

Pools:
Korespondencja ….
Listonosz ….
Przekaz ….
Dowód wpłaty ….
Okienko ….
Opakowanie ….
Dowód nadanie ….
Nadawca ….
Paczka ….
Poste – restante ….
Życzenia ….
Gratulacje ….
Pozdrowienia ….
Kleić ….
Nadawać ….
Odbierać ….
Wysylać ….
Wartościowy …..
Drukiem ….
Wiązać ….
Sznurek ….
Opłata ….
Skrzynka ….
Pudełko ….
Zwykły ….
Lotniczy ….
Pilny ….
Polecony ….
Pod adresem ….
Przesułać ….
Na nazwisko ….
Pakować ….
Podpisywać ….
Odpisywać ….
Odpisywać ….

Dokumenty:
Paszport ….
Bilet kolejowy ….
Ksiązeczka oszczędnościowa ….
Ksiązeczka zdrowia ….
Dowód osobisty….
Wstępu ….

Fonetisch:
Korespondentsja ….
Listonosh ….
Pshekash ….
Dovoet vpwati ….
Okjenko ….
Opakovanje ….
Dowoet nadanje….
Nadavtsa ….
Patshka ….
Poste – restante ….
Żytshenja ….
Gratoelatsje ….
Pozdrovjenja ….
Klejtsj ….
Nadavatsj ….
Odbjeratsj ….
Visilatsj ….
Vartosjtsjovy ….
Droekjem ….
Vieonzatsj ….
Shnoerek ….
Opwata ….
Skżinka ….
Poedewko ….
Zvikwi ….
Lotnietshi ….
Pielni ….
Poletsoni ….
Pod adresem ….
Pżesoewatsj ….
Na nazviesko ….
Pakovatsj….
Podpiesivatsj ….
Odpiesivatsj ….
Odpiesivatsj ….

Dokoementi:
Pashport ….
Bielet kolejovi ….
Ksjonshejtshka oshtshendnosjtsjova
Ksjonshejtshka zdrovja ….
Dovoet osobiesti ….
Vstempoe ….

Korte zinnen 1:
Nederlands:
Hoe gaat het er mee ….?
Wat is er voor nieuws ….?
Wat is er voor nieuws voor jou ….?
Alles goed ….?
Dank u zeer goed ….
Alstublieft ….
Antwoord ….
Antwoord geven / antwoorden ….
Hartelijk dank ….
Graag gedaan ….
Welterusten ….
Waar woont minheer / mevrouw?

Ik ben Hollander ….
Ik leer de Poolse taal ….
Sorry / Neem mij niet kwalijk ….
Sorry, ik begrijp het niet ….
Ik weet het ….
Ik weet het niet ….
Prettig kennis te maken mijnheer ….
Prettig kennis te maken mevrouw ….
Prettig kennis te maken (echtpaar)
Prettig kennis te maken met jou ….
Mij ook ….
Waar is ….?
Hier ….
Daar / ginder ….
Hoe heet dit ….
Tot weerziens ….
Tot ziens ….
Tot morgen ….
Nou tot straks dan ….
Land (geografisch) ….
Staat (regering) ….
Vandaag ….
De volgende ….
Erg goed ….
Hoe is jouw voornaam ….?
Hoe is jouw achternaam ….?
Ik heet ….
Iedereen ….

Pools:
Jak się masz ….?
Co słychać ….?
Co słychać u ciebie ….?
Wszystko dobrze ….?
Dziękuję bardzo dobrze ….
Proszę ….
Odpowiedź ….
Odpowiadać ….
Serdecznie dziękuję ….
Nie ma za co ….
Dobranoc ….
Gdzie pan /pani mieszka ….?

Jestem Holendrem ….
Ja uczę języka Polskiego ….
Przepraszam nie rozumiem ….
Przepraszam ….
Ja wiem …..
Ja nie wiem ….
Miło mi pana poznać ….
Miło mi panią poznać ….
Miło mi państwo poznać ….
Miło mi ciebie poznać ….
Mnie tez ….
Gdzie jest ….?
Tutaj ….
Tam ….
Jak się to nazywa ….?
Do zobaczenia ….
Do widzenia ….
Do jutra ….
No to na razie ….
Kraj ….
Państwo ….
Dzisiaj …
Następną ….
Bardzo dobrze ….
Jak ty masz na imię ….?
Jak ty masz na nazwisko ….?
Nazywam się ….
Każdy ….

Fonetisch:
Jak sjew mash ….?
Tso swichatsj ….?
Tso swichatsj oe tsjebje ….?
Vshistko dobże ….
dzjenkoejew bardzo dobże ….
Proshew ….
Otpovjedzjetsj ….
Otpvjadatsj ….
Serdetshnje dzjenkoejew ….
Nje ma za tso ….
Dobranots ….
Gdzje pan / pani mjeshka ….

Jestem Holendrem ….
Ja utshew jenzika Polskjego….
Psheprasham ….
Psheprasham nje rozoemjem ….
Ja vjem ….
Ja nje vjem ….
Miewo mie pana poznatsj ….
Miewo mie panieow poznatsj ….
Miewo mie panjstvo poznatsj ….
Miewo mie tsjebje poznatsj ….
Mnje tesh ….
Gdzje jest ….
Toetaj ….
Tam ….
Jak sjew to naziva ….?
Do zobatshenja ….
Do vidzenja ….
Do joetra ….
No to na razje ….
Kraj ….
Panjstvo ….
Dziesjaj ….
Nastempnow ….
Bardzo dobze ….
Jak ti mash na iemjew ….
Jak ti mash na nazviesko ….
Nazivam sjew ….
Każdi ….

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in Your live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polenforum.nl